Veiligheid en kwaliteitscontrole

Omschrijving productveiligheid en -kwaliteitscontrole:

Er is nogal wat wet- en regelgeving op gebied van productveiligheid zoals Richtlijn 2001/95/EG (algemene productveiligheid), Richtlijn 2006/95/EG (laagspanningsrichtlijn), Warenwetbesluit Elektrotechnische producten en Warenwetregeling Algemene chemische productveiligheid. Daarnaast bestaan voor veel producten ook specifieke Europese richtlijnen, zoals de Speelgoedrichtlijn en de Cosmeticarichtlijn.

Aangezien het niet voldoen aan dit soort eisen verstrekkende gevolgen kan hebben, is het testen, inspecteren en certificeren van de organisatie en producten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid sterk aan te bevelen.

Er kan onderscheid gemaakt worden in:

  • Toetsen en certificeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen (bv certificering van energiemanagement, duurzame biobrandstoffen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en zogenaamde ‘green building’ concepten)
  • Testen van elektrotechnische producten en componenten op het gebied van veiligheid
  • Certificeren van producten en componenten, o.a. KEMA-KEUR, CE, ENEC, CB

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024