Blog Archief

Verhuur eigen woning en aftrek hypotheekrente

Een eigen woning, is belast in box 1 als inkomen uit eigen woning. Dit saldo wordt bepaald door van de voordelen (het eigenwoningforfait en de ontvangen huur) de aftrekbare kosten (hypotheekrente, financieringskosten en eventuele erfpacht) in mindering

Eigen woning en Familiebank

De gemiddelde prijs van koopwoningen is de laatste jaren behoorlijk gestegen. Naast deze prijsstijgingen zijn ook de hypotheeknormen steeds strenger geworden. Er geldt een inkomenstoets (LTV = loan-to- income) en een hypotheektoets (LTV = loan-to-value)

Nieuwe regels voor huwelijksgemeenschap m.i.v. 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen voor wie dan in het huwelijksbootje stapt. Wat zijn de belangrijkste verschillen met huwelijken afgesloten voor 2018? In huwelijk getreden voor 1 januari 2018: Algehele gemeenschap van goederen

Wel of niet ondernemer (zzp’er) voor de inkomstenbelasting (IB)

Wel of niet ondernemer (zzp’er) voor de inkomstenbelasting (IB) Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden. De overheid stimuleert het ondernemerschap en biedt ondernemers volop fiscale aftrekposten. Ook kan een ondernemer zakelijke kosten

Toelichting Belastingdienst op uitspraak Hoge Raad over werkruimte in gehuurde woning

De Hoge Raad heeft op 12 augustus 2016 arrest gewezen in een proefprocedure die de Belastingdienst heeft aangespannen over het gebruik van een werkruimte in een huurwoning. Dit heeft geleid tot veel vragen en discussie. De Belastingdienst heeft daarom

Wanneer zijn eten – en drinken voor de IB ondernemer aftrekbaar?

Wanneer zijn eten – en drinken voor de IB ondernemer aftrekbaar? Als een IB ondernemer een relatie in een zakelijk kader uit eten neemt is het duidelijk: De kosten zijn aftrekbaar. Zij het dat de BTW niet teruggevraagd mag worden en de kosten een gemengd

Vermogensetikettering IB wonen en werken in één pand, wat niet splitsbaar is.

Voor een IB ondernemer leidt de vermogensetikettering in de praktijk vaak tot veel problemen. Welke kapitaalgoederen (investeringen van minimaal € 450,--) zet ik op de zaak en welke juist niet? Of mag ik eventueel kiezen? Er zijn drie soorten vermogensetikettering:

Vermogensetikettering IB bij wonen en werken in een splitsbaar pand

Wanneer is er sprake van een woon-werkpand? Bij een woon-werkpand is sprake van gemengd gebruik. Het pand wordt zowel zakelijk als privé gebruikt. Een niet te verwaarlozen gedeelte van het pand wordt door de ondernemer voor bedrijfsdoeleinden gebruikt

Inleiding vermogensetikettering voor ondernemers binnen de inkomstenbelasting.

De vermogensetikettering binnen de inkomstenbelasting geeft in de praktijk veel problemen. Investeringen in (kapitaal)goederen welke uitsluitend voor de zaak gebruikt worden, is verplicht ondernemingsvermogen. Investeringen welke u uitsluitend privé

Kantoor aan huis: de ultieme vrijheid!

Voordelen van kantoor aan huis Net als andere ondernemers ontkomt u er niet aan: de economische crisis. Minder omzet, gelijkblijvende kosten en dus afname van de winst. Maar voor mij zit er een kostenbesparing aan te komen. Vanaf 1 maart 2014 loopt het

Pensioen voor ZZP

Pensioenakkoord In het pensioenakkoord dat het kabinet in december 2013 sloot met D66, ChistenUnie en SGP, was al aangekondigd dat er een collectief pensioen voor ZZP zou worden getroffen. Onlangs zijn de contouren van het pensioen voor ZZP bekend gemaakt

Vragen in tweede kamer verhoging eigenwoningforfait

In de zogenaamde bijstellingsregeling directe belasting is opgenomen dat het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 is verhoogd van 0,6% voor 2013 naar 0,7% in 2014. In de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld

Wijzigingen inkomstenbelasting

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting. Tarieven box 1 Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,15% (2013: 5,85%). De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Inclusief premies volksverzekeringen is het

Auto in privé of van de zaak: de belastinginspecteur rijdt met u mee

Auto in privé of van de zaak U als ondernemer van een eenmanszaak of vennootschap onder firma zult wellicht een auto of een bestelbus nodig hebben voor uw werk. Dit om klanten te bezoek of om producten te bezorgen. U hebt dan een tweetal keuzes: a. u

Man-vrouwfirma: een geslaagd fiscaal huwelijk

In onze vorige blog hebben wij het gehad over de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is één van de 4 mogelijkheden die fiscaal aantrekkelijk is wanneer uw partner meewerkt in de onderneming. U hebt er een goed nachtje over geslapen en hebt uiteindelijk besloten

Samen een bedrijf opbouwen: de meewerkaftrek kan daarbij helpen

U hebt het maar druk met uw onderneming, opdrachten binnenhalen, opdrachten uitvoeren en oh ja, de financiële administratie moet ook nog worden bijgewerkt. Dit laatste is voor u een blok aan uw been. U hebt er met uw echtgenoot/-ote over gehad en die

Willekeurige afschrijving biedt ondernemer kansen!

Op 1 juli 2013 is de Uitvoeringsregeling willekeurige (versnelde) afschrijvingen 2001 gewijzigd. Bepaalde investeringsverplichtingen die zijn aangegaan in de periode tussen 1 juli t/m 31 december 2013 kunnen versneld worden afgeschreven. Deze regeling

Inzicht in uw winkelvoorraad? Kans op belasting ontwijken

Heeft u de jaarrekening nog niet definitief vastgesteld? U heeft vast de winkelvoorraad netjes geïnventariseerd. Wist u dat u deze winkelvoorraad fiscaal behoorlijk kunt afwaarderen? Dit drukt vanzelfsprekend de winst en u betaalt minder belasting. Hoe

Kies voor de laagste bijtelling

Naar aanleiding van een voorval vandaag in mijn praktijk wil ik middels deze blog de bijtelling proberen uit te leggen. Rijdt u een auto van de zaak waarmee u ook (meer dan 500 km) privé rijdt? Wist u dat de bijtelling gemaximeerd is bij ondernemers

Levert groen denken én doen geld op?

In deze tijd zijn er veel ondernemers die enorm goed bezig zijn met maatschappelijk ondernemen. Helaas hangt hier, zoals zo vaak een prijskaartje aan. Steeds meer wordt er gekozen voor: groene stroom; gebruikt men papier met het FSC keurmerk; hybride

Foutieve correcties op de aangifte omzetbelasting hard afgestraft

Dat onze maatschappij niet op alle fronten even tolerant is blijkt uit de onverbiddelijke houding van de belastingdienst. Dat ondervond onlangs een accountant die bij het doorgeven van wijzigingen op de aangifte omzetbelasting zijn taak iets te licht

Fiscale bijtelling voorkomen?

Werknemers die een fiscale bijtelling voor het privégebruik van een bestelauto van de zaak willen voorkomen zijn tot op heden aangewezen op het bijhouden van een sluitende rittenadministratie. Met ingang van 1 januari 2012 is er echter een alternatief

Aanpassen woning aftrekbaar?

Stel: u of uw partner wordt hulpbehoevend en daardoor vindt u dat er aanpassingen noodzakelijk zijn voor uw woning. U wilt deze aanpassingen aftrekken van de inkomstenbelasting. De kans is aanwezig dat de inspecteur deze aftrekpost niet toelaat. Wat

Is een gastouder een ondernemer?

Dit is een vraag die regelmatig aan de orde komt en niet eenvoudig is te beantwoorden. Laat ik het eens proberen uit te leggen en u helpen belasting te ontwijken. Wie heeft het contract met de vraagouder? Van het grootste belang is wie het contract met

© Multiraedt 2022