Blog Archief

Zakelijke crowdfunding verovert de lokale kapitaalmarkt

Het zijn vooral MKB-bedrijven en kleine projectontwikkelaars die gebruik maken van crowdfunding. Gemiddeld halen zij € 250.000,- op per crowdfundingcampagne. Het totaalbedrag dat jaarlijks met crowdfunding wordt opgehaald, groeit enorm snel. In 2014

Buffer voor de Ondernemingsraad: de eigen adviseur

Binnenkort moeten alle pensioenregelingen structureel worden gewijzigd. De Ondernemingsraad moet wel vooraf instemmen met de voorgenomen wijziging. Voordat de Ondernemingsraad akkoord heeft gegeven op de nieuwe pensioenregeling en op de compensatie moeten

Pensioenuitvoerder beëindigt pensioenovereenkomst: toch recht op indexaties!

Het Hof in Den Haag oordeelde op 18 januari 2022 over een pensioenregeling waar de indexaties van de pensioenen door de verzekeraar zijn stopgezet bij de beëindiging van het pensioencontract. De inspanningsplicht van de werkgever Een werknemer kon zich

Hoe komen we tot een effectief en leuk zorginkoopbeleid?

Er is sprake van een groot aantal (structurele) vraagstukken in de ouderenzorg: arbeidsmarktproblematiek; kosten (beheersing) en zorginkoopbeleid; impact digitale transformatie; preventie; verbinding tussen domeinen (ZVW; WLZ; WMO). Dit zijn vraagstukken

Werken met platformtechnologie: de omslag naar datacentrisme

Werken met platformtechnologie De inrichting van zorgprocessen zal steeds meer gebaseerd zijn op datagedreven principes. De beschikbare technologie maakt vergaande invoering van een digitale transformatie mogelijk. Toch blijft een aantal zorgverzekeraars

Normpremie pensioenregelingen

(Pensioenadviseurs van) werkgevers roepen nogal eens dat zij een hele mooie pensioenregeling hebben. Maar je hebt meer aan feiten. De vraag stellen waarop denk je dan uit te komen qua inkomen bij een volledig dienstverband en hoe verhoudt onze pensioenregeling

Wat mogen we van de zorgverzekeraars verwachten. Hoe professionaliseren we professionaliteit?

Inzicht in professionaliteit Het lastige van het huidige zorginkoopbeleid is dat er geen gemeenschappelijk (zorgverzekeraar; zorgaanbieder; zorgprofessional; cliënt; mantelzorger; IGJ; V&VN) beeld is van wat professionaliteit in de wijkverpleging

Kunnen de zorgverzekeraars de crisis aan? De casus wijkverpleging

Binnen de Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de financiering van de zorg (en dus ook de wijkverpleging). In Nederland kennen we, onder meer vanwege regelgeving, niet het model van een HMO (Health Maintenance Organization)

Ondernemingsraad: belangrijk werk aan de pensioenwinkel vanwege Wet Toekomst Pensioenen! 

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren gewijzigd worden zodat deze voldoen aan hetgeen is opgenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die op 1 januari 2022 zou ingaan, maar voorlopig is uitgesteld naar 1 januari 2023. De werkgever zal dus een voorstel

Kalmeert de vastgoedmarkt dit jaar en welke rol is er voor crowdfunding?

Het afgelopen jaar was weer een recordjaar. Aan de stijging van de vastgoedprijzen lijkt maar geen eind te komen. Was het eerst vooral de woningmarkt in de grote steden waar kopers elkaar probeerden te overbieden, nu doet zich dat fenomeen zich ook voor

© Multiraedt 2022