Blog Archief

Waardegedreven governance in de zorg

Reflectie op waarden In een eerdere blog ben ik ingegaan op toekomstgerichte governance . In deze blog over waardegedreven governance werk ik uit waarom waarden bij governance centraal moeten staan. Governance is aan bederf onderhevig als er te weinig

Wat is duur?: effect van gezondheidsinterventies

Meerwaarde zorgtechnologie Gezondheidszorg is een dure grap (en heel serieus). Hoe weet je nu of investeringen ook lonend zijn. Een goed gezondheidsstelsel levert kwaliteitsdiensten aan alle mensen, wanneer en waar zij deze nodig hebben (WHO). Dat zou

Het belang van veerkracht

Complexe werkelijkheid Zorgorganisaties krijgen te maken met fundamentele onzekerheden. De werkelijkheid is steeds meer uiterst complex geworden. Taleb stelt dat je niet alleen onverwachte ontwikkelingen moet kunnen overleven, maar dat je er juist sterker

Belang van feedback bij professionalisering in de zorg

Behoefte aan data en technologie Zorg wordt complexer: behoefte aan data en technologie neemt toe. Implementatie van technologie werkt alleen als de gebruiker ervaart dat het een bijdrage levert aan de beroepsinhoud en de beroepsuitoefening. Data maakt

De digitale transformatie van de zorg: een verkenning

De impact van de digitale transformatie De digitale transformatie is eigenlijk een verzamelwoord voor een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologie. De impact van de digitale transformatie is in hoofdlijnen: de veranderingen

Eenzijdige wijziging van de pensioenregeling deze keer wel goed gegaan

Vorige week schreef ik een blog over een eenzijdige wijziging waarbij je zou kunnen stellen dat het logisch was dat de werkgever de pensioentoezegging wilde veranderen, maar de manier waarop dit werd gedaan vond geen goedkeuring in de ogen van enkele

Wat is een toekomstbestendige ouderenzorg?

Digitale transformatie Wat betekent de digitale transformatie in de ouderenzorg? Het gaat in ieder geval om nieuwe samenwerkingsvormen, digitalisering van de ondersteunende processen, inzet van zorgtechnologie en nieuwe manieren om de zorg te leveren

Strategieontwikkeling in een disruptieve context: werken met ontwerpregels

Veel dynamiek Kenmerken van de huidige tijd zijn: hoge mate van complexiteit , grote mate van verbondenheid, veel dynamische veranderingen, onzekerheid over de toekomst, ondoorgrondelijkheid van complexe systemen en de onvoorspelbaarheid van hun gedrag

Wet toekomst pensioenen: polarisatie of aan de slag?

Het valt ons op dat de stroom met negatieve informatie over de Wet toekomst pensioenen (hierna: Wtp) maar doorgaat, terwijl de Wet met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. De berichtgeving die door veel mensen op sociale media wordt

Van kansarm naar gelijkwaardig

Complexe omgeving De omgeving waarin we opgroeien is complex en dynamisch. De werkelijkheid om ons heen vormt een complexe samenhang van interacties. Prestaties zijn in hoge mate afhankelijk van waar en wanneer je bent geboren, welk netwerk tot je beschikking

Toekomstgerichte governance

Toenemende complexiteit De constatering dat de wereld complexer aan het worden is roept weinig tegenspraak op. De effecten van de digitale transformatie worden ook zichtbaar in het denken over governance. De route van nog meer informatie, nog meer plannen

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, maar groep werknemers gaat niet akkoord

Een aantal werknemers zijn niet akkoord gegaan met de wijziging van hun pensioenregeling en vroegen de Rechtbank Rotterdam om recht te spreken ( ECLI:NL:RBROT:2023:175 ) over hun bezwaar. De casus De werknemers hadden een pensioenafspraak waarbij hun

Kan ik mijn spaargeld veilig in crowdfunding beleggen?

Veiligheid staat terecht centraal bij beleggen. Praten over rendement is zinloos als je inleg geheel of gedeeltelijk kan verdwijnen. Onzekerheid over de veiligheid is dan ook de reden dat de hoeveelheid spaargeld dat huishoudens bij de banken aanhouden

Modern ouderenbeleid: hoe organiseren we met technologie de woonomgeving?

Omgaan met complexiteit Langdurige zorg voor ouderen is complex. De diversiteit in aandoeningen en situaties bij ouderen is groot, maar dat geldt eveneens voor het aanbod; er bestaan diverse zorgvormen, er zijn talloze combinaties mogelijk en financiering

Denken over corporate governance

In december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Corporate Governance Code uit 2016 geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen in de nieuwe Code zijn dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor duurzame lange termijn waardecreatie

We bestaan ook uit complotdenkers; hoe gaan we met elkaar om?

20 procent gelooft in complotten Uit een recent Europees onderzoek (European Social Survey) blijkt dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders in complottheorieën gelooft( De Volkskrant: vrijdag de 13 e (!) 2023). Nog eens een vijfde twijfelt. Eén op de 10 Nederlanders

Restitutiebeding in de Wet toekomst pensioenen; wat is dat?

Enkele blogs geleden hebben we al geschreven over het nabestaandenpensioen dat in het nieuwe pensioenstelsel alleen op risicobasis verzekerd kan worden. Kort voor de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) is door

Wet toekomst pensioenen en de keuze voor de uitkering bij pensionering

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden aangepast vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Een van de zaken die werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers moeten afspreken is of er een reserve moet komen die gebruikt gaat worden om pensioenschommelingen

Sociale innovatie door nieuwe organisatievormen: de alliantie

Aanleiding alliantie In een eerdere blog ben ik ingegaan op de inrichting van een consortium . Waar is een alliantie geschikt voor? In een alliantie verbinden twee of meer organisaties zich om een nieuwe virtuele of feitelijke organisatie te vormen waarbij

Inrichting data governance: nieuwe competenties voor toezichthouders

Paradigmaverandering Bij de digitale transformatie gaat het om een door digitale technologie veroorzaakte paradigmashift die een disproportionele verandering teweegbrengt in oplossingen, businessmodellen en marktspelers. Tegenwoordig wordt de gezondheidszorg

Wet toekomstpensioenen en het pensioenambitieniveau

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd worden aangepast vanwege nieuwe pensioenwetgeving (Wtp). Eén van de zaken die werknemersvertegenwoordigers en werkgevers moeten afspreken is het ambitieniveau en dit is best een lastige uitdaging. In de

Helpt het zien van je Big Picture bij het vermijden van een burn-out?

Stress is er altijd Ik ga in deze blog niet in op de reële klachten rond hoge stress (hoofdpijn; hartinfarct; maagklachten; pijn op de borst; vermindering immuunsysteem etc). Het gaat om onze opvattingen. Wat als stressvol wordt gezien hangt af van de

Hoe gaan we (digitaal) innoveren in ouderenzorg en seniorenhuisvesting?

Op het gebied van wonen en zorg is grote behoefte aan innovatie. Het blijkt voor aanbieders een uitdaging om voldoende kennis op te bouwen van alle (on)mogelijkheden van digitale innovaties, vooral in ouderenzorg en seniorenhuisvesting Herinrichting

Kun je je zelfbeeld sturen?

Blik van de ander We worden beïnvloed door de ons omringende woorden en beelden. Indrukken hebben een grote invloed op ons gedrag en ons zelfbeeld. Anders gezegd: de wijze waarop iemand naar zichzelf kijkt hangt vooral af van de blik en verwachtingen

Hebben we wel/geen tijd genoeg?

Het gaat om druk(te) We hebben het druk. Sterker: als we sociaal succesvol willen zijn horen we het druk te hebben. Een bekende wijsheid speelt daarin een rol: alles duurt langer dan we willen. We onderschatten dus voortdurend de tijd die nodig is om

Willen we niet teveel?

Je identiteit Hoe komt het dat ziek zijn steeds meer als onderdeel van onze identiteit wordt gezien? Een identiteit is wie je bent en (deels) wat iemand anders van je ziet. Vanuit je identiteit geef je betekenis aan de ontwikkelingen in de context. Het

Uitnodiging aan leden van (centrale) ondernemingsraden

Wet toekomst pensioenen: van een onzekere zekerheid naar een zekere onzekerheid! Gratis online informatiesessie over rol van de (centrale) ondernemingsraden bij de overgang naar een nieuwe pensioenregeling, voorjaar 2023 Op donderdagavond 22 december

© Multiraedt 2023