Business Intelligence

Omschrijving business intelligence:

Business intelligence is gericht op het verzamelen en analyseren van informatie over klanten, beschikbare kennis en ervaring binnen de onderneming, beslissingsprocessen, concurrentie, marktverhoudingen en algemene economische, technologische en culturele trends, teneinde informatie (intelligence) te verkrijgen waarmee beslissingen goed onderbouwd genomen kunnen worden.
Business intelligence kan worden beschouwd als de opvolger van het management-informatiesysteem (MIS) uit voorgaande decennia.business intelligence 11701260_s

Een goede business intelligence doorloopt de volgende stappen :

  • Data verzamelen uit verschillende systemen (logistieke volgsystemen, ERP, enz.) en in een databestand plaatsen.
  • De verzamelde gegevens omvormen zodat de gegevens uit de verschillende systemen met elkaar te vergelijken zijn en uniform zijn.
  • De verzamelde data analyseren en omvormen tot informatie die bruikbaar is voor het management.
  • De gevonden informatie presenteren in een dashboard of andere presentatievorm. Eventueel kunnen de gevonden parameters afgezet worden tegenover de gewenste parameters, zoals in de balanced scorecard.

Denk bij business intelligence onder meer aan de volgende toepassingen: Online Analytical Processing (OLAP), Customer Intelligence, Corporate performance management (CPM) en Datamining/Text mining.

 

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024