Blog Archief

Hebben we een pensioenambitie?

Een, in onze ogen, zeer terechte, vraag aan de werkgever is welke pensioenambitie de werkgever heeft ten aanzien van de hoogte van het gewenste inkomen, dat een werknemer heeft als deze met pensioen gaat. Is dit 50% van het inkomen dat geldt voor pensioneren

Integriteit, Geluk En Liefde als Organisatiekrachten

Koppeling tussen individu en organisatie In dit artikel is de boodschap oog te blijven houden voor het individuele in organisaties en onze integriteit als voorwaarde voor (werk)geluk te zien. Omdat er daarbij specifiek aandacht zal zijn voor de betekenis

Klanten werven met bloggen

Klanten werven met bloggen wordt vaak afgedaan als verlies van tijd en moeite. Veel te omslachtig en zonder directe resultaten. Als veel mensen dat roepen, dan hoeft het natuurlijk nog niet waar te zijn, maar zit er waarschijnlijk wel een kern van waarheid

Cold calling naar kleine bedrijven verboden! Wat mag nog wel?

Cold calling onder de nieuwe SPAMwet. Wat zijn de mogelijkheden voor acquisitie? Kun je prospects en klanten nog wel benaderen? Nu ook Cold calling naar ZZP-ers, eenmanszaken en maatschappen verboden Er gelden nieuwe regels voor het telefonisch benaderen

Vitaal organiseren zorgt voor adaptief en responsief vermogen, leervermogen en zelfregulatie

Organisatiemodel Ieder organisatiemodel kent een viertal ingrediënten: controle: het vaststellen van doelen ontwerp: het specificeren en implementeren van een infrastructuur die nodig is voor regulering en het doorvoeren van transformaties operationele

De inrichting van 21e eeuws corporate governance

Waar gaat het om bij governance? Corporate governance heeft als hoofdtaak het vaststellen van de hoofdrichting van de organisatie: beoordelen van de strategie, benoemen van topmanagement, accorderen van de structuur en het geven van een visie op de cultuur

Wat bepaalt vitaliteit van organisaties?

Hoe kom je tot levensvatbaarheid? Steeds meer organisaties zien in dat hun traditionele manier van werken tekortschiet. Het ontbreekt hun aan vitaliteit. Wat bepaalt vitaliteit? Een organisatie moet in staat zijn doelen te realiseren en ze aan te passen

Houdt de (nieuwe) pensioenregeling rekening met uitholling van het pensioen vanwege inflatie?

In het Pensioenakkoord is aangegeven dat het pensioenstreven aan een aantal voorwaarden moet blijven voldoen. In de brief aan de Tweede Kamer over het pensioenakkoord wordt onder andere uitgegaan van een “pensioen van 75% [1] van het gemiddeld verdiende

Waarom lijkt besturen van organisaties complex?

Wat is complexiteit? De besturing van organisaties is een complexe aangelegenheid. Complexiteit wordt vaak als negatief wordt geduid: belemmerend voor de eigen doelrealisatie, beperkend voor de eigen mogelijkheden en soms zelfs bedreigend voor het (voort)

Keuzestress bij beleggingsbeslissingen? Crowdfunding platforms bieden uitkomst

Elke dag nemen wij talloze beslissingen en gelukkig gaan de meesten daarvan praktisch op automatische piloot. Met geldzaken ligt dat meestal anders. Zo kunnen bijvoorbeeld verkeerde beleggingsbeslissingen verstrekkende gevolgen hebben en al gauw slaan

Kunnen luisteren: evenwicht tussen complex en eenvoudig

‘if you look at a group of successful companies and try to find out what they have in common, you might conclude that they all reside in buildings’ (Rosenzweig). Effectieve veranderprocessen Een toekomstgerichte organisatie kenmerkt zich steeds als een

© Multiraedt 2024