Internationaal belastingrecht

Omschrijving internationaal belastingrecht:

"Internationaal belastingrecht is het deel van het belastingrecht dat ziet op de internationale aspecten van belastingen. Twee belangrijke deelonderwerpen van het internationale belastingrecht zijn belastingverdragen en het Europees belastingrecht. Verder worden bepalingen in nationale regelgeving die betrekking hebben op de internationale aspecten van het belastingrecht ook tot het internationale belastingrecht gerekend."( aldus Wikipedia )

Het gaat hier vooral om de fiscale aspecten van grensoverschrijdende activiteiten van natuurlijke personen en rechtspersonen. Denk onder meer aan:

  • buitenlandse belastingplicht (Nederlandse belastingheffing over Nederlands inkomen van niet-inwoners)
  • voorkoming van dubbele belasting over buitenlands inkomen van inwoners van Nederland
  • toepassing van belastingverdragen
  • dividendbelasting (zowel nationaal als internationaal)
  • interne verrekenprijzen en internationale winstallocatie

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024