Als bloggers mij vragen waarom hun zakelijk blog zo weinig gelezen wordt, dan heb ik daarop meestal geen kort antwoord. Een snelle blik op de hieronder staande afbeelding laat zien, dat een blog vele "tandwielen" bevat. Zit het niet goed met één of meer van die tandwielen, dan kom je niet vooruit met je blog.
 
 
zakelijk blog
 

In eerdere blogs heb ik al aan veel van deze "tandwielen" aandacht geschonken. Een kleine greep uit relevante blogs:

In dit blog wil ik graag aandacht schenken aan het belangrijkste onderdeel van het zakelijk bloggen, namelijk het creëren van waarde voor je lezers. Dat klinkt als een open deur, maar ik kan je verzekeren dat het dat niet is! Niet alleen moet je verzinnen wat die waarde is, maar je zult dat ook nog goed moeten kunnen overbrengen in een blog.

Het probleem schuilt erin, dat voor je lezers (doelgroep) iets van waarde geven middels een blog, niet alleen een kwestie van tekst is. Het gaat ook om de juiste toonzetting, schrijfstijl en verpakking. Begrijpen de lezers datgene dat je hen biedt? Sluit het aan bij hun ervaringswereld? Is het blog voor hen goed leesbaar? Kunnen zij de waarde voor hen eruit halen met een positief gevoel?

Het afstemmen van zakelijke blogs op de lezersgroep(doelgroep)

Bij het ontwikkelen van je blogstrategie heb je goed onderzocht welke doelgroep het beste past bij jouw waardepropositie. Wie zou belangstelling kunnen hebben voor datgene dat jij te bieden hebt? Vervolgens gaat het erom dat je met je blogs de juiste snaar weet te raken. Welke problemen kun jij voor ze oplossen? Welke twijfels kun je wegnemen? Waarmee kun je hen helpen? Kortom, kun jij hen iets van waarde leveren met je blogs?

Is jouw schrijfstijl begrijpelijk voor je lezers?

Zakelijke bloggers schrijven in de regel over complexe materie. Normaal gesproken wordt een blog niet eerst helemaal uitgedacht door de blogger en dan pas geschreven. De blogger gebruikt het schrijven om zijn gedachten te ordenen. Dat schrijf/denkproces produceert teksten die niet altijd goed aansluiten op het leesproces dat plaatsvindt bij de lezers. Een dergelijke "kortsluiting" zou opeenvolgend de volgende consequenties kunnen hebben:

  1. er ontstaat vertraging in het leesproces
  2. de lezer raakt de draad kwijt en begrijpt de tekst niet meer
  3. de lezer wordt daardoor geïrriteerd
  4. uiteindelijk stopt de lezer helemaal met lezen

Er kan ook nog een ander obstakel bestaan dat je ervan weerhoudt om begrijpelijke teksten voor je lezers te produceren. Dat zijn de tijdens je opleiding aangeleerde gewoontes. Schrijven op school en universiteit is heel wat anders dan schrijven voor je doelgroep. Op school worden jouw lezers (leraren, professoren) betaald om jouw scripties en werkstukken e.d. te lezen. Zij willen vooral weten of je de stof begrepen hebt. Dat betekent dat je schrijven overtuigend, georganiseerd en helder moet zijn. Bij schrijven voor je doelgroep komt daar echter nog een extra vereiste bij: jouw schrijven moet ook waardevol zijn voor de (niet-betalende) lezer!

Nu je lezers niet betaald worden om jouw teksten te lezen, moet je echt aan de bak. Bij alles wat je schrijft staat nu de lezer centraal.

Wat waardevolle content is, bepaalt de lezer

Jouw eigen ideeën over waardevolle content zijn niet bijzonder relevant. Het gaat ook niet om nieuwe, originele of belangrijke kennis. Waar het om gaat is of die kennis waardevol is voor de lezer. Dat vergt van jouw kant als schrijver een behoorlijke dosis empathie. Zonder grondige kennis van je lezers en hun zakelijke omstandigheden, blijft het schrijven van een werkelijk waardevol blog een hachelijke zaak.

Maak van je blog een goed gesprek

De titel van deze paragraaf heb ik ook al eens gebruikt als titel van een blog. In dit verband is het zeker de moeite waard om dat blog nog eens na te lezen.

Wel zou ik naar aanleiding van lezersreacties nog wat nuanceringen willen aanbrengen. In dat blog is het volgende overzicht opgenomen:
 

 
Op plaats 1 staat: "Hou de taal simpel en vermijd vakjargon". In zijn algemeenheid klopt dat wel. Waarom zou je iets onnodig gecompliceerd maken? Die regel kan echter wel strijdig zijn met doelgroepgericht schrijven. Bestaat jouw doelgroep uit lezers die gewend zijn aan het gebruik van vakjargon, dan moet je ze ook daarmee aanspreken.
Hetzelfde geld voor richtlijn 2: "Schrijf korte zinnen".

Ook zou ik nog een richtlijn willen toevoegen: Richtlijn 11: bouw wat spanning en uitdaging in je blog.
Door woorden te gebruiken als echter, alhoewel, maar, niettegenstaande, inconsistent, wordt een tekst veel levendiger en stelt de lezer meer op de proef. Datzelfde geldt ook voor vraagstellingen.

De vraag van 1 miljoen

De zakelijke blogger zal zich bij het schrijven altijd de volgende vraag moeten stellen: waarom zou de lezer mijn blog lezen?
 
 

In dit verband belangrijke blogs: