Blog Archief

Crowdfunding transformeert beleggers in stakeholders van lokale MKB bedrijven

Een bedrijf zonder netwerk is ondenkbaar en onbestaanbaar. Zowel mens als bedrijf maken onderdeel uit van omvangrijke online en offline netwerken. Ons succes is er zeer nauw mee verbonden. In goede tijden kunnen wij er sneller door groeien en in slechten

Pensioenveranderingen en vragen bij de daarbij behorende tsunami van cijfers

De komende tijd zullen veel middelloonregelingen moeten worden veranderd in premieregelingen. Pensioen gebaseerd op middelloon is na de uitvoering van het pensioenakkoord (verwacht 1 januari 2022) op grond van nieuwe wettelijke bepalingen niet meer toegestaan

Pensioenakkoord: Vlakke premie of premiestaffel?

staffelpremie versus vlakke premie Na ingang van het Pensioenakkoord (verwachting 1 januari 2022) krijgen alle werknemers een gelijk percentage premie (vlakke premie). Dit betekent dat een aantal werknemers erop vooruitgaan maar ook dat een aantal werknemers

Crowdfunding: de meest gewilde alternatieve financiering voor het MKB

Een groot aantal MKB bedrijven, zowel startende als verder gevorderde, vallen tussen wal en schip als het gaat om het aantrekken van financieringen. Dat is niet per se vanwege het risicoprofiel van deze bedrijven, maar heeft meer te maken met de omvang

Wetsvoorstel Opname pensioenkapitaal ingediend

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel [1] ingediend om bij pensionering 10% van het pensioenkapitaal ineens op te nemen. Enkele voorwaarden zijn de volgende: Het maximumbedrag dat ineens opgenomen mag worden bedraagt 10% van het pensioenkapitaal of

Steeds meer bedrijven gebruiken mobiele pinapparaten: wat zijn de gevolgen?

Dat de coronapandemie gevolgen heeft voor het bedrijfsleven is inmiddels duidelijk. Een van de gevolgen is een permanente wijzigingen in de manier waarop we shoppen. Nu verwachten we heus wel dat die plastic schermen bij de kassa’s op termijn verdwijnen

Crowdfunding platforms veroveren steeds meer terrein op de banken

Makkelijke toegang tot financieringen is vaak een belangrijke voorwaarde voor succesvol zakendoen. Die toegang hebben vooral de grote bedrijven. Zelfs als zij in zwaar weer zitten kunnen zij nog steeds beroep doen op de kapitaalmarkten, al dan niet met

Een zakelijk krediet afsluiten: dit moet je erover weten

Rust in je hoofd is een van de belangrijkste elementen in het soms wispelturige bestaan van een ondernemer. Hoe je dat precies creëert? Dat is aan jou. Maar we durven toch te stellen dat gedegen financiën hier aanzienlijk bij helpen. Wanneer je doorlopend

© Multiraedt 2023