Marketing

Omschrijving marketing:

De moderne marketingadviseur kijkt niet alleen meer naar de behoeften van de consument, waarop vervolgens de producten of diensten worden afgestemd, maar gaat veel verder. Het moderne marketingbeleid is gericht op het opbouwen van een langdurige relatie met de klant, het bewerkstelligen van loyaliteit, het aanmoedigen van interactie en sociaal verantwoord gedrag.
 
marketing
 

SIVA, de 4 P's in een modern jasje

De beroemde 4 P's van de marketing gaan natuurlijk nog steeds op, zei het in een iets ander jasje. Daar is nu SIVA voor in de plaats gekomen:

  1. product --> solution
  2. promotion --> information
  3. price --> value
  4. place --> access

Nieuwe trends in de marketing

Daarnaast beschikt de marketingadviseur nu over veel meer instrumenten. Door het internet zijn emailmarketing en internetmarketing erbij gekomen en zijn de sociale media ontstaan. Daarmee is er tegelijkertijd een enorme verschuiving op gang gekomen van de meer traditionele vormen van marketing naar op internet gestoelde methoden. Vooral B2B en B2C contentmarketing is zeer sterk in opkomst en speelt in op de wensen van de potentiële klanten om zelf de informatie op te zoeken over producten en diensten waaraan zij behoefte hebben(pull). De zogenaamde push marketing, waarbij de klant het product of de dienst wordt "opgedrongen"(push), wordt steeds minder op prijs gesteld.

Dat betekent wel dat er nu andere eisen aan de adviseur gesteld worden. Meer en meer wordt gebruik gemaakt van big data om de effecten van de marketing-inspanningen te meten. Marketing Intelligence systemen leveren daarvoor concrete ICT oplossingen.

 
Relevante blogs:

 
Categorie Marketing Advies
 

© Multiraedt 2024