Blog Archief

Wanneer heeft zakelijk bloggen wel of geen zin?

Wanneer heeft zakelijk bloggen zin? Zakelijk bloggen kan in veel situaties zinvol zijn, vooral als onderdeel van een algehele contentmarketingstrategie. Hier zijn de 4 hoofdredenen die zakelijk bloggen zinvol maken: Informatieverschaffing: Bloggen stelt

Hoe kom je tot een effectieve taakherschikking in de complexe ouderenzorg?

Waarom taakherschikking in de ouderenzorg? Door de vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte

Uitspraak Hoge Raad van 21 april 2023 van belang bij onvoorwaardelijke indexatie

Op 21 april 2023 deed de HR een uitspraak (zie: ECLI:NL:HR:2023:661) waarin (onder meer) werd uitgelegd dat een in het verleden afgesproken onvoorwaardelijke indexatie (toeslagverlening) niet altijd onvoorwaardelijk zijn. Het betreft hier indexaties

Het belang van netwerkleiderschap in de zorg

Belang communicatie Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen waardoor zorg wordt verplaats van ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen naar de wijk. Door deze hervormingen en het groeiend

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en de Wet toekomst pensioenen

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren worden aangepast vanwege nieuwe wetgeving. Een heel belangrijk maar onderbelicht onderwerp is wat er gebeurt met de pensioenopbouw als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Is er premievrijstelling bij

Inrichting van een effectieve (verpleegkundige) werkomgeving

Conflicterende paradigma’s De verpleegkundige context kent twee paradigma’s: enerzijds gaat het om kostenefficiëntie en verantwoordelijkheid en anderzijds om verpleegkundige zorg die is gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt. De twee

Hoe kan ik de continuïteit van mijn onderneming waarborgen?

Het waarborgen van de continuïteit van mijn onderneming wordt hier niet alleen in algemene zin besproken. Bijzondere aandacht zal ook worden geschonken aan marketingactiviteiten. Die zijn namelijk bij uitstek continuïteit bevorderend want zij zorgen

Door de Wet toekomst pensioenen zullen op korte termijn keuzes gemaakt moeten worden

Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Sommige aanpassingen moeten vrij snel worden doorgevoerd. Tevens is voor een aantal aanpassingen tijdelijk uitstel mogelijk. In

Reflectie op wat er (mogelijk) gebeuren gaat in de zorg?

Hoe divers willen we het? Wat opvalt is dat zowel het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars veel verwachten van de inzet van systeemrelevante zorgorganisaties die in regio’s een dominante rol spelen. Aan de andere kant is er in de zorg steeds meer

Pensioenambitie en de Wet toekomst pensioenen; premie kan omlaag maar gaat deze ook weer omhoog?

De nieuwe Wet toekomst pensioenen vergt aanpassingen Alle pensioenregelingen moeten de komende tijd aangepast worden vanwege de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Alle werknemers gaan een leeftijdsonafhankelijke (vlakke) premie ontvangen. Deze premie wordt

Implementatie van digitale technologieën

Inzet technologie De inzet van digitale technologieën wordt steeds meer gezien als de oplossing van het arbeidsmarktekort in de zorg. Waar kunnen we aan denken bij de inzet van digitale technologieën? Gebruik Elektronisch Cliënten Dossier, Klinische

Gaat het eindelijk lukken met gegevensuitwisseling in de zorg?

Digitale opslag informatie De digitale opslag van informatie maakt het mogelijk om verbanden te leggen, patiëntdata te verrijken en informatie te vergelijken. De digitalisering van processen is een stap van een organisatie naar een meer digitaal georiënteerde

Hoe past bloggen in mijn marketingstrategie?

Bloggen kan een waardevol onderdeel zijn van je marketingstrategie. Het kan helpen om je merk op te bouwen, je autoriteit te vergroten, je online zichtbaarheid te verbeteren en leads te genereren. Hier zijn enkele manieren waarop bloggen kan passen in

Waarom versterking van zeggenschap van professionals essentieel is

Beleid rond eerstelijnszorg De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in een recent rapport ‘ De basis op orde. Uitgangspunten voor een toekomstgerichte eerstelijnszorg’ onder meer aangegeven dat professionals ruimte moeten hebben om het beleid

Hoe optimaliseren we de ICT infrastructuur in de zorg?

Datagedreven aanpak De eisen die gesteld worden aan de gezondheidszorg zullen steeds meer gaan toenemen. Anderzijds willen patiënten en cliënten eigenaarschap over persoonsgegevens en -data. Patiënten hebben toegang tot een breed aanbod aan medische

Waarom pensioenen na hervorming waarschijnlijk meer zullen opleveren.

Alle pensioenregelingen moeten de komende jaren aangepast worden vanwege de Wet Toekomst Pensioenen. Ondanks dat er sprake is van weerstand tegen de aanpassing van de pensioenen is het logisch dat, bij een gelijk premieniveau als in het huidige stelsel

© Multiraedt 2023