Blog Archief

Waarom sturen op vitaliteit van de organisatie essentieel is

Cybernetisch managementmodel De kernvraag is hoe een organisatie binnen complexiteit vitaal blijft. Organisaties zijn complexe systemen zijn. Interventies die geen rekening houden met die complexiteit zullen organisaties niet echt verder helpen. In veel

Sturen op veranderingen. Hoe blijf ik in balans?

Veel veranderingen Als we naar de maatschappij als geheel kijken, zien we dat veranderingen steeds sneller gaan en ook in aantal toenemen. Dat heeft zijn effect op de stabiliteit van organisaties (systemen). Alleen organisaties die in staat zijn die

Zelforganisatie in de zorg: wat doet management nog?

Inrichting werkprocessen Een effectief organisatiemodel is gericht op een adequate invulling van een zorgproces waarin verschillende producten en deskundigheden in samenhang worden ingericht. Alle zorginstellingen hebben processen. Een proces is een

Vastgoed crowdfunding opent voor beleggers vele deuren

Zakelijke crowdfunding heeft voor steeds meer beleggers de deur geopend naar aantrekkelijke vastgoed projecten. Vastgoed is altijd een populaire beleggingscategorie geweest. Het biedt stabiele inkomsten en een redelijke bescherming tegen inflatie omdat

Technologische en sociale innovatie in de zorg

In een recent verschenen boek van me heb ik uitgewerkt dat technologische innovatie alleen werkt als het gelijk opgaat met sociale innovatie. Dat wordt nu door een SER advies bevestigd. De SER constateert dat er sprake is van een tekort aan personeel

Kostenonttrekking door pensioenuitvoerders: ook op de kleintjes letten levert verborgen goud op.

Begin mei 2021 is door demissionair Minister Wouter Koolmees bekend gemaakt dat niet, zoals was gepland, in 2027 alle bedrijven hun pensioenregeling moeten hebben veranderd. Afspraken over de hoogte van de premie moeten echter al eerder zijn gemaakt

Een praktisch voorbeeld van een effectieve zakelijke blogstrategie

Zakelijke bloggers worstelen vaak met het vinden van de juiste zakelijke blogstrategie. Gezien het belang ervan is dat ook niet zo gek. Bloggen kost tijd en moeite en dat is niet vol te houden zonder positieve resultaten. In het verleden heb ik in mijn

Het bepalen van een vlakke pensioenpremie

Binnenkort moeten alle pensioenregelingen veranderd worden en het uitgangspunt wordt dat alle werknemers een gelijk percentage premie gaan ontvangen. Deze premie wordt maandelijks toegevoegd aan het pensioenvermogen, belegd en op de pensioendatum wordt

Wanneer is een organisatie levensvatbaar?

Omgaan met variëteit Systemen zijn er altijd in relatie tot een vraag. Dit geldt zeker voor zorgorganisaties . De vraag van patiënt en de aanwezigheid van een zorgverlener definiëren de start van het systeem. Elke organisatie staat voor het vraagstuk

Waarom lijken veranderingen in de zorg zo snel te gaan?

Beweging naar variëteit Organisaties en professionals worden geconfronteerd met innovaties die sneller gaan dan ze met de huidige organisatievormen kunnen verwerken. Er is daardoor een beweging naar toenemende variëteit, onder meer veroorzaakt doordat

Scheefgroei in de Pensioenpolder

Eerlijk delen? Pensioen is een ondergeschoven kind en de aandeelhouder is de ultieme winnaar. In het populaire TV-programma van Jeroen Pauw werd onder andere het boek Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik Notten besproken. Hierin wordt beschreven

Inzicht in leerstijlen

Leerfasen Leren doe je in leerfasen. Deze vier fasen volgen logisch op elkaar: als je iets meemaakt (ervaring) is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kunt dan een aanpak bedenken waarmee

Waarom is prioriteren belangrijk?

Wat is het doel? In ' Prioriteiten ' (2011) stelt Covey dat prioriteiten stellen de kern van succesvol verbeteren is. En dat doe je door te weten wat je doel is. We zouden moeten streven naar persoonlijk leiderschap: op die manier stel je vast welke

© Multiraedt 2024