Blog Archief

Griekse kleptocraten zetten Europa voor het blok

De omschrijving in Wikepedia van kleptocratie als "regering door dieven" lijkt aardig te stroken met de huidige situatie in Griekenland. Na hun toetreding tot de EU onder valse voorwendselen hebben de Grieken maximaal geprofiteerd van de lage rente en

Strategische samenwerking zéker de moeite waard

In het vorige artikel Overnames en fusies de moeite waard? werd nog getwijfeld of het merendeel van de fusies en overnames een nuchtere kosten-batenanalyse wel konden doorstaan. Vaak vormden de hoge aanschafprijs en/of moeizame integratie een te groot

Overnames en fusies van bedrijven de moeite waard?

Redenen voor overnames en fusies Bedrijven op zoek naar een groter marktaandeel, nieuwe technologieën of zelfs uniek menselijk kapitaal kunnen ervoor kiezen andere bedrijven over te nemen of op voet van gelijkheid met hen samen te gaan. Onderzoekingen

Een oplossing voor Griekenland is geen oplossing

In een reactie op het vorige artikel Grieks drama in uitverkocht Brussel's theater werd terecht de vraag gesteld of er überhaubt wel een oplossing is voor de Griekse crisis. Indien het Griekse debacle als een geïsoleerd probleem wordt gezien, is de oplossing

Grieks drama in uitverkocht Brussel's theater

Alle ogen zijn op dit moment gericht op het Griekse drama dat momenteel in het Europese theater wordt opgevoerd. De internationale pers verzamelt zich nog steeds gretig op de stoepen van het theater in de hoop een glimp op te vangen van de deelnemers

Reddingsoperatie Griekenland met de "Franse Slag"

Vrijdagmiddag wist het Franse "haantje" Sarkozy zich weer als eerste voor het voetlicht te wringen, enigszins gedwee gevolgd door Angela Merkel, om de zoveelste "reddingsoperatie" van Griekenland te presenteren. De oplossing behelst deze keer een substantiële

Valse start voor ondernemers?

De overlevingskansen van een startende ondernemer worden weleens vergeleken met die van een gevechtsvliegtuigpiloot uit de eerste wereldoorlog. Nederlanders starten beter Op het oog lijkt het in Nederland in vergelijking met het buitenland nog al mee

Trends in de vastgoedsector

Het belang Goed beschouwd is vastgoed de belangrijkste sector van de economie. Het vormt het onderpand voor het leeuwendeel deel van alle kredieten wereldwijd. De met horten en stoten stijgende prijzen van het onroerend goed maakten een expansie van

Europa verhoogt de inzet!

Griekenland bezorgt de beleidsbepalers van Europa en het IMF weer vele hoofdbrekens. Er moet een oplossing gevonden worden voor de hopeloze liquiditeitspositie van de Grieken. De hamvraag daarbij is hoe een land zo pijnloos mogelijk van een onbetaalbare

© Multiraedt 2022