Blog Archief

Wat is een stimulerend werkklimaat?

Openheid In welke organisatie is er voldoende ruimte voor innovatie, groei en prestatie? De consequenties van digitalisering zijn wereldwijd en gelden voor alle domeinen. Iedereen werkt dus in een omgeving waarin permanent veranderingen plaatsvinden

Wanneer ben ik actief?

‘Everything is the same until it is not’ (Langer 39). Inzicht in vooroordelen De meeste mensen denken niet na over hun vooroordelen en zien vaak nauwelijks wat om hen heen gebeurt. Als je hier echter niet erg bewust bent kun je gemakkelijk worden beïnvloedt

Het belang van ‘leegte’

En nu? Het is opvallend dat rust en leegte geen enthousiasme oproepen, maar eerder een signaal zijn dat we niet verbonden zijn met de dynamiek van de maatschappij. De piramide van Maslow dwingt steeds meer de vraag ‘en nu?’ op: De onderstaande twee niveaus

Hoe erg is ouder worden?

Omgaan met veroudering Door de sterke veroudering van de bevolking in het grootste deel van de wereld is er steeds meer belangstelling over onderzoek naar veroudering. Tevens is er belangstelling (bijvoorbeeld in Silicon Valley) om het verouderingsproces

Over gezond en prettig ouder worden

Wat is veroudering? De literatuur over veroudering biedt (nog) geen eenduidig beeld wat het precies is en hoe het ontstaat. Je kunt in ieder geval zeggen dat lichaam en geest op steeds meer gebieden beginnen te falen. Daar tegenover staat dat iedereen

Effectief omgaan met veroudering

Wat gebeurt er met je vermogens? Er is nu meer kennis over waar mensen in de verschillende stadia van hun leven goed in zijn. Bij het ouder worden nemen een aantal vermogens af, maar er nemen ook een aantal vermogens toe. Afnemende vermogens zijn: Algemene

De grenzen van de inzet van computational denken

Denken via een computer Veel vraagstukken worden bekeken door de bril van ‘ computational’ denken. Dit is de opvatting dat ieder probleem kan worden opgelost met digitale technologieën . Dat lijkt geen verstandig vertrekpunt. Nodig is systemische geletterdheid:

Impact van ideologieën

In systemen gaat het bij veranderingen meer om beïnvloedende factoren dan oorzaken. De relatie tussen systeemonderdelen bepaalt of iets een oorzaak of een gevolg is. Die relatie is afhankelijk van de structuur van het systeem. Complexe systemen hebben

Waar geef je aandacht aan?

Onze hersenen reageren sterk op zichtbare, sensationele, persoonlijke en snel veranderende impulsen. We reageren zwak op zaken die abstract, ambivalent en complex zijn en die interpretatie vragen. Er worden allerlei methodieken toegepast om jouw aandacht

Wanneer heb je inzicht?

Inzicht ontstaat onder meer door eigen vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Ik doe een poging inzake een aantal van die vanzelfsprekendheden. Wanneer is een eigen idee eigenlijk goed? Een idee wordt interessant als je bang bent het naar de

Hebben we wel voldoende invloed op ons werk?

Veel mensen ervaren dit niet zo. Organisaties die gekenmerkt worden door bureaucratie hebben vaak een verlammend effect op motivatie en inbreng. Bureaucratieën zijn risicomijdend; innovatie is vooral een papieren werkelijkheid. Implementatie brengt immers

Kom met het Pensioenlabel

Veel werknemers (en werkgevers) hebben geen idee of zij een aanvullend pensioen hebben en als ze een pensioen hebben wat er voor hen in de pensioenregeling wordt ingelegd of gedekt, ondanks veel hulpmiddelen zoals mijnpensioenoverzicht.nl en de vele

Je loopbaan op basis van platformen

Binnen de digitale transformatie wordt ervan uitgegaan dat alle functieprofielen zullen gaan veranderen. De mate waarin onze huidige functie wordt beïnvloed hangt ervan af hoeveel activiteiten door AI ( Artificiële Intelligentie ) kunnen worden geleerd

Over het nut van wendbaarheid

Succesvol bewegen is de wereld anders zien. Bewegen is nodig om in balans te blijven. Zowel bij bewegen als bij sturen ben je de regisseur van je eigen reis op weg naar zelfverwerkelijking .De huidige wereld wordt ook wel het VUCA tijdperk genoemd: Volatile:

Ben ik voorbereid op de toekomst?

‘ Net als op elk willekeurig moment in de geschiedenis zijn er nu ook oneindig veel mogelijke ontwikkelingen’ (Roose, 2021, 29) In de discussie over de consequenties van de digitale transformatie wordt regelmatig als vanzelfsprekend aangenomen dat die

De impact van algoritmen op werving en selectie

Een algoritme is een stap-voor-stap procedure voor het oplossen van een probleem of het bereiken van een bepaald doel door een computer. Algoritmen worden steeds vaker ingezet om beslissingen te nemen die vroeger door een mens werden gemaakt. Dat wordt

Hoe werkt Blockchain?

Op dit moment wordt een onderscheid gemaakt tussen cloud computing (goedkope opslagcapaciteit), artificiële intelligentie (AI), big data, Internet of Things (IoT) en robotica en blockchain. Deze bestanddelen zullen steeds meer samengaan (convergentie)

Randvoorwaarden voor digitalisering in de zorg

De gezondheidszorg kenmerkt zich door een aantal grote uitdagingen. De combinatie van een toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat we de zorg anders en innovatiever moeten organiseren met elkaar. Digitalisering

Hoe om te gaan met werkdruk

De oude Grieken hadden al een idee: beheers je waarnemingen, richt je acties op het goede doel en accepteer wat je toch niet kunt beheersen. We hebben de neiging om gebeurtenissen uit het verleden (mijn baas; mijn collega’s; mijn klanten etc.) in een

Waarom doen we zo moeilijk als toeval vaak zo'n grote rol speelt?

We overschatten voortdurend onze kennis en vaardigheden. Als aan experts gevraagd is de olieprijs over vijf jaar te voorspellen blijken hoogleraren economie dezelfde foutmarge te hebben als bijvoorbeeld een medewerker facilitair. Uit onderzoek bleek

Waarom is het onverwachte zo lastig?

Onze hersenen zoeken naar patronen en regels. Als er geen patronen zijn, worden ze alsnog bedacht. We kunnen slecht tegen puur toeval. Daarnaast kunnen we de neiging om bevestiging te vinden van wat we al dachten. Nieuwe informatie wordt niet alleen

Wat is wijsheid?

De wereld waarin we leven is complex en instabiel. De onzekerheid neemt alleen maar toe: Oekraïne, klimaatverandering, migratie etc. Onze hersenen hebben zich voor een groot deel ontwikkeld in de prehistorie. Het tempo lag toen duidelijk lager. Wat is

Belang van doelformulering

We houden ervan de werkelijkheid te versimpelen: door die niet-passende reactie op complexe zaken creëren we juist nog meer onvoorspelbaarheid. Als je 20 jaar terug kijkt zie je in je leven een groot aantal veranderingen. Het lijkt logisch dat 20 jaar

Wat is een prettig leven?

Een prettig leven vergt veel wendbaarheid. Het loont dus de moeite je steeds te kunnen corrigeren. Er is niet iets als de ideale baan, de ideale opleiding, de ideale partner. Je begint ergens aan en je past je aan aan de omstandigheden. Het is vrij simpel:

Waarom zijn er complottheorieën?

‘ Het is onwenselijk een stelling te geloven wanneer er geen enkele reden is om aan te nemen dat ze waar is’ (Bertrand Russell). Correlaties gelden als de waarde van de ene variabele afhangt van de waarde van de andere. Je kunt dan ongeveer raden wat

Waarom is het handig rationeel te zijn

‘Bevind je je in een kuil, stop dan met graven’ Rationaliteit is het vermogen om kennis te gebruiken om doelen te bereiken. Mensen zijn het meest irrationeel als ze hun eigen opvattingen verdedigen. We zijn geneigd te voorkomen dat we pijnlijke maatregelen

© Multiraedt 2023