Blog Archief

De beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk wordt de hoofdregel

De beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk wordt de hoofdregel Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet aangenomen. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat de omvang van

Onrust vleesveehouders over fosfaatreductieplan terecht of onterecht?

Het fosfaatreductieplan kan naast melkveehouders ook vleesveehouders raken. Gelukkig is dit niet in alle situaties het geval. Bedrijven die na 15 december 2016 meer dan 2 vrouwelijke runderen aangevoerd hebben vallen onder de reikwijdte van de regeling

Extra geld voor eerste ronde stoppersregeling melkveehouderij

Alle 497 aanvragen voor de eerste tranche van de stoppersregeling zullen door het ministerie van economische zaken in behandeling worden genomen. Dit schrijft staatssecretaris van Dam in een brief aan de tweede kamer. Aanvankelijk leek het er op dat

Meerderheid tweede kamer voor verplichte weidegang

De tweede kamer heeft op de laatste dag voor het verkiezingsreces een motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren om weidegang verplicht te stellen aangenomen. Een verrassende wending omdat enkele weken eerder een motie met dezelfde strekking

Stoppersregeling melkveehouderij al binnen één dag overschreden

Melkveehouders die willen stoppen kunnen zich niet meer aanmelden voor de eerste tranche van de subsidieregeling beëindiging melkveehouderij, ook wel stoppersregeling genoemd. De regeling met een budget van € 12.000.000,-- was op 20 februari opengesteld

Stoppersregeling melkveehouders bekendgemaakt in de Staatscourant

De Stoppersregeling De subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij, ook wel Stoppersregeling genoemd, is op vrijdag 10 februari in de Staatscourant gepubliceerd. Melkveehouders die willen stoppen hebben de mogelijkheid hun melkkoeien te laten

Vijf redenen waarom uw bedrijf eigenlijk niet bestaat.

Het is hard, het is confronterend. Maar…het is waar. Als u niet aan de onderstaande 5 redenen kan voldoen bestaat uw bedrijf eigenlijk niet. Neem hierbij als uitgangspunt de producten, diensten en oplossingen die u uw klanten nu en in de toekomst biedt

Ondernemer, wat is jouw ambitie?

Nadat je speelveld is gedefinieerd is het tijd om je ambitie te bepalen. Het is bekend wie de actieve klanten zijn, ook het aantal nieuwe klanten en de naamsbekendheid binnen de doelgroep is gemeten. We weten of onze klanten tevreden zijn en kennen de

Vijf tips om jouw zakelijk speelveld te definiëren.

Om je zakelijk speelveld te definiëren is het in eerste instantie van belang na te gaan waar je wortels liggen. Waar kom je vandaan, wat verkoop je, met welk idee is het begonnen, hoe ben je aan de naam van je onderneming gekomen en wat zijn de belangrijke

Begroting bij ondernemingsplan

Begrotingen bij een ondernemingsplan Wanneer je een onderneming wilt starten is het goed om een ondernemingsplan op te stellen. Door dit plan krijgt een ondernemer zelf inzicht in de kansen en bedreigingen voor de ondernemer en zijn bedrijf. Een onderdeel

Declaratie onkosten ondernemers

Hoe factureer ik onkosten? Wanneer je op zoek bent naar een onkostendeclaratie voor werknemers dan heb je deze al snel gevonden. Maar het aanbod wordt een stuk kleiner wanneer je op zoek gaat naar een onkostendeclaratie voor ondernemers . Toch zijn er

Overzicht in de boekhouding met Excel

Financiën op orde met Excel Veel startende ondernemers redden het niet met hun onderneming. Vaak zijn zij heel goed in hun vak, maar hebben hun financiën niet op orde. Hoe houd je dan overzicht in de boekhouding? Een goed administratie -of accountantskantoor

Subsidie voor bedrijven

Vraag subsidie praktijkleren nu aan. Niet alle ondernemers benutten deze subsidiekans. Om te voorkomen dat ondernemers subsidie mislopen plaatsen wij dit geheugensteuntje. In het verleden kon een bedrijf, die een leerling via Beroepsbegeleidende Leerweg

Incourante voorraden! Hoe gaan we ermee om?

Het hebben van incourante voorraden is voor iedere onderneming een dure aangelegenheid. Vooral bij de bedrijven in de wereld van de FMCG speelt deze problematiek nog wat zwaarder. Door het bederfelijke karakter van de goederen is snel en juist handelen

Een goede planning is een combinatie van kennis en ervaring

Het belang van theoretische kennis en ervaring bij een praktisch beroep als planner. De processen. Het plannen van processen wordt gezien als een complexe aangelegenheid die veel ervaring vereist. Alle processen waar we dagelijks mee te maken hebben

In 8 eenvoudige stappen naar minder voorraadkosten.

In tijden van economische tegenwind worden we vaak gedwongen om te zoeken naar innovaties. Een vaak onderschatte innovatie is het verbeteren van de interne processen. Bij veel bedrijven is het voorraadbeheer een belangrijk proces, vooral omdat er veel

De verkopende bedrijfseigenaar komt nog weleens in een doolhof terecht

In veel gevallen zou de verkoop van het bedrijf de kroon op het werk van de ondernemer behoren te zijn. De markt spreekt in zo'n geval dan zijn waardering uit voor al zijn inspanningen en creativiteit door een passende prijs toe te kennen aan het bedrijf

Innovaties en subsidies begeleiden de duurzame energiesector naar volwassenheid

Duurzame energiesector vindt vele obstakels op haar weg De noodzakelijke zoektocht naar schone, betrouwbare en ook nog betaalbare energie gaat onverdroten voort. Bedrijven moeten niet alleen opboksen tegen de nog te goedkope fossiele brandstoffen en

Bedrijfsopvolging niet altijd even simpel

Met een zwierig gebaar overhandigde hij zijn kaartje, waarop als logo Gebr. Verknocht sinds 1877 stond vermeld. Aangezien zijn eigen naam hiermee overeenkwam en als titel directeur aangaf, was het duidelijk dat we hier te maken hadden met de trotse eigenaar

Perikelen rond bedrijfsovernames

Voordelen van bedrijfsovernames Bedrijfsovernames zijn bij uitstek geschikt om bijvoorbeeld de omzet te laten groeien, kennis te vergaren en gelijktijdig een concurrent uit te schakelen. Althans dat dacht ondernemer Pieterse, eigenaar van het snel groeiende

De startende ondernemer kan beginnersgeluk afdwingen

Er wordt vaak gezegd dat de startende ondernemer zonder geluk het gewoon niet gaat redden. Zonder een onzichtbare hand die hem veilig langs de vele obstakels leidt zouden zijn initiatieven gedoemd zijn. Misschien is er een manier om naar de hand van

Besluiteloosheid houdt ondernemers 's nachts wakker

Voor ondernemers blijft menselijke emotie de doorslaggevende factor in het complexe besluitvormingsproces - niet de technologie of analysemethoden. Hoe kan besluiteloosheid voorkomen worden? Hoe kan het zijn dat ondernemers, die geacht worden van nature

Waarom is er niet meer samenwerking tussen bedrijven?

Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

Strategische samenwerking zéker de moeite waard

In het vorige artikel Overnames en fusies de moeite waard? werd nog getwijfeld of het merendeel van de fusies en overnames een nuchtere kosten-batenanalyse wel konden doorstaan. Vaak vormden de hoge aanschafprijs en/of moeizame integratie een te groot

Overnames en fusies van bedrijven de moeite waard?

Redenen voor overnames en fusies Bedrijven op zoek naar een groter marktaandeel, nieuwe technologieën of zelfs uniek menselijk kapitaal kunnen ervoor kiezen andere bedrijven over te nemen of op voet van gelijkheid met hen samen te gaan. Onderzoekingen

Spaar tijd en geld met het 80/20 principe

Pareto Het 80/20 principe, ook wel genoemd het Paretoprincipe naar de gelijknamige econoom uit de 19e eeuw, gaat ervan uit dat 20% van de oorzaken in de regel 80% van de resultaten oplevert. Pareto struikelde toevallig over deze relatie tijdens een onderzoek

© Multiraedt 2022