Blog Archief

Wanneer gaan we bedrijfsactiviteiten uitbesteden?

We kunnen niet altijd alles zelf doen. Vaak denken we dat we er goed aan doen om zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten in eigen hand te houden. Helaas houden we onszelf dan te vaak voor de gek. De kennis van de eigen organisatie en de beschikbare arbeid

"De Voorraad" als geheel bestaat niet !

Waar hebben we het eigenlijk over? Dagelijks komen we met voorraden in aanraking. Vaak spreken we voor het gemak over “de voorraad”. Alleen deze voorraad bestaat niet. Voorraad wordt vaak beschouwd als een kostenpost waar je niet graag veel geld aan

Hoe start je een succesvol project?

Dagelijks komen we met projecten in aanraking. Ondanks dat we niet iedere activiteit als een project herkennen. Je hebt projecten van klein tot heel groot. Je kan denken aan een kleine verbouwing in je eigen huis, een reorganisatie in je bedrijf, IT-implementatie

De 3 basisvoorwaarden voor het opstarten van een verbeterproject

Hoe begin je? Het opstarten van een project voor procesverbetering vraagt vooral in het begin om veel inspanningen die niet direct inhoudelijk aan de verbetering gekoppeld zijn, maar wel belangrijk zijn voor de opstart van het project. In het vorige

De vier grootste “dooddoeners” die verbeteringen in de weg staan.

Wat staat ons in de weg? Tegenwoordig is innovatie een activiteit die bij de meest bedrijven niet meer weg te denken is. Om te overleven zullen we het allemaal moeten gaan doen. Door te innoveren en het verbeteren van de processen kunnen we in veel gevallen

De basisvoorwaarden voor goed distributievervoer

Iedere ondernemer heeft in meer of mindere mate te maken met het verzenden van goederen. Dit distributievervoer geldt dus niet alleen voor de productie-, handels- en transportbedrijven, maar ook de ondernemer in de dienstverlening. Het gaat niet altijd

De basisvoorwaarden voor goed distributievervoer

Iedere ondernemer heeft in meer of mindere mate te maken met het verzenden van goederen. Dit distributievervoer geldt dus niet alleen voor de productie-, handels- en transportbedrijven, maar ook de ondernemer in de dienstverlening. Het gaat niet altijd

In 6 eenvoudige stappen bedrijfsrisico's in kaart brengen.

Wat zijn de risico’s? Het leveren van producten en diensten levert ons omzet en winst op. Echter er zitten ook gevaren en bedrijfsrisico's aan zakelijke activiteiten. Hoe meer gespecialiseerd we zijn in een bepaald product, type dienst of afzetmarkt

Hoe organiseer je een goede werkplek?

Iedere werkplek stelt z’n eigen eisen. Maar bij hoeveel bedrijven wordt er voldoende aandacht aan besteed? We vinden het wel belangrijk dat er op iedere werkplek doelmatig en snel gewerkt kan worden, maar richten de werkplek er niet naar in. Om dit toch

Wat is de waarde van de extern logistiek adviseur?

Als bedrijf krijgen we steeds vaker te maken met situaties in de logistiek waar we niet direct een passend antwoord op hebben. De wereld om ons heen verandert snel en het tempo zal alleen maar toenemen. Hier goed op inspelen vraagt om een innovatieve

Waarom we niet zonder logistieke processen kunnen?

In ons dagelijks leven ontkomen we niet aan de logistieke processen om ons heen. Zowel zakelijk als privé komen we ermee in aanraking of maken we er deel van uit. Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar zelfs boodschappen doen kunnen we zien

Artikelcodering moet op de schop

Het ziet er soms zo mooi uit, maar toch kan een proces muurvast zitten. Degene die het raderwerk op onderstaande afbeelding probeert te laten draaien, zal beseffen dat hier een beetje te veel samenhang is aangebracht. Voordat computers hun intrede deden

Procesverbetering. Hoe beginnen we?

"Zonder goede meting ook geen procesverbetering" Dit lijkt een overbodige kreet, maar toch staan we er niet altijd even vaak bij stil. Wat meer aandacht voor goede metingen zal zeker leiden naar goede procesverbeteringen. Immers vaak worden veel bedrijfsprocessen

Reshoring - industriële productie terughalen uit lage lonen landen

Met “reshoren” wordt bedoeld het terug halen van productie uit lage lonen landen. Trend in de Verenigde Staten In de Verenigde Staten is reshoring een ware trend, gedreven door een combinatie van factoren. Deze zijn zowel sociaal en emotioneel, strategisch

Supply Chain Management bij productie bedrijven

Supply Chain Management invoeren bij productie bedrijven kan de concurrentie positie verbeteren. Concept voor engineer to order en make to order bedrijven. Langzamerhand is bij alle producerende bedrijven doorgedrongen dat het noodzakelijk is om de materiaal

Hoe kunnen we de productiviteit op de werkvloer verhogen?

Relatie tussen arbeidsproductiviteit en werkvloer Het hebben van plezier in het werk is voor velen van ons de reden om iedere dag weer aan het werk te gaan. De omstandigheden waarin we het werk wordt uitgevoerd bepalen voor een groot gedeelte het plezier

Incourante voorraden! Hoe gaan we ermee om?

Het hebben van incourante voorraden is voor iedere onderneming een dure aangelegenheid. Vooral bij de bedrijven in de wereld van de FMCG speelt deze problematiek nog wat zwaarder. Door het bederfelijke karakter van de goederen is snel en juist handelen

Een goede planning is een combinatie van kennis en ervaring

Het belang van theoretische kennis en ervaring bij een praktisch beroep als planner. De processen. Het plannen van processen wordt gezien als een complexe aangelegenheid die veel ervaring vereist. Alle processen waar we dagelijks mee te maken hebben

Een goede planning is een combinatie van kennis en ervaring

Het belang van theoretische kennis en ervaring bij een praktisch beroep als planner. De processen. Het plannen van processen wordt gezien als een complexe aangelegenheid die veel ervaring vereist. Alle processen waar we dagelijks mee te maken hebben

In 8 eenvoudige stappen naar minder voorraadkosten.

In tijden van economische tegenwind worden we vaak gedwongen om te zoeken naar innovaties. Een vaak onderschatte innovatie is het verbeteren van de interne processen. Bij veel bedrijven is het voorraadbeheer een belangrijk proces, vooral omdat er veel

In 8 eenvoudige stappen naar minder voorraadkosten.

In tijden van economische tegenwind worden we vaak gedwongen om te zoeken naar innovaties. Een vaak onderschatte innovatie is het verbeteren van de interne processen. Bij veel bedrijven is het voorraadbeheer een belangrijk proces, vooral omdat er veel

Hulpmiddelen voor bedrijfsoptimalisatie

Vanaf het moment dat de ondernemer zijn bedrijf aan de praat heeft gekregen en de eerste groeistuipen heeft overleefd, begint hij met de optimalisatie van zijn bedrijfsvoering. Daarbij gaat het in eerste instantie erom zo effectief en efficiënt mogelijk

Waarom is er niet meer samenwerking tussen bedrijven?

Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren

© Multiraedt 2023