Blog Archief

Korting bij uitstel van het pensioen van 65 naar 68 jaar: ook bij garantiepensioen!

Korting bij uitstel van het pensioen Bijna alle Nederlanders hebben inmiddels verschillende pensioenpotjes waarvan de ingangsdata niet aansluiten. 65 jaar, 67 jaar en op 1 januari is er een nieuw pensioenpotje op 68 jaar bijgekomen. En heel vervelend:

Voordelen van een online kassasysteem voor horeca

Een kassa is in de horeca natuurlijk een noodzaak om snel en efficiënt te kunnen afrekenen met uw klanten. Maar kassasoftware moet ook allerlei andere informatie kunnen verschaffen. En dat is bij de oude logge kassa vaak niet of slechts ten dele mogelijk

Rechtbank draait verandering pensioen terug

Werknemers zijn niet gebonden aan instemming door de ondernemingsraad en zwaarwichtig belang Op 18 januari 2018 heeft de rechtbank in Almere een uitspraak gedaan die belangrijk is voor ondernemingsraden en werknemers. (Adviseurs van) werkgevers versoberen

Hoe stuur jij je autonome teams aan?

Zelforganisatie, zelfcoördinatie, zelfsturing of autonomie, bijna elke organisatie die ik spreek is er mee bezig . Autonome teams zijn hot! Uiteraard is het geen doel maar een middel om iets te bereiken. Dat kan meer winst/omzet zijn maar ook een grotere

De mens centraal: Isoleer het probleem en pak het gericht aan.

Als filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding. Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in

Nieuwe regels voor huwelijksgemeenschap m.i.v. 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen voor wie dan in het huwelijksbootje stapt. Wat zijn de belangrijkste verschillen met huwelijken afgesloten voor 2018? In huwelijk getreden voor 1 januari 2018: Algehele gemeenschap van goederen

Public speaker: de beste manier om mijn boodschap te verkondigen.

Je missie is helder, je passie is je leidraad. Maar hoe maak je het bekend? Welke manier past het best bij jou? Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen? Jij weet wel wat je wilt, maar waarom zouden anderen naar je luisteren? Het was ook mijn struggle. Hier

Wil je als ondernemer meer rendement? Bedenk een winnende strategie.

Heb jij een winnende strategie? Veel ondernemingen hebben geen strategie, omdat zij niet goed weten wat het inhoudt, zich niet realiseren wat de voordelen zijn en niet weten hoe je het proces inricht om een winnende strategie te bedenken. Als je wel

De leider in spiegelbeeld

Mensen vragen mij wel eens; 'hoe herken je nou een goede leider?'. Dat is een lastige vraag, althans het antwoord erop is niet eenvoudig. Want leiderschap wordt door iedereen anders ervaren en beoordeeld. Goed en fout in leiderschap bestaat volgens mij

Kijken in de ziel van een ondernemer

Heb je momenten dat je je ’s avonds afvraagt: Waar doe je het allemaal voor? Hard werken, weinig waardering, veel zorgen, veel brandjes blussen, relatief weinig beloning, druk, druk, druk. Dat je in een vicieuze cirkel terecht gekomen bent, waar je niet

© Multiraedt 2022