Ondernemingsplannen

10945697_s ondernemingsplannen

Aanleidingen tot het maken van ondernemingsplannen

Het verzoek tot het maken van een ondernemingsplan kan van een externe bron komen. Zo kan een bank die twijfelt aan de duurzaamheid van de ondernemer, een participant of koper en zelfs een opvolger, eisen dat een dergelijk business plan op tafel komt.

Intern kan de behoefte aan een goed uitgewerkt ondernemingsplan ontstaan in het geval van stagnatie of zelfs achteruitgang van de resultaten. Een strak plan is natuurlijk ook bevorderlijk voor een goede werkdiscipline. Vaak is de ondernemer niet tevreden met de status quo en heeft een gezonde expansiedrang. Indien die echter niet gestoeld is op een consciëntieuze voorbereiding kan het voortbestaan van de onderneming zelfs in gevaar komen.

Volgens Multiraedt dient een gedegen ondernemingsplan de volgende ingrediënten te bevatten:

  • Duidelijke doelstellingen en plan van aanpak
  • Marktonderzoek
  • Financiële prognose
  • Doelgerichte marketingstrategie

Multiraedt is in staat in nauw overleg met u een professioneel plan op te stellen, dat niet alleen een leidraad vormt voor het te voeren beleid binnen de onderneming, maar tevens kan dienen als basis voor besprekingen met derden zoals de bank (zie ook onze tippagina). Indien u gebruik wilt maken van de ervaring van Multiraedt bij het opstellen van uw ondernemingsplan neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zie contactpagina.

 

Interessante blogartikelen vindt u in de Blog Index.

 
Categorie Financieel Advies
 

© Multiraedt 2024