Blog Archief

Waarom wordt mijn zakelijk blog zo weinig gelezen?

Als bloggers mij vragen waarom hun zakelijk blog zo weinig gelezen wordt, dan heb ik daarop meestal geen kort antwoord. Een snelle blik op de hieronder staande afbeelding laat zien, dat een blog vele "tandwielen" bevat. Zit het niet goed met één of meer

Maak een vliegende start met SMARTI doelen

Hoe maak je een vliegende start? Wil je je ontwikkelen en je ambities echt waar maken, dan kun je niet zonder daadkrachtige doelstellingen. Dus geen ‘het zou mooi zijn als...’. We hebben het niet over goede voornemens, maar over de toekomst van jouw

De toekomst van de crowdfunding markt is veelbelovend

Crowdfunding heeft de laatste 10 jaar een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De crowdfunding markt is in die tijd hard gegroeid en ook dit jaar zet die trend zich onverminderd voort. Elk jaar worden meer financieringen van de traditionele banken

Werk aan de winkel voor Ondernemingsraden: het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord dat dit jaar is afgesloten heeft naar het zich laat aanzien grote gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 2022. Hieronder geven wij aan dat het belangrijk is om al in een vroeg stadium een visie van de ondernemingsraad op compensatie

Therapie en bewustzijnsprocessen in lichaam, tijd en omgeving

Het therapie laboratorium in vogelvlucht We gaan bekijken hoe onze belevingswereld zich via ons bewustzijn als verhaal ontwikkelt gedurende therapie in: -Ons lichaam, embodiment -De tijd, door persoonlijke tijdsbeleving -Via hechting aan de zogenaamde

De effecten van digitalisering op het zorgsysteem

Digitalisering: we gaan anders werken De zorg is zo complex georganiseerd dat er zowel voor professionals als voor cliënten onvoldoende over- en inzicht is. Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te

Transactieperspectief voor de zorg

Suboptimalisatie als gevolg van complexiteit De complexiteit van zorg is groot net als de afstemming met het sociaal domein op gebied van bekostiging en organisatie. De coördinatiemechanismen maken de complexiteit structureel. Binnen de Zorgverzekeringswet

Moderne arbeidsmarkt: inzet van platformtechnologie

Praktisch handelen Wat is de impact van platformtechnologie op de arbeidsmarkt? De discussie daarover is nog lang niet afgerond. Martijn Arets, platformexpert geeft aan: ‘Als je wilt weten hoe de platformeconomie in elkaar zit, dan moet je actief participeren’

Steeds meer investeerders vinden de weg naar de crowdfunding platforms

Zoals je hieronder kunt zien, zijn er 4 vormen van crowdfunding. Daarvan zijn leningen in Nederland verreweg het populairst. Die leningen waren in 2018 goed voor ruim 85% van het totaal door crowdfunding opgehaalde geld. Zo hebben wij bij Geldvoorelkaarnl

6 Tips voor bouwbedrijven om je winst te vergroten.

Veel bouwbedrijven en gerelateerde branches doen zichzelf in mijn ogen tekort. Op welke manier zouden ondernemers in deze branche(s) hun resultaat (lees winst) kunnen verbeteren? In deze blog geef ik hiervoor 6 tips, en licht ze hieronder verder toe:

Impact van onzekerheid op de arbeidsmarkt

Het wordt tijdelijk We gaan mogelijk een ontwikkeling op de arbeidsmarkt tegemoet waarin arbeidsrelaties structureel een tijdelijk karakter kennen. Dit vertaalt zich in een toename van start-ups die gedurende een bepaalde periode de inzet van professionals

Werken met digitale profielen speelt in op de zorgvraag tegen lagere kosten

Kostenreductie voor flexcapaciteit Een groot vraagstuk in de zorg is de toename van kosten voor extern in te huren capaciteit. De zorgsector geeft meer uit aan inhuur van personeel dan ooit en dat wordt waarschijnlijk alleen maar meer. In 2018 daalde

Burnout, vanuit de haard oplossen

Achter elke burnout schuilt een persoonlijk en intiem verhaal. Aanpassen Wij zijn zo bedreven in aanpassen, conformeren, rollen spelen of zelfs, in geval van nood, de schijn ophouden dat het vreemd is dat burnout zoveel voorkomt. Iedereen kent wel een

Hoe kom je tot vernieuwing op de arbeidsmarkt?

Ondernemend handelen Het begint ermee te erkennen dat zzp-schap en ondernemerschap een normaal onderdeel van die arbeidsmarkt zijn. Vanuit die visie kenmerken werkenden zich op de arbeidsmarkt (als het goed is) door ondernemend handelen. Het gaat niet

Hoe werf ik als zakelijke dienstverlener mijn klanten?

De zakelijke dienstverlener werft zijn klanten meestal eerst dicht bij huis. Onder familie, vrienden en kennissen zitten ongetwijfeld ook klanten of zij kennen wel weer iemand. Het contact of de introductie is simpel te regelen. Ook worden vaak de contacten

Crowdfunding spint garen bij de lage rente

De financiële crisis van 2008/2009 heeft destijds in Europa een flinke recessie veroorzaakt. Zo groot was het negatieve effect, dat bijzondere maatregelen nodig waren. Speciale faciliteiten voor banken en het opkopen door de ECB van staatsobligaties

De extended mind in "Gerechten voor Gedachten"

Analyse van gedachten met metafoor Elke cultuur heeft zijn specifieke eetgewoontes en zijn specifieke gedachtegoed. De structuur van recepten kunnen we als metafoor gebruiken voor de analyse van gedachten. Dit concept vormt de theoretische basis van

Realizing your strategy successfully in a disruptive world

INTRODUCTION The majority of companies is not able to successfully translate their strategic plans into reality. In this paper we will investigate those elements that make a strategic process successful, taking into consideration the development of the

© Multiraedt 2022