instemmingsplichtigPensioencontracten worden voor een beperkte duur (meestal 5 jaar) afgesloten met een pensioenuitvoerder. Als de pensioenuitvoerder het contract verlengt en er verandert niets is er dan toch instemming van de Ondernemingsraad nodig?

 

Ja, het is een instemmingsplichtig besluit!

 

Sinds de aanpassing in de WOR van 2016 moet de werkgever instemming vragen voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de regeling op grond van een pensioenovereenkomst (WOR Art 27.1.A). Ook (WOR Art 27.7) als de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement wijzigt dient instemming verkregen te worden.

 

Als er niets verandert kan snel overeenstemming met de werkgever worden overeengekomen. Maar vaak verandert er wel iets en wordt dit gepresenteerd als een kleine aanpassing. Extra attentie hiervoor!

 

Het instemmingsverzoek is wel een mooi moment voor de ondernemingsraad om na te gaan of de pensioenregeling nog wel past bij de onderneming en de werknemers en of de verwachte pensioenuitkomsten in de buurt komen bij wat de bedoeling van het pensioen is.

 

Twee in het oog springende tegenvallers zijn de volgende:

  • Lage of geen indexaties van de pensioenen. Hierdoor vindt uitholling van de pensioenen door inflatie plaats;
  • De ontwikkeling van het beschikbare premiepensioen. Zeker als er sprake is van de veel gebruikte leeftijdsafhankelijke premiestaffel die gebaseerd is op een te behalen constant rendement van 4%. Deze geeft pensioenuitkomsten die niet in de buurt komen en ook niet gaan komen van wat wij in Nederland een normaal pensioen (70%) vinden. Ook de 3% staffel zal vrij lage pensioenuitkomsten geven vandaar dat een staffel die is gebaseerd op de huidige rekenrente is toegestaan. Goed om hier eens naar te kijken.

 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies