Blog Archief

Toezichthouder steiger, verplicht bij werken op hoogte?

Werken op hoogte Er zijn jaarlijks tientallen ongevallen met ‘werken op hoogte’. Er wordt in de bouw en industrie veel met steigers gewerkt. De ISZW (voorheen Arbeidsinspectie) constateert al jaren dat het flink mis is met het gebruik van en het werken

Hoe gaan wij om met gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen Er zijn talloze stoffen die risico’s met zich meebrengen voor mens en/of milieu. Op de etiketten van deze gevaarlijke stoffen moet duidelijk zichtbaar zijn welk soort risico’s deze met zich meebrengen. Dat kan men af leiden aan het

Broeikaseffect, fabel of feit?

Broeikaseffect De aarde wordt opgewarmd. De ijskappen smelten. Vrijwel alle geleerden zijn er van overtuigd dat dit het gevolg is van het broeikaseffect. Voor deze geleerden is het een feit. Voor de toekomstige president is het een fabel. Hij staat daar

Klimaatverdrag en uw onderneming

Het klimaatverdrag van Parijs is nu ook ondertekend door de VS en China. ratificatie klimaatverdrag VS en China Wat houdt het klimaatverdrag in? Vanaf 2020 nemen de deelnemende landen (195) maatregelen om de wereldwijde temperatuurstijging te beteugelen

Klanttevredenheidsonderzoek nutteloos?

Waarom klanttevredenheidsonderzoek ? Een klanttevredenheidsonderzoek kan nuttige informatie opleveren. Hoe heeft de klant uw product of dienstverlening beleefd? Wat ging er goed en wat kon beter? Hele nuttige informatie: immers het bedrijf bestaat bij

Waarom zou je een risico inventarisatie (ri&e) nodig hebben?

Een ri&e staat voor risico inventarisatie en evaluatie. Indien een organisatie meer dan 40 uur personen in dienstverband heeft is deze verplicht een ri&e te hebben. Artikel 5 Arbowet verplicht daartoe. Artikel 5 Arbowet: 1.Bij het voeren van

Wat gaat het klimaatverdrag van Parijs voor u betekenen?

Het klimaatverdrag heeft de volgende doelen: Zo snel mogelijk een einde maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Rond 2050 moet er een evenwicht zijn tussen alle uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen

De nieuwe versie ISO9001:2015

De nieuwe ISO9001:2015 en ISO14001:2015 is een sterk managementinstrument. Waar voorheen nog al eens kritiek was dat deze normen leiden tot veel procedures en administratieve rompslomp en ‘handtekeningen jagen’ als wijze van borging, is de norm nu geëvolueerd

Is bij informatiebeveiliging ISO 27001 noodzakelijk?

1. Inleiding Het nieuwe kapitaal is informatie. De nieuwe economie is bij uitstek een informatie-economie. De smartphones en apps zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Organisaties die zich bezig houden met informatie verzamelen en delen

Duurzame inzetbaarheid, belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid: het productief, gemotiveerd en gezond houden van werknemers om hen in staat te stellen tot aan pensionering binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Duurzame inzetbaarheid gaat over maatregelen die getroffen moeten worden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoe doe je dat?

Waarom mvo of duurzaam ondernemen? (mvo= afkorting maatschappelijk verantwoord ondernemen) Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen zijn containerbegrippen voor tal van acties en maatregelen die organisaties kunnen nemen op het gebied

© Multiraedt 2022