Inkoop

Omschrijving inkoop:

Inkoop vindt niet alleen plaats op basis van prijs, kwaliteit en voorwaarden. Er spelen meestal ook allerlei strategische factoren mee, zoals politieke afwegingen (kinderarbeid, dictaturen, milieu), mogelijke wederkerigheid, maar ook vriendschapsbanden kunnen een rol spelen. Goede relaties met een leverancier geven meer garanties voor ongestoorde leveringen, stabiele kwaliteit en opvang van onvoorziene gebeurtenissen.

7810223_s inkoopHoe ziet het inkooptraject eruit?

  • behoefte bepaling
  • oriëntatie op basis van het pakket van eisen en wensen
  • aanvragen van meerder offertes
  • onderhandelen met leveranciers over inkoop- en verkoopvoorwaarden
  • eventueel opstellen van een (raam)contract met een leverancier
  • bestellen bij een goedgekeurde leverancier
  • opdrachtbevestiging met verwijzing naar de overeengekomen voorwaarden
  • ontvangst van de goederen of diensten en controle

Naarmate de omvang en complexiteit van het bedrijf en de productieprocessen toenemen, zal ook de behoefte aan automatisering stijgen. Systemen als "Manufacturing resources planning"(MRP II), "Enterprise resource planning" (ERP) en "Electronic data interchange" (EDI) zijn daarvoor ontworpen.

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024