Blog Archief

Verandering zonder enthousiasme…een heilloze weg.

Het was op een festival. Ik zag een vrouw langslopen, en meteen wist ik weer wie zij was; de moeder van een fluitleerling van 12 jaar geleden. Een kort sprintje, en ik klopte haar op de schouder. 'Hee wat leuk om je te zien, hoe gaat het?' Ze wist niet

Bedrijfsopvolgingsplan

De meeste ondernemers hebben geen bedrijfsopvolgingsplan. Zolang de ondernemer gezond blijft en geen plannen heeft om de onderneming binnen 8 tot 10 jaar over te dragen aan de volgende generatie of aan een derde is een bedrijfsopvolgingsplan niet nodig

Leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premiepensioen: grote verschillen

Pensioenregeling op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC) Ondernemingen bieden hun werknemers steeds vaker een pensioenregeling aan op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC). De hoogte van de ingelegde premie is

De beste leiders kunnen gemist worden

Kun je alleen veel bijdragen door hard te werken en veel uren te draaien? Het is interessant om eens bij je zelf na te gaan of je niet net zoveel bijdraagt door een stapje terug te doen. Misschien draag je juist zelfs wel meer bij. De meeste leiders

Aanpassing pensioenregeling 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 moeten pensioenregelingen zijn aangepast aan pensioenrichtdatum 68 jaar. Op 17 maart heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de belastingdienst (CAP) hierover een circulaire gestuurd (17-012 (1)) Dit betekend dat bijna alle

Is de pensioenstaffel gebaseerd op 4% prudent?

Veel werkgevers zeggen de werknemers een pensioen toe op basis van beschikbare premie. Hieronder gaan wij erop in hoe realistisch de pensioenverwachtingen zijn bij een gekozen hoogte van de premie gebaseerd op een jaarlijks te behalen rendement van 4%

Wel of niet ondernemer (zzp’er) voor de inkomstenbelasting (IB)

Wel of niet ondernemer (zzp’er) voor de inkomstenbelasting (IB) Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden. De overheid stimuleert het ondernemerschap en biedt ondernemers volop fiscale aftrekposten. Ook kan een ondernemer zakelijke kosten

Nieuwe pensioenovereenkomst: Nooit meer indexaties?

Het pensioen van veel werknemers is de afgelopen jaren bevroren. Dit was vaak niet de bedoeling en ook niet afgesproken. De afgelopen jaren zijn veel pensioenfondsen geliquideerd en zijn veel pensioenen premievrij gemaakt. Bijvoorbeeld als gevolg van

Waarom is Business Intelligence belangrijk voor uw organisatie?

De definitie van business intelligence is: “mogelijkheid om te leren, inzichten te verwerven en zich aan te passen aan de competitieve omgeving van uw organisatie”. Business Intelligence – Waarom eigenlijk? Tegenwoordig is er zo veel informatie dat het

Hoe zet je muziek in om interne samenwerking en cohesie te stimuleren?

“Boomwhacken? Daar had niemand van gehoord of ervaring mee.. het was spannend en even afwachten. Maar wat was het leuk, iets actiefs en dat met zoveel personen! Wij vonden het een hele bijzondere ervaring, erg leuk en ook belangrijk: gelachen..! maar

© Multiraedt 2024