Logistiek

Omschrijving logistiek:

Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom. Het begint vanaf de ontwikkeling en inkoop van een product, via productie en distributie naar de eindafnemer, en heeft als doel om tegen optimale kosten en inzet van kapitaal de behoeften van de markt te bevredigen. Een veel gebruikte definitie luidt: "de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten".logistiek 14431199_s
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  • Inkooplogistiek
  • Productielogistiek
  • Distributielogistiek

Logistiek of hoe het wel wordt genoemd Supply chain management (SCM), is door de toenemende internationalisering, veelal gepaard gaande met schaalvergroting en concentratie van productie- en distributieactiviteiten en de toenemende mate van uitbesteding van logistiek relevante functies, zoals transport en opslag, een zeer belangrijke bedrijfstak geworden.

Denk maar eens aan de kostenbesparingen die het Just in time (JIT) principe Taiichi Ohno teweeg heeft gebracht. De bedoeling hiervan is om levering en productie zodanig op elkaar af te stemmen dat er nauwelijks tot geen voorraden in een bedrijf nodig zijn. De leveringen gebeuren precies op tijd, dus er hoeft niets te worden opgeslagen.

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024