Blog Archief

Onbeheersbare staatsschulden

Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat staatsschulden een bedreiging zouden kunnen vormen voor de groei van de wereldeconomie. Ontwikkelde landen hebben namelijk allerlei interne en externe afspraken gemaakt die het uit de hand lopen van staatsschulden

Kan China voor Nederland in een "zwarte zwaan" veranderen?

In zijn boek met de gelijknamige titel beschrijft Nassim Taleb een Black Swan als een moeilijk te voorspellen gebeurtenis, die zich echter kenmerkt door de enorme invloed die zij uitoefent op de maatschappij. Een recent voorbeeld is de revolutie in de

Maatregelen bij inflatie/deflatie

In het verlengde van het hiervoor gepubliceerde artikel over het touwtrekking tussen inflatie en deflatie besteden wij nu aandacht aan de meer praktische kanten van het verhaal. In hoeverre is de ondernemer/belegger in staat zich in te stellen op langere

Inflatie of deflatie?

Wat kunnen wij verwachten? Inflatie of deflatie? Er is een belangrijk debat gaande tussen inflationisten en deflationisten. De eersten zijn ervan overtuigd dat de geldhoeveelheid sneller groeit dan de economie, hiermee prijsstijgingen veroorzakend en

Een vijftal recente ontwikkelingen op marketinggebied

Interessante varianten op marketinggebied Guerillamarketing Onderdeel van het onconventionele guerilla marketing concept zijn de zogenaamde Opduik winkels. Vooral in tijden van economische teruggang wordt winkelleegstand nogal eens benut door ondernemers

Spaans onroerend goed een koopje?

In 2006 bereikte de onroerend goedmarkt in Spanje zijn hoogtepunt. In 8 jaar tijd waren huisprijzen op sommige locaties wel verviervoudigd en de jaarproductie van huizen en apartementen opgelopen tot boven de 700.000 eenheden. Ter vergelijking: dit is

Sleutels tot succesvol ondernemerschap

Maximale alertheid De ondernemer die onder druk van de dagelijkse beslommeringen het overzicht verliest en niet in de gaten heeft dat de prestaties van het bedrijf langzamerhand aan het verslechteren zijn, kan plotseling geconfronteerd worden met een

De invloed van economische trendverschuivingen op uw bedrijfsvoering

De dagelijkse werkzaamheden eisen zoveel aandacht op van de ondernemer dat hij daardoor vaak geen oog kan hebben voor het grote plaatje. Belangrijke trendverschuivingen in economische ontwikkelingen, geopolitieke veranderingen en economische cycli hebben

15 redenen voor de noodzaak van een zakenplan

Praatjes vullen geen gaatjes! Een goed uitgewerkt zakenplan laat aan iedereen zien dat men serieus is. Eventuele partners, investeerders, werknemers en niet in de laatste plaats de ondernemer zelf beschouwen een tastbaar bewijs als een teken van toewijding

© Multiraedt 2022