Blog Archief

Wat doen crowdfunding platforms voor beleggers en ondernemers?

Crowdfunding platforms als Geldvoorelkaar.nl spelen een bemiddelende rol bij het financieren van MKB-bedrijven en projectontwikkelaars. Zij brengen vraag en aanbod samen op hun platform. Dat platform is georganiseerd rondom een gebruikersvriendelijke

Pensioenindexaties bij de Cao voor het verzekeringsbedrijf zijn fout gegaan

De arbeidsvoorwaarden bij verzekeraars zijn over het algemeen beter dan gemiddeld geregeld. Onder andere de pensioenregelingen zijn de afgelopen jaren echter fors versoberd. Werkgevers (en de Cao) zijn fors de fout ingegaan door de wijze van indexeren

Zakelijke crowdfunding in de praktijk

Zakelijke crowdfunding is een relatief nieuw fenomeen, dat pas sinds 2010 in Nederland beschikbaar is gemaakt door ons platform Geldvoorelkaar.nl. Het is een financieringsbron die ontstaan is als alternatief voor de meer traditionele financieringsbronnen

Toezicht en (zelf)regulering inzake zakelijke crowdfunding

Zakelijke crowdfunding is een alternatieve financieringsbron voor vooral MKB bedrijven. Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl heeft dat als eerste in Nederland in 2011 mogelijk gemaakt. Sindsdien is zakelijke crowdfunding in een rap tempo uitgegroeid

Versterken van samenhang in het zorgsysteem

Aanbevelingen Bij een evaluatie van Hoofdlijnenakkoorden komen vier aanbevelingen voor verbetering van het zorgsysteem naar voren. In de eerste plaats gaat het om een systemische benadering: neem maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. Dit betekent

Marktwerking of samenwerking in de zorg?

Ontbreken eigenaarschap bij complexe zorg Complexe zorg vereist meestal dat de zorg en ondersteuning wordt gegeven vanuit verschillende wettelijke domeinen, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of

Toekomstgericht denken

Ontwikkelen van Big Picture De digitale transformatie verhoogt de complexiteit van wat om ons heen gebeurt. Dat betekent dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn. Vanuit overzicht in de samenhang tussen de verschillende onderdelen kun je effectief gaan

(veel te) Hoge kosten pensioenbeleggingen

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren veranderd worden. De pensioentoezegging wordt een premietoezegging. Deze premies worden belegd en op de pensioendatum worden de premies en het behaalde rendement omgezet in een levenslange uitkering. Op

Betekenis van intelligentie

We werken met verwijzingsframes Om voorspellingen te doen moet ons brein kunnen leren wat normaal is: wat we verwachten op basis van eerdere ervaringen. Een deel van de hersenen (neocortex) heeft een model van de werkelijkheid ‘geleerd’ en het maakt

Framen doen we: altijd

Framen is een perspectief aanbrengen Iedereen heeft een bepaald beeld hoe we naar de werkelijkheid kijken. We hanteren daarbij frames; framing vindt meestal onbewust plaats. Door problemen op een andere manier te interpreteren zien we nieuwe oplossingen

© Multiraedt 2023