Blog Archief

Overzicht van het fiscale jaar 2015

Internationale gegevensuitwisseling heeft in 2015 nooit hoger op de politieke en maatschappelijke agenda gestaan. Beleidsmakers zetten in op steeds ruimere maatregelen inzake automatische gegevensuitwisseling. De Belastingdienst krijgt een steeds beter

Intrekking Europese spaarrichtlijn

De Europese Raad heeft de Europese Spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG), waardoor de belastingdiensten sinds 2005 een betere toegang hadden tot inlichtingen over particuliere spaarders, op 10 november 2015 ingetrokken. De intrekking van de Europese

Opheffing van het bankgeheim: juridische bijstand

Op 1 januari 2018 heft Zwitserland, de bakermat van het bankgeheim, het bankgeheim op. De Zwitserse banken bezorgen dan automatisch informatie over rekeningen van Belgen, Nederlanders, … aan de Zwitserse fiscus, die de informatie automatisch zal doorspelen

Grensoverschrijdende consolidatie: de CCCTB

De fiscale autonomie van de EU-lidstaten heeft niet te miskennen gevolgen op Europees vlak. Iedere lidstaat probeert immers een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat te creëren voor het aantrekken van buitenlandse investeerders. Grote ondernemingen maken

International Tax - European version of FATCA

The EU Council agreed on the revision of the Directive on Administrative Cooperation (DAC), this means a step towards the adoption of a FATCA-like automatic exchange of information mechanism throughout the European Union. DAC The original draft contained

Belastingbeleid van multinationals en overheden

‘McDonald's ontweek meer dan 1 miljard euro belastingen’ en ‘Nederlandse multinationals profiteren van Belgische belastingaftrek’. Deze krantenkoppen verschenen anno 2015 al in de media, maar zijn slechts een kleine greep uit de vele berichten over het

CRS: een stap verder dan FATCA?

De uitwisseling van informatie voor fiscale doeleinden is anno 2015 één van de meest besproken onderwerpen in het internationaal belastingrecht. Internationaal wordt er een stortvloed aan nieuwe fiscale maatregelen voor financiële instellingen afgekondigd

Fiscale constructies in Nederland en België

Fiscale fraude krijgt door de geglobaliseerde economie steeds meer een internationaal karakter. Zo is iedereen zich ervan bewust dat er internationale fiscale constructies zijn die als enig doel hebben het ontwijken of het ontduiken van belastingen

Goed voorbereid internationaal zakendoen

Het zakendoen stopt niet aan de Nederlandse landsgrenzen. Als internationaal actieve ondernemer wordt u dan ook geconfronteerd met fiscale regels in diverse landen. De geglobaliseerde zakenwereld heeft er ook toe geleid dat er steeds meer internationale

Nederland een belastingparadijs?

Op maandag 30 maart 2015 begon een speciale commissie van het Europees Parlement met een onderzoek (inclusief hoorzittingen) naar belastingontwijking in de EU, als politieke opvolging van onder andere de LuxLeaks-onthullingen. Nederland wordt er samen

OESO wil meer info van multinationals

Multinationals moeten in de nabije toekomst meer informatie verstrekken over hun activiteiten per dochtermaatschappij per land. Naast een groepsoverzicht moet een uitvoerig rapport per dochter worden opgemaakt. Daarnaast moeten ook branches van bedrijven

De belastingdienst is watching you!

De Nederlandse belastingdienst viel in 2013 in de prijzen (Big Brother awards) vanwege het opvragen van gegevens van mensen die bij parkeerautomaten op kentekens parkeren en voor het opslaan van kentekens die de politie voor de belastingdienst verzamelt

Greencard holders moeten oppassen

Nederland ondertekende op 18 december 2013 een FATCA-overeenkomst met de Verenigde Staten (VS). Hierdoor rapporteren de Nederlandse financiële instellingen sinds 1 juli 2014 aan de Nederlandse belastingdienst over de tegoeden die ze aanhouden voor rekening

International Tax – The Netherlands still attractive for multinationals?

As from mid-2012, the Dutch parliament has expressed its interest in the use of the Netherlands in international tax planning structures by foreign (multinational) companies and is moving towards measures against so-called letterbox companies. Will the

De fiscale eenwording van Europa lijkt onafwendbaar

Vragen in het Duitse parlement over de hoogte van Europese staatsschulden hebben geleid tot een onthutsende ontdekking. Vele landen binnen de Europese Unie (EU) vertellen bij de rapportage over de hoogte van de staatsschuld niet het hele verhaal. Dat

© Multiraedt 2022