Blog Archief

Durf imperfect te zijn

Plezieren, presteren en perfectioneren. Het gebeurt vaak onbewust bij het streven naar perfectie. Op organisatieniveau is men vooral bezig met alles goed willen doen en de lat hoog leggen. Fouten maken mag niet en vaak heerst angst om dingen niet te

Wordt de pensioenregeling echt onbetaalbaar?

Pensioenadviseurs scoren graag bij hun opdrachtgevers en adviseren standaard: Dat het huidige middelloonpensioen onbetaalbaar wordt; dat er versoberd moet worden, dat werknemers graag een flexibel pensioen willen en dat dus naar beschikbare premie moet

Een succesvol beoordelingsgesprek: van beoordelen naar ontwikkelen

Kent u dat? Een beoordelingsgesprek waar u als leidinggevende de prestaties van uw medewerkers moet beoordelen. Voor de rest van het jaar heeft u weinig contact met uw medewerkers gehad en u hebt geen goed inzicht in hun prestaties, hun competenties

Andere pensioenregeling voor nieuwe werknemers: Toegestaan?

Het is niet zondemeer toegestaan om voor werknemers die vanaf een bepaalde datum in dienst treden een andere pensioenregeling toe te zeggen dan voor de werknemers die al een pensioenregeling hebben. Het is van belang dat een goede toets plaatsvindt of

Toezichthouder steiger, verplicht bij werken op hoogte?

Werken op hoogte Er zijn jaarlijks tientallen ongevallen met ‘werken op hoogte’. Er wordt in de bouw en industrie veel met steigers gewerkt. De ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) constateert al jaren dat het flink mis is met het gebruik van en het werken

Hoe gaan wij om met gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen Er zijn talloze stoffen die risico’s met zich meebrengen voor mens en/of milieu. Op de etiketten van deze gevaarlijke stoffen moet duidelijk zichtbaar zijn welk soort risico’s deze met zich meebrengen. Dat kan men af leiden aan het

Broeikaseffect, fabel of feit?

Broeikaseffect De aarde wordt opgewarmd. De ijskappen smelten. Vrijwel alle geleerden zijn er van overtuigd dat dit het gevolg is van het broeikaseffect. Voor deze geleerden is het een feit. Voor de toekomstige president is het een fabel. Hij staat daar

UK businesses start companies in the Netherlands

In the wake of the Brexit referendum, entrepreneurs are taking steps to safeguard their businesses. Although Article 50 has not been invoked yet, many entrepreneurs are already planning how to secure the future of their business. Many United Kingdom

Wat doe je nog zelf als leidinggevende en wanneer verwijs je door?

Wat doe je nog zelf en wanneer verwijs je door? Wanneer het verzuim medisch is, dan moet je medewerker naar de bedrijfsarts. Maar wat nou als het psychisch is, wat doe je dan nog zelf en wanneer verwijs je door? Dit hangt af van de oorzaken van de psychische

© Multiraedt 2022