Cashmanagement

Omschrijving cashmanagement:

Het cashmanagement (financiële logistiek ) omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming.

Tot de taken van het cashmanagement behoort onder meer:

  • Optimalisatie van het totale middelenbeslag.
  • Minimalisatie van de kosten van de geldstromen.
  • Minimalisatie van de rentekosten en maximalisatie van de renteopbrengst

Het vergt bovendien bijzondere kennis van de cash manager waar het gaat om bepaalde technische aspecten, zoals het afsluiten van termijncontracten met betrekking tot grondstoffen, de valutahandel en de aan- en verkoop van derivaten om bv het renterisico af te dekken.

En dan zijn er nog de middelgrote en grote ondernemingen die het pensioen in eigen beheer hebben. Zij staan voor zwaarwegende investeringsbeslissingen voor de lange termijn.

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024