Blog Archief

Wanneer gaan we bedrijfsactiviteiten uitbesteden?

We kunnen niet altijd alles zelf doen. Vaak denken we dat we er goed aan doen om zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten in eigen hand te houden. Helaas houden we onszelf dan te vaak voor de gek. De kennis van de eigen organisatie en de beschikbare arbeid

Nationale Nederlanden zet werkgever op het verkeerde been, gepensioneerden worden gedupeerd: het Pensioenpaard van Troje

Door een bepaling in de contracten van meerdere verzekeraars kan het perspectief op indexaties volledig komen te vervallen, terwijl de werkgever had beloofd aan de werknemers te gaan indexeren. De gepensioneerden van Euronext zijn hun indexaties misgelopen

Duurzaam succes door (meer) executive invloed

INLEIDING Men leest en hoort ongetwijfeld veel over de belangrijkheid van controle en specifiek in een functie als executive en/of groei-ondernemer. Controle lijkt een privé en persoonlijk element te bezitten, maar wanneer de executive controle zoek

7 praktische tips voor het opzetten van strategische samenwerkingen.

Er zijn al heel veel boeken en blogs geschreven, trainingen gegeven en heel veel coaching uren besteed aan het onderwerp “samenwerkingen of Joint-Ventures”. Het gaat hierbij meestal om tactische samenwerkingen op het gebied van marketing. Er worden echte

Einde pensioen in eigen beheer

Einde pensioen in eigen beheer De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vanaf 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mogen worden opgebouwd in eigen beheer. Coulanceperiode Er geldt

Meer OnroerendZaakBelasting voor gemeenten in 2017

In totaal moet de OnroerendZaakBelasting, belasting op woningen, kantoren, winkels en bedrijfspanden, dit jaar bijna € 3,9 miljard opleveren. Woningen zijn goed voor het grootste gedeelde, namelijk € 2 miljard. Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Dijsselbloem wil 2% loonsverhoging

Het gaat beter met onze economie en dus vindt Dijsselbloem het de hoogte tijd om te kijken naar een stijging van het loon met minimaal 2%. Of deze stijging rechtstreeks vanuit bedrijven of via belastingen bij de werknemers terecht komt, Dijsselbloem

Executive burn-out - Meer dan alleen vallen, opstaan en (weer) doorgaan

INTRODUCTIE Het fenomeen burn-out is tot een werkelijk media fenomeen aan het uitgroeien. Van overheid tot media, nieuwsberichten, persoonlijke opinies, allen dragen bij aan een stortvloed van informatie over burn-out. Ik vraag mij echter wel af, wat

Bedrijven kiezen uitzendkracht boven zzp’er

De onzekerheden rondom de Wet DBA zorgen ervoor dat grote bedrijven liever een uitzendkracht inzetten dan een zzp’er. Vooral voor opdrachtgevers in de bouw, het bank- en verzekeringswezen en de mediawereld is de verwarring rondom wet- en regelgeving

Pensioen ont-versoberen?

De (uitgestelde) salarissen (de pensioenen dus) van veel werknemers zijn de afgelopen jaren (fors) versoberd. Op 1 januari 2018 wordt, vanwege een wettelijke aanpassing, het pensioen wederom beperkt en zullen de meeste pensioenregelingen aangepast moeten

Personenvennootschappen, maatschap, firma, cv.

Personenvennootschappen Een personenvennootschap is geen rechtspersoon zoals een bv, maar wordt voor rekening en risico van een of meerdere natuurlijke personen gedreven. Te denken valt aan een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma

Contractverlenging en pensioenregeling verandert niet: wel instemmingsplichtig

Pensioencontracten worden voor een beperkte duur (meestal 5 jaar) afgesloten met een pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder het contract verlengt en er verandert niets is er dan toch instemming van de Ondernemingsraad nodig? Ja, het is een instemmingsplichtig

© Multiraedt 2023