Blog Archief

Second opinion van groot belang voor beleggingsportefeuille

In de medische wereld is het heel gewoon om bij twijfel over het ziektebeeld een second opinion aan te vragen. Hoewel sommige artsen het nog wel als een blijk van wantrouwen zien heeft het voor de patient wel degelijk toegevoegde waarde. Ook als blijkt

De belegger die het nog weet mag het zeggen!

Door de monetaire anarchie die de laatste jaren door centrale banken wereldwijd is losgelaten op de financiële markten, gelden de normale beleggingswijsheden al lang niet meer. De bellenblazers Was de internetzeepbel nog het gevolg van een hype in een

Is de aandelenmarkt de ultieme graadmeter van de economie?

Alle recessies na de oorlog zijn ontstaan, na of tijdens de val van de aandelenmarkt. Bovendien kwam economisch herstel pas weer opgang, na of tijdens het stijgen van de aandelenmarkt. Dat maakt de aandelenmarkt een perfecte indicator voor wijzigingen

Bepalen onbewuste stemmingswisselingen in de maatschappij onze toekomst?

Het belang van een positieve stemming Iedereen is zich bewust van het belang van een goede stemming onder de bevolking. Positief ingestelde mensen zijn productiever, geven door hun vertrouwen in de toekomst makkelijker geld uit, zijn bereid wat meer

Is er nog een vrije aandelenmarkt?

Een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod? Is de aandelenmarkt gewoon een plek, waar vraag en aanbod van aandelen van bedrijven bij elkaar komen en de prijs van die aandelen op een rationele manier tot stand komt of spelen er nog andere krachten een

Beleggers opgepast!

Alle Hens aan Dek Regeringsleiders en centrale banken leggen de laatste hand aan een verdedigingssysteem dat ons zou moeten vrijwaren tegen de schadelijke gevolgen van een onvermijdelijk Grieks debacle. In ons blog van 11 september Massale reddingspoging

Recessie-proof ondernemen!

In de titel van dit artikel bevindt zich een woord waar bijna een taboe op rust. Recessie! Bij veel lezers zal dat ongetwijfeld onmiddellijk een negatieve reactie oproepen. "Van een recessie is nog nooit iemand beter geworden en alleen al het praten

Hoe beïnvloedt de eurocrisis uw onderneming?

"Business as usual"? Met al de commotie rond de schuldencrisis in Europa, de recente volatiliteit op de financiële markten en de stagnerende economieën in Zuid-Europa en Ierland, voelt het "business as usual" in Nederland wat vreemd aan. In het kielzog

De strijd om de belegger

In mijn blog van 27 februari j.l. Onbeheersbare staatsschulden werd de conclusie getrokken, dat de politieke wil ontbrak om de draconische maatregelen te treffen, die volgens de BIS noodzakelijk waren om de staatsschulden naar een redelijk niveau terug

Kredietbeoordelaars meten met twee maten!

Twijfelachtige rol Gedurende de opbouw van de schuldenberg van de westerse wereld hebben de drie belangrijkste kredietbeoordelaars, Moody's , Standard&Poor's en Fitch een ongelofelijke rol gespeeld. De razendsnelle kredietexpansie van de laatste 10 jaar

Aandelenmarkten wereldwijd rekenen kennelijk op Bernanke

Aandelenmarkten over de hele wereld zijn sinds het dieptepunt van maart 2009 gemiddeld zowat verdubbeld. Enquêtes onder professionele beleggers wijzen op een onverwoestbaar vertrouwen dat aandelenmarkten aan het eind van dit jaar hoger zullen staan dan

Het einde van de langjarige schuldencyclus plaatst de wereld voor vele dilemma's

Nadat de wereld in 2008/2009 door een uit de hand gelopen kredietexpansie aan de rand van de afgrond heeft gestaan en een depressie maar ternauwernood vermeden kon worden, heeft een opmerkelijk herstel plaatsgevonden. Dit herstel heeft men echter afgedwongen

Financiële markten vertonen gebrek aan samenhang

Er doet zich de laatste tijd een dichotomie in de financiële markten voor. De aandelenmarkt schudt elke keer de zwarte zwanen van zich af en vindt na korte correcties alweer snel de weg naar boven terug, terwijl de obligatiemarkten steeds meer tekenen

Ommekeer in de financiële markten nabij?

In 2009 voltrok zich de grootste beurskrach sinds 1933. Daarna zijn de financiële markten echter binnen twee jaar zowat weer verdubbeld. Die razendsnelle stijging betekende een verbreking van een 72 jaar oud record. Recente enquêtes in Amerika onder

Maatregelen bij inflatie/deflatie

In het verlengde van het hiervoor gepubliceerde artikel over het touwtrekking tussen inflatie en deflatie besteden wij nu aandacht aan de meer praktische kanten van het verhaal. In hoeverre is de ondernemer/belegger in staat zich in te stellen op langere

Inflatie of deflatie?

Wat kunnen wij verwachten? Inflatie of deflatie? Er is een belangrijk debat gaande tussen inflationisten en deflationisten. De eersten zijn ervan overtuigd dat de geldhoeveelheid sneller groeit dan de economie, hiermee prijsstijgingen veroorzakend en

© Multiraedt 2023