Blog Archief

Leaders with courage: now’s your chance!

“In every difficulty lies an opportunity” Albert Einstein Good leadership is the key to success for every organisation. It makes for good morale, motivated staff (and as a result, fewer departing employees) and sustainable success in the long term. But

Waar gaat het om bij toekomstbestendigheid van zorgorganisaties?

Participatieve energie Het begint met het aanboren van ‘participatieve energie’ van professionals. Daarnaast gaat het om open innovatie. Iedereen die mee wil doen (zorgprofessionals; cliënten; gezinssystemen) moet kunnen participeren: het gaat om open

Van zorgorganisaties naar platform(VmZ): de zorg wordt leuker

Impact van technologie Wat betekent het als professionals met adequate technologie worden toegerust? Een belangrijk punt daarbij is dat de technologie sneller verandert dan het onderwijs. Daarom is een digitale werkomgeving belangrijk. Hoewel zorgtechnologie

Werkt eigen kracht in het publieke domein?

Waarom willen we eigen kracht? Hoe stuur je eigenlijk in het publieke domein? We willen dat burgers autonoom handelen. We willen echter ook dat de maatschappelijke kosten niet te hoog worden. Bijvoorbeeld bij gemeenten (gaat toch om een hoop geld) zien

Is de organisatiewerkelijkheid binnen de zorg complex?

Wat is complexiteit? De complexiteit van een systeem wordt in algemene zin bepaald door de mate waarin het systeem in staat is informatie te verwerken. Door taal, acties en interacties kunnen relaties worden gestabiliseerd. Woorden kunnen stabiele relaties

Hoe ga ik om met ingewikkelde vraagstukken?

Wat is een probleem? Eén van de ingewikkeldste problemen is vaak het formuleren van het probleem. Iets is pas een probleem als iemand dat ervan maakt: problemen worden dus geconstrueerd. Een aardige soort problemen zijn taaie vraagstukken. Deze worden

Hoe blijven de zorgorganisaties veerkrachtig?

Welke vragen? Zelfs als je beschikt over kennis hoe systemen werken blijft het lastig om niet in (eenvoudige) relaties van oorzaak en gevolg te denken. Om te komen tot een ontwerp van organisaties, met name zorgorganisaties, dat past bij een snel veranderende

Disruptieve vernieuwing binnen de ouderenzorg

Toename productinnovatie Steeds meer consumenten gaan aan productinnovatie doen. Het gaat hierbij om het verbeteren, vernieuwen en customizen van bestaande producten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Marketing is niet meer gericht

Hoe kom je tot een optimale zorglogistiek?

Zorglogistiek De principes voor de inrichting van zorgprocessen worden zorglogistieke bedrijfsvoering genoemd. Het denken vanuit en het ontwerpen van zorglogistieke principes veronderstelt een specifieke manier van bedrijfsvoering: de zorg- en ondersteunende

Lean inrichting van zorgorganisaties: stroom doelmatigheid

Balans tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit Hoe beter zorgorganisaties in staat zijn competenties te ontwikkelen, die zowel voorspelbaarheid van de vraag als flexibiliteit van het aanbod combineren, hoe meer die organisaties lean zijn ingericht

Ondersteuning voor ouderen met zorgvragen: de CuraeVitel balie

Navigeren in de zorg Binnen de zorg is het een probleem de toegang tot zorg te vinden en als dat gelukt is, om de zorg te regelen. Door het toenemen van pluriforme zorgbehoeften dient het benodigde netwerk individueel te worden ingericht. Door de veelheid

Impact digitale transformatie: een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Toegang tot gezondheidsinformatie De vraag is hoe je als (zorg)organisatie duurzaam blijft als digitalisering steeds meer impact zal hebben op de interne werkprocessen. Door digitalisering krijgen burgers zelf toegang tot gezondheidsinformatie. De relatie

Transformatie van zorgorganisaties

Versnelling van veranderingen De EU werkt momenteel aan de ontwikkeling van high performance computing, gegevensanalyse en kunstmatige intelligentie die kunnen helpen bij het ontwerpen en testen van nieuwe gezondheidszorgproducten, het sneller stellen

Wat betekent innovatie op de arbeidsmarkt voor mij?

Wat speelt er op de arbeidsmarkt? Waar hebben we het bij de inrichting van de arbeidsmarkt over? De discussie over werk wordt vooral gevoerd in termen van ‘vast’, ‘flex’ en ‘zzp’. Dat lijkt wat beperkt: de ontwikkeling van zzp‘ers kent een eigen dynamiek

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL NODIG?

Bent u op zoek naar een supply chain professional op projectbasis? Of heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning en interim management in deeltijd bij het optimaliseren van de supply chain, om daarmee uw bedrijfsrendement te verhogen? SALVUM Supply

De nieuwe organisatiewerkelijkheid

Centraal staat verbinden Wat staat centraal in de nieuwe organisatiewerkelijkheid? Management gaat steeds meer om verbinden, samenwerken, creativiteit en flexibiliteit. Het denken in schaalvoordelen begint achterhaald te worden. Het realiseren van de

Waarom is inrichting van governance in de zorg (en daar buiten) zo belangrijk?

Corporate governance Corporate governance heeft als hoofdtaak: vaststellen van de hoofdrichting van de organisatie: beoordelen van de strategie, benoemen van topmanagement, accorderen van de structuur en visie op cultuur. Kernthema’s bij governance zijn:

Schaalgrootte in de zorg

Is schaalvergroting de oplossing? Door grote trends als vergrijzing, veranderende zorgbehoeftes en impact van technologie en informatisering is de gezondheidszorg continu op zoek naar manieren om de zorg naar de patiënt efficiënter en klantvriendelijker

Toepassingsmogelijkheden bionica

Wat is bionica? Voor organisaties wordt het steeds belangrijker om om te kunnen gaan met complexiteit . Bionica is de wetenschap die zich bezig houdt met het leren van biologische systemen bij het oplossen van complexe systemen. Biocybernetica is gericht

Meerwaarde van werken met platformtechnologie met name in de zorg

Toepassing van platformtechnologie Waar gaat het om als je platformtechnologie gaat toepassen? Je hebt een infrastructuur nodig voor directe interactie. Op basis daarvan ontstaan netwerkeffecten, Door de aanwezigheid van data die voortvloeien uit de

Inrichting platform: voorbeeld van PlatformVmZ

Wat is een platform? Binnen de ouderenzorg zijn we als PlatformVmZ redelijk uniek. Veel partijen noemen zich in de zorg platform. Daar wordt meestal mee bedoeld dat men met andere partijen (gebruikers) een vorm van samenwerking kent. Platformtechnologie

Ondernemer in de zorg

Belang van ondernemend handelen In de zorg wordt steeds meer ondernemend handelen verwacht. Er is behoefte aan innovatieve concepten die leiden tot kwaliteitsverbetering, kostenverhoging en versterking van de positie van cliënten. Ondernemerschap wordt

Datagedreven organiseren

Doel van organisaties Organisaties hebben als doel waarde te creëren voor cliënten. Dat betekent dat de missie, visie en strategie moeten leiden tot resultaten waar cliënten de waarde van ervaren. Management is dan het omzetten van middelen in toegevoegde

De kracht van decentralisatie in de zorg

Voordeel van decentralisatie De afgelopen decennia is vooral gekeken hoe je besluitvorming kunt centraliseren. Dit vooral vanuit het oogpunt van doelmatigheidsverbetering. In de zorg zie je het bij zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders

Wat betekent technologische versnelling voor de zorg?

Zien we de technologische versnelling? Zonder veel commentaar te verwachten kun je stellen dat er sprake is van een technologische versnelling. Het eigenaardige is echter dat die versnelling op zich niet waargenomen hoeft te worden. Omdat ze niet herkend

© Multiraedt 2024