Blog Archief

Hoe kom je tot datagedreven werken?

Meerwaarde van data Voor organisaties geldt steeds meer dat ze het belang en de toegevoegde waarde van data meer gaan inzien. Op basis van data wordt het empirisch onderbouwd hoe de primaire processen in de eigen organisatie kunnen worden verbeterd

Kunstmatige intelligentie in de zorg: werken met een Persoonlijke Digitale Assistent

Teveel data De hoeveelheid beschikbare data neemt exponentieel toe. Een probleem is dat de kloof tussen beschikbare data en het menselijk cognitief vermogen alleen maar groter wordt. We kunnen alle beschikbare informatie zelf gewoon niet meer verwerken

Strategieontwikkeling rond kunstmatige intelligentie in de zorg

Machine en deep learning De Nederlandse bevolking vergrijst terwijl de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals steeds meer onder druk komt te staan. Het is dan niet moeilijk om te bedenken dat er innovatieve oplossingen nodig zijn die de zorg kwalitatief

‘Lead by example. Good example leads.’

The three most important ways to lead people are: by example… by example… by example… Albert Schweitzer Today’s pioneers are tomorrow’s leaders; visionaries with a clear goal and the capacity to actually shape the future to their advantage. How do they

Wat is de impact van disruptieve innovaties?

Airbnb Er wordt veel gesproken over disruptieve innovaties (Clayton Christensen): één van de meest bekende voorbeelden is Airbnb. Disruptie beschrijft een proces waarin een kleiner bedrijf dat over minder resources beschikt erin slaagt om een gevestigde

Toekomstige werkomgeving voor professionals

De omgeving transformeert Als je naar onze digitale omgevin g kijkt zie je de afgelopen jaren een veelheid aan innovaties: smartphones, sensor systemen, sociale media, cloud computing, Internet of Things (IoT), drones en robots, ontwikkeling van enorm

Strategieontwikkeling voor omgaan met data

Hoe ontwikkelt groei zich? Hoe kun je digitale ontwikkelingen duiden? Er is (bij goed kijken) een verschuiving van lineaire naar exponentiële groei. Daarbij krijgt een steeds kleiner aantal mensen een groter aandeel van deze groei. De grote internetbedrijven

Persoonlijk ondernemerschap: Loopbaanontwikkeling in de platformwereld

Werkrelaties worden korter We zien steeds meer platformen. Wat betekent dat voor loopbanen? Platformen zijn ingericht om netwerkstructuren mogelijk te maken. Een consequentie hiervan is dat er steeds minder langdurige werkrelaties zijn. Je kunt kiezen

© Multiraedt 2024