Blog Archief

Hoe meet je resultaten?

Meten van resultaten Een aanpak gericht op het in beeld krijgen van effecten van de sturingsmaatregelen is social return on investment (Friedman, 2005). In deze methodiek wordt gekozen voor een resultaatgerichte procesmethodiek waarin de betrokken partijen

Hoe vitaliseer ik complexe systemen?

Binnen complexe systemen ligt een bepaalde vorm van ordening die gebaseerd is op zelforganisatie (Kauffman:1995). Daarom ontwikkelen organisaties zich vergelijkbaar met processen in de natuur. Het zenuwstelsel kan abstract worden weer gegeven in het

Werkgever versobert pensioenregeling, rechter gaat akkoord, maar .......

De Rechtbank Noord Nederland geeft werkgever in zaaknummer ECLI:NL:RBNNE:2021:806 [1] gelijk, zodat de pensioenregeling versoberd mag worden. De Ondernemingsraad heeft ingestemd, maar zowel de OR als de (advocaat van de) werknemer hadden hier volgens

Een evolutionair model voor organisatieverandering

Wat gebeurt er in een omgeving met veel veranderingen: niemand kan de toekomst voorspellen, dus welke principes kunnen dan gehanteerd worden voor een nieuwe inrichting van bijvoorbeeld het zorg domein . Evolutionair kijken De principes van natuurlijke

Hoe doorbreek je gedragspatronen?

Meijs (2017) schreef een essay als gemeentesecretaris van Enschede over gedragspatronen binnen het sociaal domein. Vernieuwingspogingen kunnen slagen door omstandigheden te creëren waarin leren mogelijk is. Voor burgers is het sociaal domein ingewikkeld

Een ecologische benadering van verandermanagement

Gerda van Dijk (2014) heeft in een oratie een ecologische benadering uitgewerkt: het gaat om het functioneren van open, dynamische en complexe figuraties (ecosystemen), waarbij complexiteit het uitgangspunt is. Een ecosysteem benadert organisaties als

De heilige graal van kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering in de zorg

De grote zoektocht in de zorg is hoe je kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering gelijk op laat gaan. Een vorm waarin een dergelijke aanpak in de zorg wordt ontwikkeld is de Triple Aim methodiek. Bij de ontwikkeling van integrale zorg voorzieningen

5 tips om deze week meer te scoren op Linkedin

Je hebt goed nagedacht over je LinkedIn profiel en eindeloos geschaafd aan de teksten die er staan. Maar helpt jouw profiel jouw prospects om jouw connectieverzoek te accepteren? Bij onderstaande tips ga ik niet uit van jou, maar van je prospect. Stop

5 slimme manieren om het gesprek te starten op LinkedIn

Irriteer jij je ook aan die fantasieloze connectie verzoeken op LinkedIn? Nou, dat is bij jouw prospects niet anders. Een gesprek met een B2B prospect op de juist manier starten, daar komt wat timing en creativiteit bij kijken. Wij verzorgen het bij

Wat is een sturingsconcept?

Als je wilt sturen op een zorgdomein, is het nodig naast gedeelde veranderprincipes ook om gedeelde waarden te hebben. Waarden worden gedefinieerd als concepten over of geloof in wenselijke eindsituaties of gedrag die concrete situaties overstijgen

De dynamica van burgerschap

Samenwerking en partnerschap onder burgers zijn niet door de overheid op te leggen In termen van datagedreven organiseren worden oude verticale structuren uitgedaagd door nieuwe horizontale structuren. Sturing op basis van hiërarchie wordt vervangen

Van transitie naar transformatie van het Nederlandse zorgstelsel

Het streven naar een zo groot mogelijke autonomie van de burger vormt de rode draad in de naoorlogse vormgeving van het Nederlandse zorgstelsel. Enerzijds gaat het om de waarde ‘onafhankelijkheid’. Anderzijds leidde het streven naar onafhankelijkheid

De invloed van zakelijke crowdfunding op de particuliere woningverhuur

Gekte op de woningmarkt? Je zou kunnen zeggen dat, wanneer overbieden de norm is, er sprake is van een overspannen markt. Maar gekte? Er worden geen tulpenbollen ( tulpenmanie ) gekocht, maar woonruimtes die voorzien in een primaire levensbehoefte. Er

Centraal stellen burger (als cliënt) bij beleidsvorming

Centrale rol van de burger (cliënt) Hoe zorg je ervoor dat een cliënt een centrale rol heeft bij de invulling van het zorgproces: bepaalt keuze zorgverlener, planning en bewaakt het budget. Om dit te faciliteren is het essentieel de geldstroom te koppelen

Hoe verbind je innoveren in de zorgmarkt met resultaatgerichtheid?

Veranderingen in de zorgmarkt gaan sneller en dieper, onder invloed van voortschrijdende digitalisering, complexer klantgedrag, nieuwe toetreders in het concurrentieveld en veranderende businessmodellen (Sidhu, 2016). Wie in de toekomst bestaansrecht

Ondernemerschap onder professionals

Het (Franse) woord entrepreneur (woordenboek 1723) betekent iemand die een bedrijf organiseert door een financieel risico te nemen. Kwakman heeft verschillende aspecten van ondernemende professionals uitgewerkt. Goed zijn in je vak is niet meer voldoende

De lean startup benadering

Lean Startup: in kleine stappen naar je doel Lean Startup is een methodische aanpak van ondernemerschap, waarbij je in kleine meetbare stappen je doelen bereikt. Een lean startup werkt als volgt (Ries: identificeer de leidende veronderstellingen die

Werknemers die niet akkoord gaan met veranderde pensioenregeling wederom in het gelijk gesteld

Ook in hoger beroep heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden werknemers in het gelijk gesteld omdat de werkgever zonder toestemming van de werknemers de pensioenregeling had veranderd. De uitspraak is bijzonder goed en uitgebreid toegelicht en bevat veel aanknopingspunten

Werken met de startup methode

Startups hebben een aantal kenmerken: Schaalbaarheid: kun je snel groeien? Zoekend: het voortdurend testen en valideren of je product of dienst schaalbaar is Focus op technologie Ondernemersmentaliteit Startups staan bekend om hun ondernemerschap, aanpassingsvermogen

De ratten van de Belastingdienst

“Waarom werk ik nog hard als ik zo weinig overhoud? En de rest gaat toch naar de Belastingdienst. Of naar de garage, omdat de bedrijfsauto weer eens kuren heeft.” Piet stuurt mij een app. De ratten van de Belastingdienst hebben weer geïnd. Zie jij het

Hoe ontwikkel je professioneel handelen?

Professioneel handelen is niet hetzelfde als ondernemend handelen. Professioneel handelen kent ondernemende aspecten, maar kent een andere gerichtheid dan ondernemerschap. Evelien Tonkens stelt dat professionals dienen te voldoen aan heldere professionele

Meerwaarde presentietheorie voor de zorg

Zorg is asymmetrisch: zij die zorg geven en zij die afhankelijk en aangewezen zijn op zorg van anderen. In zorg geven zit macht verborgen (Baart, 2018: 21). In de presentie-benadering komt een professional binnen zonder een vaststaande agenda (Baart2011)

© Multiraedt 2023