Tender management

Omschrijving Tender management:

Advisering, begeleiding en management bij het inschrijven op Europese en nationale aanbestedingen en bij het maken van complexe B2B offertes.
Bij aanbesteding gaat het meestal om relatief grote opdrachten en het zijn vooral de overheidsinstanties die er gebruik van maken.

De nationale en Europese wetgeving die hierop van toepassing zijn én allerlei separate aanbestedingsreglementen, zoals de proportionaliteitsgids, zorgen voor een complex werkterrein.
Keuze tussen de ene of de andere regeling is nogal eens arbitrair.

De belangrijkste soorten aanbesteding zijn:

 • openbare aanbesteding: deze wordt algemeen bekendgemaakt en iedereen kan een inschrijving doen.
 • niet-openbare aanbesteding: deze wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie van minimaal 5 partijen, die in een tweede ronde de definitieve offerte maken.
 • onderhandse aanbesteding: hierbij is de inschrijving alleen mogelijk op uitnodiging(minimaal 3 genodigden).

In de aanbestedingsdocumenten maakt een opdrachtgever de opdracht bekend en beschrijft hij de procedure en de verschillende selectie- en gunningscriteria. Om aan deze criteria te voldoen moet een gegadigde soms erg creatief zijn. Soms komt een bedrijf alleen maar in aanmerking als het samen met een ander bedrijf aanbiedt, als combinant of in een hoofd-/onderaannemer verhouding.

Het moge duidelijk zijn dat deskundig tender management een vereiste is om aanbiedingen een goede kans van slagen te geven.
Het is niet alleen een kwestie van de juiste prijs, maar zeker ook van het nauwgezet volgen van alle van toepassing zijnde voorschriften.
De dienstverlening van een tendermanager bestaat ondermeer uit:

 • Organisatie en planning van het aanbiedingstraject
 • Het geschikt maken van bedrijfsinformatie voor een offertetemplate
 • Het analyseren van offerteaanvragen
 • Kwalificatie en advies go / no go
 • Het opstellen van vragen over de aanbesteding
 • Het analyseren van de Nota van Inlichtingen
 • Het opstellen van de conceptofferte
 • Het opvragen van de resultaten, analyseren van de resultaten, in overleg treden met de opdrachtgever en het eventueel starten van vervolgacties (klachtenprocedure, kort geding)
 • Afronden van de overeenkomst met de opdrachtgever
 • Het geschikt maken van teksten voor volgende offertes

Verder kan een tendermanager betrokken zijn bij de analyse van succesvol, of niet succesvol uitgebrachte offertes, inrichting of verbetering van het aanbiedingsproces, het inrichten of managen van een tenderdesk of het opzetten van een tekstbibliotheek.

 
Categorie Marketing Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024