Nieuwe pensioenovereenkomstHet pensioen van veel werknemers is de afgelopen jaren bevroren. Dit was vaak niet de bedoeling en ook niet afgesproken.

De afgelopen jaren zijn veel pensioenfondsen geliquideerd en zijn veel pensioenen premievrij gemaakt. Bijvoorbeeld als gevolg van een het veranderen van middelloonregeling naar beschikbare premie regeling, het veranderd van pensioenuitvoerder of aan het einde van het contract met de pensioenuitvoerder.

In het eerste geval zijn opgebouwde pensioenen vaak ingekocht bij resp. overgedragen aan een pensioenverzekeraar. In het tweede geval zijn de opgebouwde pensioenen achtergelaten bij de oude pensioenuitvoerder. In beide gevallen wordt voor de toekomst een rendement verondersteld op het niveau van de risicovrije rente en wordt er geen rekening mee gehouden dat de feitelijke beleggingsopbrengst ooit hoger zal worden!

 

Het gevolg is dat pensioenen waarvoor voorwaardelijke indexatie gold, dat wil zeggen afhankelijk van het rendement op beleggingen , veranderen  in nominale pensioenen, dus zonder enige toekomstige indexatie.  Werkgevers doen daarmee geen recht meer aan de door hem gedane pensioentoezegging.

 

Een dergelijke handelwijze is vaak  bij overdracht van pensioenen en bij beëindiging van de pensioenovereenkomst tussen pensioenfonds of werkgever en pensioenuitvoerder overeengekomen.

Gepensioneerden van Euronext vonden dit niet terecht en legden dit voor aan de rechter. Die gaf hen gelijk en bepaalde dat de werkgever dit recht moet herstellen. Feitelijk zijn partijen een overeenkomst met elkaar aangegaan die niet rechtsgeldig is!

 

De pensioenmiddelen voor bijvoorbeeld een 40-jarige worden nog bijna 40 jaar belegd. Het is niet ondenkbeeldig dat de komende 40 jaar de rente weer eens boven de nominale rente uitkomt. Het is ten minste bijzonder te noemen dat daaruit voortvloeiende beleggingswinsten dan ten gunste van de verzekeraars komen in plaats van de uitholling van pensioenen door koopkracht tegen te gaan.

 

Terugdraaien van het recht

Werkgevers en verzekeraars zullen het recht dat werknemers en gepensioneerden hadden in kracht moeten herstellen. Wij hebben hierover in contact met meerdere pensioenuitvoerders:

  • Nationale Nederlanden;
  • ASR (De Amersfoortse);
  • Interpolis;
  • Goudse;
  • Generali;
  • Delta Lloyd;
  • Onderlinge ’s-Gravenhage;
  • De Eendragt.

 

Pensioenklokkenluider.nl, Stattler & Waldorff Pensioenadviseurs en OR-Pensioenadviseurs, gesteund door Kortman Advocaten gaat in gesprekken met deze verzekeraars na of zij bereid zijn bij te dragen aan een oplossing die recht doet aan de pensioentoezegging van de werkgever en leidt tot een overeenkomst tussen werkgever en pensioenuitvoerder die aansluit op de wettelijke realiteit. Bijzonder hoogleraar prof. Dr. Hans van Meerten (Universiteit van Utrecht) wil hiervoor wetenschappelijk onderzoek doen.

 

Wat kunt u doen?

Werkgevers kunnen zich wenden tot hun pensioenuitvoerder. Werknemers kunnen zich wenden tot hun werkgever of ondernemingsraad. Ook kunnen zij zich aanmelden bij pensioenklokkenluider.nl, info@stattlerwaldorff.nl of info@or-pensioenadviseurs.nl, zodat meegelift kan worden met de collectieve onderhandeling met deze verzekeraars.

Hoe meer aanmeldingen wij krijgen, hoe meer kans er bestaat dat het indexatieperspectief van werknemers, premievrijen en gepensioneerden zal worden hersteld. Stuur even een mail en geef aan  hoeveel werknemers en ex-werknemers (ongeveer) verzekerd waren.

 
 
 
 
 
 
 
 
Verwante publicaties:

 
 
 
Categorie Financieel Advies