Veel ondernemingsraden moeten op een gegeven moment de keuze maken: bij welke pensioenuitvoerder brengen wij onze beschikbare premieregeling onder? Wie wordt de uitvoerder?

Er is een ruime keuze uit een kleine 20 aanbieders, dit kan een verzekeraar zijn, een premie pensioeninstelling (PPI) of een algemeen pensioenfonds (APF). Als het goed is wordt door de (pensioenadviseur van) de werkgever een tender uitgeschreven en wordt een goede vergelijking gemaakt wie de beste uitvoerder is voor de pensioenregeling.

Een van de mogelijke voordelen van de flexibele onderdelen bij een beschikbare premieregeling, die breeduit worden uitgemeten door (de marketeers van) de aanbieders, is het shoprecht.

beschikbare premieregeling

Op de pensioendatum mag je met jouw opgebouwde pensioenkapitaal shoppen en het spreekt voor zich dat als je je best doet er grote verschillen zijn tussen de ene of de andere aanbieder die jouw pensioen gaat uitkeren (zie bv hier). Met vergelijkingssites kun je makkelijk een voorkeuze maken. Vraag altijd meerdere offertes aan! De verschillen zijn groot.

 

Art 82 van de Pensioenwet maakt duidelijk dat de werknemer het shoprecht heeft.

In dit artikel staat echter ook dat dit shoprecht geldt op de pensioendatum (meestal 68 jaar). Veel werknemers gaan met pensioen op hun AOW-datum en deze is eerder dan 68 jaar. Het shoprecht is dan niet automatisch geregeld en verschillende pensioenuitvoerders staan dan ook niet toe dat je op de pensioendatum met het bij hen opgebouwde pensioenkapitaal mag shoppen. Bij een Algemeen Pensioenfonds staat vast dat als het APF de optie die de werknemer kiest (doorbeleggen na pensioendatum of een vaste uitkering) aanbiedt er in het geheel niet meegewerkt wordt aan shoppen. Gedwongen winkelnering levert in de regel minder op dan shoppen.

Laat je als Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging dan ook goed voorlichten of de voorkeursaanbieder ook het shoprecht biedt als een werknemer eerder met pensioen wil gaan. Dit scheelt echt v€€l levenslang inkomen.

 

 
 
Verwante publicaties:

 
Categorie Financieel Advies