Belastingen: inkomstenbelasting

inkomstenbelastingOmschrijving inkomstenbelasting

Hier beperken wij ons tot de gevolgen die de inkomstenbelasting heeft voor ondernemers. Ziet de belastingdienst u als ondernemer, dan betaalt u inkomstenbelasting over uw winst uit onderneming.

De definitie van de ondernemer lijkt duidelijk genoeg: "de belastingplichtige voor wiens rekening een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming".

De belastingdienst omschrijft het zo: "Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting."

Er is echter flink wat wetgeving aan het ondernemerschap verbonden, die ook weer aanleiding heeft gegeven tot veel jurisprudentie.
Denk hierbij aan belangrijke onderwerpen als:

  • zelfstandigenaftrek
  • pensioenproblematiek
  • meewerkaftrek
  • bedrijfsopvolging
  • stakingsaftrek
  • oudedagsreserve
  • geruisloze overdracht
  • Vermogensetikettering IB

 

 
Categorie Financieel Advies
 

Relevant blogs:

© Multiraedt 2024