Blog Archief

Het nut van bedrijfsmodellen

Methodiek voor ontwikkeling bedrijfsmodellen Er zijn zes methoden om tot betere bedrijfsmodellen te bedenken en de creativiteit daartoe te bevorderen: Inzicht verwerven in klanten , door hun perspectief in te nemen. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het

Is er sprake van een generatiekloof binnen organisaties?

Er wordt veel gesproken over een generatiekloof (verschillen tussen generaties) binnen organisaties. De leden van Generatie X (1955- 1970) zijn gemiddeld de ouders van Generatie Y (1985-2000), die weer wordt opgevolgd door generatie Z (vanaf ongeveer

Verzekeraars en pensioenadviseurs willen snel pensioen veranderen: scheelt compensatie

Snel pensioen veranderen? Pensioenadviseurs en verzekeraars roepen hun cliënten (werkgevers) op om snel te handelen en hun pensioenregelingen op korte termijn om te zetten. Als er gewacht wordt tot de nieuwe Pensioenwet is ingegaan zullen de kosten voor

Hoe ga ik om met exponentiële groei?

Omgang met technologie De disruptieve kracht van nieuwe technologie en met name de snelheid waarmee deze zich voortbeweegt zal ook in de zorg grote gevolgen gaan hebben. Het lijkt of technologie steeds lijkt op een zichzelf staand organisme, dat alles

Particuliere beleggers ontdekken de crowdfundingmarkt

Particuliere beleggers drukken steeds meer hun stempel op de financiële markten De invloed van particuliere beleggers in de financiële markten begint de laatste tijd steeds groter te worden. Waren het daarvoor vooral de institutionele beleggers zoals

Hoe kom ik tot succesvol persoonlijk ondernemerschap?

Creëer je eigen werk Persoonlijk ondernemerschap heeft als groot voordeel dat je jezelf stuurt en je eigen werk creëert. Het effectief inzetten van je talent verzekert je vaak van succes. Het levert je namelijk een duurzaam concurrentievoordeel op als

Werken in een netwerkwereld

Verspreiding ideeën De 21 e eeuw wordt omschreven als een netwerkwereld . Alles wordt met alles verbonden: interactie staat centraal. Omdat gebeurtenissen verbonden zijn worden de waarschijnlijkheid dat ze gebeuren ook verbonden. Organisaties zullen

Systemische veranderaanpak in de zorg

Omgaan met variëteit Verandermanagement vraagt om een systemische veranderaanpak (gebaseerd op het Viable System Model : VSM). Het vertrekpunt is dat voor zorgorganisaties de variëteit in de vraag toeneemt. Volgens de cybernetische systeemtheorie kun

Desillusie voor zware beroepen en pensioen na 45 dienstjaren.

Zware beroepen en pensioen In het Pensioenakkoord is afgesproken dat onderzocht zou gaan worden of een regeling met vroegpensioen na 45 dienstjaren mogelijk zou zijn. Demissionair Minister Wouter Koolmees heeft geoordeeld dat het niet mogelijk is, hij

Datagedreven sturing bij de inrichting van organisaties

Hoe kom ik tot inzicht? Digitalisering kan achtereenvolgens leiden tot datagedreven inzicht, inrichting en sturing. Inzicht volgt uit registratie van cliënten, voorzieningen, statussen en trajecten, allemaal data die geduid, geanalyseerd en gemodelleerd

Crowdfunding krijgt door de pandemie een extra impuls

Crowdfunding en de pandemie Enerzijds heeft de covid19 pandemie flink huisgehouden onder bepaalde ondernemers, terwijl anderzijds erdoor echt ondernemerschap zich heeft laten zien. Veerkracht en creativiteit hebben vele ondernemers in staat gesteld het

Gerichtheid op klantwaarde

Waarde voor cliënten In zijn algemeenheid heeft waarde betrekking op alle diensten, producten en informatie die een probleem voor de klant oplossen en waarvoor hij bereid is te betalen. Daarbij geldt winst (of marge) als controle-informatie: doen we

Inzicht in kosten: datagedreven werken

Kostenveroorzakers: inzicht in (on)doelmatigheid Kostenbeheersing is gebaseerd op inzicht in kosten. Inzicht in kosten krijg je door analyse van data. Bij activity based costing (ABC) wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen de kostenveroorzakers

© Multiraedt 2022