Blog Archief

Zzp schap in de zorg

Twijfel over zzp schap in de zorg In de verpleging, verzorging en thuiszorg is het aandeel flexwerkers tussen 2010 en 2018 toegenomen van 11% naar 18%. Hoewel de inzet van zzp‘ers noodzakelijk is vanwege de grote tekorten aan zorgpersoneel worden de

Hoe creëer ik passief inkomen met behulp van crowdfunding?

Als ik zeg dat wij Nederlanders een spaarzaam volkje zijn, dan overdrijf ik niet. In Europa zijn wij lijstaanvoerder en sparen wij bijvoorbeeld 50% meer dan de Fransen. Daar komt nog bij dat de huidige lage rentestand, de spaardriften alleen maar verder

Toekomstbestendigheid van zelfstandig ondernemerschap in de zorg

Het terugdringen van het zelfstandig ondernemerschap in de zorg mislukt In februari kwam minister De Jonge met een actieplan om het aantal zzp‘ers in de zorg terug te dringen. Belangrijkste kenmerken van dit plan: Werkcode voor de zorg en invoering goed

Je hebt geen consultants nodig in blauwe pakken met dikke stropdas voor inzicht in je bedrijf

Geen blauwe pakken met dikke stropdas nodig voor inzicht in je bedrijf Ja, ook ik had vroeger een blauw pak met een dikke stropdas erbij. Maar gelukkig is dat alweer lang geleden ingeruild. Je herkent mij nu aan een paar sprekende, opvallende schoenen

Maak van de zorg een moderne arbeidsmarkt

Wat past bij jou? Nog steeds wordt door het ministerie van VWS en door grote zorginstellingen gevraagd om in het inkaderen van zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Je kunt je echter afvragen of de sector zorg hiermee voor ondernemende professionals

Huidige arbeidsmarkt: wat is de positie van zzp‘ers.

Ontwikkeling arbeidsmarkt Tussen 2007 en 2018 zijn er in Nederland 260.000 mensen (in de zorg 55.000) bijgekomen die hun inkomen voornamelijk als zzp'er verdienen. Daarmee waren er in 2018 in totaal 1,3 miljoen zzp'ers in Nederland(CBS). Tussen het derde

Wat doen we met flexibilisering?

De toekomst van werken in Nederland vereist dat vier aspecten in beeld zijn: wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. De commissie Regulering van Werk komt met vijf kernadviezen: Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit

Waarom groeit zelf ondernemerschap?

Impact digitale technologieën Veel zorgprofessionals kiezen ervoor om als zzp‘er te gaan werken, omdat ze binnen loondienstverband onvoldoende autonomie en flexibiliteit krijgen. Dat past ook bij een arbeidsmarkt waarin door digitale technologieën voortdurend

Wat je moet weten over de compensatieregeling transitievergoeding.

Een nieuw jaar, nieuwe regels. Eén daarvan is de compensatieregeling transitievergoeding, die per 1 april 2020 van kracht wordt voor langdurig zieke werknemers die na 1 juli 2015 ontslagen zijn. Dit moet je erover weten. Even uitleggen Langdurig zieke

Is blockchain de volgende natuurlijke stap voor crowdfunding platforms?

Crowdfunding platforms hebben de laatste 10 jaar duizenden ondernemers en particulieren aan een passende financiering geholpen. Bovendien hebben investeerders toegang gekregen tot markten die voorheen moeilijk toegankelijk bleken. Deze dubbelfunctie

© Multiraedt 2022