Financieel management

 

Omschrijving financieel management

Financieel management, ook wel financieel beheer genoemd, wordt uitgeoefend door financieel managers, controllers, accountants, credit managers, hoofd administratie en interim financials. Zij houden zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van financieel beleid. De volgende taakgebieden maken deel uit van financieel management:

  Financieel management

 • management accounting,
 • financial accounting,
 • treasury, administratieve organisatie,
 • de administratieve functie en
 • de controlefunctie.

Financieel management omvat activiteiten gericht op het inrichten, onderhouden en bewaken van een doeltreffende financiële informatievoorziening ter ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen van de organisatie. Hieronder vallen onder meer:

 • budgettering en kengetallen
 • boekhouding en jaarrekeningen
 • kosten-batenanalyse en feedback van resultaten
 • omzet, prijsbeleid en concurrentiepositie
 • rendement en vermogenspositie
 • accountantscontrole

Taken financiële manager

De rol van de financiële manager is aan het veranderen. Het takenpakket breidt zich uit. Naast de administratieve taken wordt tevens verwacht dat de financiële manager inzet op resultaatverbetering en slimmer organiseren. Daarbij zijn, naast vakkennis, ook de persoonlijke vaardigheden belangrijk.
Er wordt een transparante managementrapportage verwacht, voorzien van de relevante prestatie-indicatoren. Uiteraard past daarbij ook een constructieve bijdrage aan de totstandkoming en aanpassing van het verdienmodel en de businessplanning.
 

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024