Blog Archief

Wat kom je tegen bij de implementatie van de digitale transformatie?

Veranderen van routines De digitale wereld van vandaag is complex en vraagt om een nieuwe manier van werken, denken en doen. Organisaties moeten zich tegenwoordig in korte tijd aanpassen aan een volledig digitale dienstverlening. De veranderingen bij

Wie is eigenlijk zelf in control?

‘If you had tomorrow to do over again, would you? (Godin p. 253). Eigen keuzes Eigenlijk is het enige wat we echt in control hebben wat we op een bepaald moment doen als gevolg van een eigen keuze. Creativiteit vloeit hier uit voort. De ‘waarom’ vraag

Omgaan met onvoorspelbaarheid binnen governance

Hebben we nog wel sturingsmogelijkheden? Het is inmiddels een veilige aanname dat de omgeving steeds minder voorspelbaar wordt. Betekent dit dan ook dat we ‘aan de goden zijn overgeleverd? Misschien wel, maar veranderkundig valt het mee. Door bijvoorbeeld

Waarom beleid in de zorg soms toch nog lukt.

Impact beleidsideeën? Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op een aantal principes: toegang tot zorg voor iedereen, ook financieel, solidariteit via een voor iedereen verplichte en toegankelijke zorgverzekering, en goede kwaliteit van zorg. Dat doen

Reflectie op governance in de gezondheidszorg

Waardecreatie Complexiteit vraagt om reflectie. Reflectie ontstaat als een gebeuren een problematisch karakter kent. Daarbij kijk je hoe mensen omgaan met die problemen. Problematische situaties kenmerken zich doordat bestaande gewoontes niet voldoen

Governance van innovatie

Twee taken van organisaties Organisaties kennen systemisch gesproken twee taken: de bedrijfsvoering moet op orde zijn en men moet in staat zijn met veranderingen om te gaan. Organisaties bevinden zich daarbij in het publieke bestel in een context die

Zijn we flexibel genoeg om met veranderingen te kunnen omgaan?

Wat zegt de evolutie? Het aardige is dat we evolutionair een groot aanpassingsvermogen hebben om met veranderingen om te gaan. Toch geloven veel mensen dat we na volwassenheid onveranderlijk zijn. De huidige technologische ontwikkelingen zijn vanuit

Compensatieregeling bij wijziging van de pensioenregeling

Afgelopen week hoorden we maar liefst twee maal een opmerking van een pensioenadviseur (van de werkgever) die leidde tot een discussie over compensatie. “Je bent helemaal niet verplicht als werkgever om te compenseren, waar staat dit dan?” en “Voor werknemers

Waar gaat het (altijd) om in de zorg: creëren van waarde

Ken de waarden Waar gaat het om in de zorg: toevoegen van waarde voor een patiënt (cure) of cliënt (care). Hoe doe je dat in een complex systeem wat de zorg is? Een belangrijk element is het in beeld brengen van de normen, behoeften en waarden van een

Waarom systemen belangrijk zijn

Zien van de Big Picture De 20 e eeuw wordt wel geduid als de eeuw van organisaties. De 21 e eeuw is dan de eeuw van systemen. Systeem denken maakt het mogelijk om een nieuwe manier naar situaties te kijken. Wat is die nieuwe manier? Holisme is de tendens

De eigen levensloop: analyse of synthese?

Scheiding of verbinding? We zijn steeds meer van mening dat de wereld om ons heen meer gefragmenteerd wordt. Het aardige is dat we mede om die reden ook steeds meer op zoek zijn naar verbindingen. Veel van onze inrichting van de samenleving is gebaseerd

Liever verhalen dan algoritmen?

Uniciteit Is het niet handig om de humaniora (geesteswetenschappen) nadrukkelijk te betrekken bij de beoordeling van de impact van AI (artificiële intelligentie)? Veel algoritmen kennen een technische grondslag. Echter de werkelijkheid wordt juist gekenmerkt

Geen maximale pensioenopbouw en toch een verbeterde pensioenregeling

Pensioen is gebonden aan de regels die zijn vastgelegd in de Wet Loonbelasting en die worden bewaakt door de Belastingdienst. Een hoger pensioen opbouwen of een hogere premie toezeggen dan is vastgelegd in deze wet is verboden. Wij constateren dat de

Waarom een digitaal IQ essentieel is

Kenmerken digitale transformatie Door de digitale transformatie gaan organisaties fundamenteel veranderen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en nieuwe vormen van bestuur en toezicht. Belangrijke ontwikkelingen hierin zijn robotisering, Artificiële Intelligentie

Hoe krijg ik mijn zin in mijn werkomgeving?

Vergroting van eigen effectiviteit Werken valt regelmatig niet mee en dat wordt dan vooral veroorzaakt doordat het eigen gedrag niet effectief is. Hoe krijg ik mijn zin? Een aantal suggesties kunnen misschien helpen. Begin te analyseren welke regels

Wat is effectief veranderen binnen het huidige governancemodel?

Proactief Binnen strategie ontwikkeling willen velen geen toekomst maar continuering van het heden. Ik heb al veelvuldig geschreven over de impact van de digitale transformatie . Dit is geen handige benadering. Het gaat er juist om al te veranderen voordat

Toepassingsmogelijkheden platformtechnologie in de zorg

Toekomstbestendig Het huidige zorgsysteem kon wel eens niet zo toekomstbestendig zijn: kosten; arbeidsmarkt, tevredenheid (professionals; cliënten/patiënten); toegankelijkheid etc. Als we in andere domeinen kijken zien we een snelle opkomst van platformen

Waar gaat het om bij leiderschap?

Richtinggevend kader Eén van de meer populaire onderwerpen in de managementliteratuur is een beschouwing over leiderschap. Er is behoefte aan een richtinggevend kader dat onder meer bij leiders wordt gezocht. Leidinggeven gaat veelal om het verbinden

Strategievorming binnen de huidige governance

Ambitie Governance gaat over straks: strategie, innovatie, inspirerend verhaal. De digitale transformatie maakt het mogelijk nieuwe ambities waar te maken. Toch is het de vraag of we voldoende uitvoeringskracht hanteren om veranderingen te realiseren

Belemmeringen en oplossingsrichtingen in een effectieve ouderenzorg

Digitale transformatie De digitale transformatie wordt steeds meer de norm. Zo blijkt uit wereldwijd onderzoek (KPMG) dat 80% van de besturen verwacht dat de komende drie jaren alle aspecten van de zorglevering zullen veranderen. In de ouderenzorg gaat

© Multiraedt 2024