Fusies

Fusievormen

Naast allerlei losse samenwerkingsverbanden zoals beheerscontracten, poolovereenkomsten, kartels, licentieovereenkomsten en franchising is fusie wel de meest vergaande vorm. Voorbeelden van fusies zijn het samengaan van eenmanszaken in een maatschap of vennootschap onder firma of de vorming van een dochtermaatschappij door twee besloten vennootschappen op een afgebakend gebied en zelfs een volledige integratie van twee besloten (naamloze) vennootschappen.

Ratio achter de fusie

Of het nu om horizontale of verticale fusies gaat, gedeeltelijke of gehele, de beweegredenen zijn meestal dezelfden. Door schaalvergroting beoogt men onder meer een rentabiliteitsverbetering, versnelling van de technische vooruitgang en verlaging van de productiekosten te bewerkstelligen. Zo kan ook een expansieplan de vorm van een fusie aannemen.

Aandachtspunten bij fusies

fusies

In zijn algemeenheid kan men stellen dat een fusie in welke vorm dan ook behoorlijk gecompliceerd is.( no pain, no gain). Te denken valt aan de volgende zaken:

  • Wet Economische Mededinging
  • Waarderingsproblematiek
  • Fiscale consequenties
  • Management en personeelsplanning
  • Contractuele aanpassingen
  • Marketing

In de regel voelt de ondernemer zich op dit terrein niet thuis en zal zich moeten verlaten op de deskundigheid van specialisten.
 
 

Zoekt u misschien een zakenpartner klik dan hier.

 
 

 
Categorie Juridisch Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024