Duurzaam ondernemen

Omschrijving duurzaam ondernemen:

duurzaam onernemenBij Duurzaam Ondernemen worden alle kansen benut om een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij na te streven zonder daarbij in te boeten op het bedrijfsrendement. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Duurzaam Ondernemen wordt ook wel aangeduid met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De drie aandachtsgebieden:

  1. Een beter milieu: niet alleen zorgen voor beperking van gevaar en hinder, besparen van energie, preventie en scheiding van afval en intelligent vervoermanagement zoals de wet voorschrijft, maar ook door innovatie, afspraken met leveranciers en advies aan klanten wat extra's doen.
  2. Welzijn van de medewerkers: de wet schrijft voor dat bedrijven goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid waarborgen, maar de werkgever kan daar bovenop ook nog goede omgangsnormen en eigen verantwoordelijkheid aanmoedigen en de gezondheid en brede ontwikkeling van de werknemers stimuleren.
  3. Welzijn van de maatschappij: het product of dienst zodanig vernieuwen dat het leidt tot meer welzijn van de samenleving. Denk aan diervriendelijkheid, groenvoorziening rondom het bedrijf, buurtactiviteiten, gehandicaptenvoorzieningen, positieve discriminatie etc.

 
Categorie Organisatie Advies
 

Relevante blogs:

© Multiraedt 2024