Blog Archief

10 schrijftips voor een onderscheidende offerte

Stel je je de beoordelaar voor van jouw offerte. Hij heeft er al zeven gelezen. De achtste, waar hij nu mee bezig is, is een document van bijna 70 pagina’s. Het begint met een korte historie van het bedrijf, waarin wordt verteld hoe het zich van een

Winnen met aanbestedingen en offertes - editie 2016

Vanaf 15 augustus is mijn nieuwe boek "Winnen met aanbestedingen en offertes" verkrijgbaar. Teken nu alvast in en bespaar de verzendkosten. Ruim 15 jaar maken van offertes en het inschrijven op aanbestedingen heeft mij een breed palet aan praktijkervaringen

Schat de kans in van een offerte

De centrale rol van de bidmanager In de meeste bedrijven heeft een accountmanager een omzettarget (geen winsttarget) en verdient hij zijn bonus wanneer hij zijn omzetdoelstelling haalt. De uitvoerings- of serviceafdeling wordt gestuurd op kosten. De

De jaarcyclus bij aanbestedingen

In een grafiekje dat in juni 2014 door Pianoo werd gepubliceerd is goed af te lezen wanneer de meeste aanbestedingen worden gepubliceerd. Dit is een van de redenen waarom ik het in de zomervakantie vaak erg druk heb en waarom ik mijn vakantie meestal

Waarom meedoen aan een marktconsultatie?

Aanloop naar de juiste aanbesteding Opdrachtgevers hebben niet overal verstand van en als ze iets inkopen waar ze geen verstand van hebben, dan stellen ze de verkeerde vragen of slaan de specificaties nergens op. Dat leidt dan weer tot een hoop irritatie

De managementsamenvatting van de offerte

De managementsamenvatting is het allerbelangrijkste onderdeel van de offerte of van de inschrijving op een aanbesteding. Veel beslissers lezen alleen de managementsamenvatting en laten de offerte verder lezen door anderen. Mochten die dan nog iets tegenkomen

Duidelijke identiteit, meer klanten

Hoe duidelijker de identiteit van een bedrijf, hoe meer klanten het weten te vinden. Toen ik net met Smart Tenders begon, was het nog niet zo duidelijk waar ik voor stond. Wat had ik nu feitelijk te bieden? Ik had nog geen klanten, dus had ik me ingeschreven

De winnende offerte schrijven!

Stelt je je de beoordelaar van uw aanbieding voor om 16:00 ’s middags. Hij heeft al zeven aanbiedingen beoordeeld en hij moet er nog drie. Hij begint vermoeid te raken en ook wat verveeld. De aanbiedingen verschillen niet zo heel veel van elkaar. De

Prijsstelling in een EMVI aanbesteding? Choose your battles!

Sinds de invoering van de aanbestedingswet 2012 is gunning op EMVI verplicht. EMVI is de afkorting van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving die volgens de gegeven formule in de aanbesteding

De hit rate is een winstverdubbelaar

Het geheim van spectaculaire bedrijfsresultaten Een sterke positie van bidmanagement verhoogt de kwaliteit van uw aanbiedingen en daarmee uw hitrate. Belangrijk is te focussen op kansrijke aanvragen en alles te doen om aanbiedingen te winnen met onderscheidende

Offertes waar klanten warm van worden

Bidmanagers bij grote bedrijven managen honderden aanbiedingstrajecten. Zij brengen de juiste mensen op de juiste momenten bij elkaar en zetten ze aan het werk met de juiste instructies. Verder houden ze alle betrokkenen in de organisatie op de hoogte

Het verschil tussen gewone en winnende offertes

Bijna alle offertes en aanbiedingen die ik review hebben dezelfde problemen, ongeacht of ze geschreven zijn door een miljoenenbedrijf of een eenmansbedrijf. Ze zijn te gewoon, middelmatig. Ze klinken allemaal hetzelfde. Sommige zijn meer gedetailleerd

Hoe 10% extra winkans bij aanbestedingen de omzet van uw bedrijf verdubbelt.

Wanneer we werken met bedrijven aan hun offerteproces, beginnen ze vaak met de vraag naar offertesjablonen zodat ze op een gemakkelijke en goedkope manier meer aanbiedingen kunnen indienen en vaker op een aanbesteding kunnen inschrijven. Maar eigenlijk

Prestatieverkoop: succesvol inschrijven op prestatie inkoop aanbestedingen

Er waait een nieuwe wind door inkoopland. “Best Value Procurement” (BVP) of “ Prestatie inkoop ” is erg populair aan het worden bij aanbestedende diensten en inkooporganisaties van grote bedrijven. De inkoopprocedure is uitgebreid omschreven in het boek

Inschrijven op aanbestedingen kan een hoop stress opleveren, nietwaar?

Hier zijn drie beproefde technieken om het proces simpel, effectief en succesvol te maken, zodat u meer tijd hebt voor belangrijker zaken. Planning is cruciaal – inventariseer elk stukje informatie dat nodig is voor de aanbesteding, elk beleidsstuk

Bidmanager - Is dat een protestantse pastoor, ofzo?

Bidmanager? In Nederland kennen we het beroep van bidmanager niet zo. Er is ook geen opleiding voor, dus een willekeurige puber die bidmanager zou willen worden, kan maar het beste een algemene bedrijfskundige of een juridische opleiding gaan doen. Zelf

Friesland maakt een shortlist voor onderhandse aanbestedingen

Nieuwe manier om een shortlist samen te stellen Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet is het verplicht om op objectieve wijze tot selectie van ondernemingen voor de toegang tot aanbestedingsprocedures te komen. De afdeling Infraprojecten en

Dubieuze gunningsmethodieken bij aanbestedingen

Interessant onderzoek naar gunningsmethodieken In een onlangs verschenen onderzoek van de Universiteit Twente is uitgebreid ingegaan op de economische en juridische aspecten van verschillende gunningsmethodieken bij aanbestedingen. Ik bespreek een paar

Hoe win je je offerte op prijs zonder geld te verliezen?

Wordt elke offerte wel op prijs verloren? Het lijkt alsof elke verloren offerte op prijs verloren wordt. Dat klopt niet helemaal, maar het is politiek veilig om het zo te brengen. Niemand is verantwoordelijk als je op prijs verliest: “De concurrent moet

Eisen en criteria in aanbestedingen

In de Proportionaliteitsgids wordt uitgebreid geschreven over uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Voor de willekeurige ondernemer is op voorhand niet duidelijk wat de verschillen nu precies zijn tussen deze

De nieuwe aanbestedingswet biedt meer kansen voor het MKB

Het is voor een lokale ondernemer geen onbekend verschijnsel: na jarenlang voor een gemeente diensten te hebben verricht, wordt dit werk ineens middels een aanbestedingsprocedure aan een andere partij gegund. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is dankzij

Hoe win je een aanbesteding bij de overheid?

Inkoop bij de overheid is strak gereguleerd, zowel bij het Rijk als bij lagere overheden en aanverwante organisaties. Als de opdrachtwaarde groter is dan bepaalde drempelbedragen, moet de opdracht worden aanbesteed. Dat is een formeel traject, dat aan

© Multiraedt 2024