Bedrijfsovernames

Techniek bij bedrijfsovernames

Bij bedrijfsovernames komen vele belangrijke facetten aan bod die een voornamelijk technische aanpak vereisen. Te denken valt onder meer aan:bedrijvenbank

  • Strategische marktsituering van de onderneming
  • Waardering van aktiva en passiva
  • Personele evaluatie,eventuele onmisbaarheid indachtig
  • Cijfermatige ontleding van het verleden en prognose voor de toekomst
  • Contraktuele afhandeling met ingebouwde garanties
  • Eventuele financiering

De veelheid van onderwerpen en aandachtspunten en natuurlijk het belang van een bedrijfsovername maken het inschakelen van een ervaren adviseur zoals Multiraedt onontbeerlijk.

Tactiek bij bedrijfsovernames

Waar men bij de technische uitvoering van bedrijfsovernames eigenlijk geen keus heeft, kan de (ver)koper ten aanzien van de onderhandeling over prijs en voorwaarden beslissen dat zelf te doen. In de aard van het ondernemerschap ligt namelijk per definitie onderhandeling besloten. Toch zou dat zeer onverstandig zijn en wel om twee redenen.

  1. Emoties spelen bij zoiets ingrijpend als een bedrijfsovername altijd een rol. Het is niet eenvoudig het hoofd koel te houden bij de verkoop van een bedrijf waaraan men jarenlang, vaak in nauwe samenwerking met anderen, gewerkt heeft. Bij de koop van een bedrijf spelen weer andere emoties, zeker als de overname met behulp van stevige kredieten tot stand, waarbij fouten desastreus kunnen zijn.
  2. Het is bij onderhandelingen verstandig een schakel in te bouwen tussen koper en verkoper. Een dergelijke tijdsbuffer vermijdto verhaaste beslissingen en verschaft bovendien de mogelijkheid de grenzen van het haalbare af te tasten zonder zich direct te verbinden.

Het spreekt voor zich dat het bovenstaande grosso modo ook geldt voor overnames van bedrijfsonderdelen. Wel moge duidelijk zijn dat ontvlechten en eventuele integratie van bedrijfsonderdelen zijn eigen problematiek kent.

Heeft u een overname kandidaat op het oog? Vraag dan direct een gratis intake gesprek aan, zie contactpagina.
 
 
U kunt zich ook alvast wat beter informeren door de volgende tippagina's te bezoeken:Tips Voor Bedrijfsoverdracht Deel I en Tips Voor Bedrijfsoverdracht Deel II
 

 
Categorie Financieel Advies
 

Interessante artikelen op het blog zijn o.a.:

© Multiraedt 2024