Opstarten van bedrijven

Bedrijfsadvies aan startende ondernemers extra belangrijk

Niet alle bedrijfsadviseurs willen zich inlaten met startende ondernemers. Zij kijken naar het hoge percentage starters die het uiteindelijk niet redden en vinden het daarom kennelijk niet de moeite waard aandacht te besteden aan een wellicht kortstondige klant. Multiraedt is van mening dat de slechte statistiek juist alles te maken heeft met het ontbreken van advies. De starter van een bedrijf begeeft zich op onbekend terrein en staat bloot aan allerlei risico's waarvan hij het bestaan amper kan vermoeden. Enthousiasme en dadendrang vormen helaas geen garantie voor succes. Het is juist op dit terrein waar de ervaring van een goede adviseur het best tot zijn recht komt en ook de meeste bevrediging schenkt. Op eenvoudige wijze kunnen vaak enorme blunders bij het opstarten van bedrijven vermeden worden en is men deelgenoot van een fris en optimistisch opstartproces.

Aandachtspunten bij een opstartadvies

Elke startende ondernemer begint met een idee dat uitgewerkt dient te worden in een alles omvattend business plan. Belangrijke onderdelen daarbij zijn onder meer:myphoto (4)

  • Marktonderzoek
  • Lokatie van de onderneming
  • Goed onderbouwde prognoses
  • Marketing plan
  • Juridische structuur

Een dergelijke stelselmatige aanpak geeft natuurlijk een goede indicatie omtrent het benodigde startkapitaal en eventuele financieringsbehoefte. Dat kan dan op zijn beurt weer leiden tot een bancaire kredietaanvraag. Dit hele proces doormaken zonder de hulp van een ervaren bedrijfsadviseur komt de slagingskans van de opstartende onderneming niet ten goede. Investeren in een goed advies kan daarom weleens de meest rendabele beslissing zijn in het prille ondernemersbestaan. Zie voor meer informatie: onze tippagina's of neem contact met ons op via de contactpagina.
myphoto opstarten van bedrijven(5)

 
Categorie Organisatie Advies
 

© Multiraedt 2024