Blog Archief

Een percentage voor vermogensbeheer heeft een enorm meevreeteffect

De verborgen kosten van een percentage bij vermogensbeheer Stel u bent de gelukkige bezitter van €200.000 aan liquide middelen. Banken vertrouwt u niet meer, de rente is laag dus zoekt u een alternatief. Doel: vermogensbehoud, vermogensgroei maar weinig

5 valkuilen voor beleggers waar je niet in moet trappen

Beleggen is niet altijd even gemakkelijk. De beurs vliegt soms alle kanten op, door geopolitieke, macro-economische of bedrijfsspecifieke factoren en ondertussen moet u maar uitvinden wat de juiste waarde van een aandeel is. De ene hype volgt de andere

Deflatie als argument voor lage rente

Deflatie wordt misbruikt voor lage rente De ECB (Europese Centrale Bank) bij monde van haar president Mario Draghi, een oud Goldman Sachs-bankier, heeft het almaar over de angst voor deflatie. Draghi dreigt met steeds forsere maatregelen om de inflatie

Waar u op moet letten bij een (te) hoog dividend

Beleggers duiken massaal op dividendaandelen. Ze staan bekend als de meest veilige belegging nu staatsobligaties en rente niets meer oplevert. Maar zijn ze ook zo veilig als iedereen denkt? En is het wel zo verstandig om zoveel dividend uit te keren?

5 Tips voor lange termijn beleggers

5 Tips voor lange termijn beleggers Beurzen staan voor ons gevoel hoog, maar is dat ook zo? Wie vermogen wil opbouwen voor later zal zichzelf bloot moeten stellen aan de aandelenbeurs, zoveel wil de ECB ons wel duidelijk maken. De spaarrente staat bijna

Het geheim van een goede column

Het geheim van een goede column Het leger columnisten op internet groeit en groeit. De opkomst van Content Marketing heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven hun medewerkers aansporen hun kennis beetje bij beetje te delen met de achterban. Dit moet veelal

Hoe reageer ik op anonieme "reaguurders"

Met de opkomst van contentmarketing is het leger aan columnisten op internet fors uitgebreid. Niet vreemd, het voorziet in een behoefte, mensen lezen graag meningen en voor de columnist is het een goedkope vorm van marketing. Hoewel voor veel aspirant-columnisten

Renteswap Holland Casino geen HEDGE!

Afdekking van het renterisico keert zich tegen Holland Casino Rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Dat kreeg de directie van Holland Casino te horen toen zij de balans opmaakten van vorig jaar. De prachtige renteswaps , afgesloten om de met

Het hoe en waarom van renteswaps

Vorige week meldde het FD dat uit onderzoek van het financieel adviesbureau Cadension bleek dat op basis van de huidige rentestanden het MKB zo’n kleine 4 miljard onder water staat bij haar aangeschafte renteswaps. De banken hebben op onderliggend 517

Gaat China de belegger pijn doen?

De beurs is momenteel niet omhoog of omlaag te krijgen. De trading range vernauwt zich en dat duidt er op dat er een grotere beweging aan zit te komen. Gezien de relatieve rust in aandelen- en obligatieland zou je denken dat die beweging omhoog is. De

Nieuwe RABO Certificaten: Wees kritisch bij een hoog rendement !

RABO Van Ledencertificaten naar RABO beursgenoteerde certificaten (totaalbedrag 6 mrd) Rabobank heeft in november 2013 aangekondigd dat ze de ledencertificaten willen omzetten naar beursgenoteerde certificaten. Dit kwam na een zeer roerige periode voor

5 Potentiele spelbrekers voor de beurs in 2014

Het beursjaar 2014 is begonnen met wisselende resultaten. Meestal is de eerste beursdag een goede maar dit jaar maakten vooral de indices in de VS een valse start. Tegenvallende cijfers in China en een flink opgelopen beurs tijdens de feestdagen werden

Crowdfunding verdient een plek in uw portefeuille

Crowdfunding verdient een plek in uw portefeuille U hebt er vast wel eens van gehoord. Crowdfunding. Het financieren van een bedrijf, restaurant, of kunstuiting door de crowd, de massa dus. De crowdfunders van het eerste uur ondersteunden vooral artiesten

Beleggen in ETF's: Japan, het land van de rijzende index

De Japanse Nikkei doet het geweldig dit jaar. Vanaf het begin van dit jaar is de Nikkei al 45% gestegen. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de dalende yen, maar als we daarvoor corrigeren blijft er nog steeds een imposante 25% winst over

Bancaire beleggingsadviezen verliezen steeds meer terrein

De Nederlandse belegger is zeer kritisch De Nederlandse belegger is in vergelijking tot de gemiddelde Europese belegger veel minder afhankelijk van bancair beleggingsadvies. Die afhankelijkheid zal hoogstwaarschijnlijk met ingang van 1 januari 2014 nog

RABOBANK: Is de gifbeker nu eindelijk leeg?

De Rabobank heeft het niet gemakkelijk de laatste jaren. Het geluk wat de bank had tijdens de crisis om niet beursgenoteerd te zijn zodat niet alles open en bloot op tafel hoefde is inmiddels volledig verdwenen. De enige nog zelfstandige grootbank in

Second opinion van groot belang voor beleggingsportefeuille

In de medische wereld is het heel gewoon om bij twijfel over het ziektebeeld een second opinion aan te vragen. Hoewel sommige artsen het nog wel als een blijk van wantrouwen zien heeft het voor de patient wel degelijk toegevoegde waarde. Ook als blijkt

Europa's laatste strohalm?

Volgens topeconoom Nouriel Roubini zijn er vier mogelijke scenario's voor de Europese Unie in de huidige crisis denkbaar: stimulering van de economie recessieachtige deflatie voortdurende noord-zuid ondersteuning uiteenvallen van de Europese Unie Vooralsnog

Trekt Grieks faillissement ons allemaal onder water?

Slechts weinigen hadden zich 6 maanden geleden kunnen indenken, dat de vraag over een eventueel Grieks faillissement überhaupt gesteld had kunnen worden. Griekenland heeft weliswaar een enorm rijke geschiedenis en prachtig cultureel erfgoed, maar economisch

Valt deze week het doek voor de euro?

Afgelopen week zijn er diverse zaken in Europa in een stroomversnelling geraakt en wacht ons aanstaande woensdag ook nog eens de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over de rechtmatigheid van de recente reddingsoperaties en een stemming in het

China, 's werelds hoop in bange dagen!

Nu 3 belangrijke economische machtsblokken in de wereld allen te kampen hebben met sterke groeivertraging of zelfs alweer in een recessie zitten (Japan), is de hoop op China gevestigd om de wereldeconomie verder vooruit te helpen. Deze grafiek laat overduidelijk

Eurocrisis+recessie=depressie?

De Eurocrisis bevindt zich inmiddels in de beslissende fase. Dankzij de grote "voortvarendheid en eensgezindheid" van de Europese politici wordt de mug Griekenland nu bijgestaan door een kudde olifanten, die gezamenlijk de euro in de grond dreigen te

Laat fed-president Bernanke het nu wél afweten?

In het Multiraedt-blog van 29 mei j.l. Aandelenmarkten wereldwijd rekenen kennelijk op Bernanke werd al gewezen op de alsmaar oplopende risico's in de wereld, die de hoge koersen op de aandelenmarkten niet rechtvaardigden. Zeker onder Amerikaanse beleggers

De G€URO onvermijdelijk?

De PIIGS komen de rest van Euroloand steeds zwaarder op de maag te liggen. Gebrek aan daadkracht van de kant van de Europese politici, ook nog gekoppeld aan vakantietijd, komt een oplossing van de Eurocrisis absoluut niet ten goede. Traditioneel wordt

Verenigde Staten van Europa?

De alsmaar voortwoekerende "eurocrisis" begint de laatste dagen steeds intenser te worden en zou zelfs kunnen leiden tot het noodgedwongen opheffen van de euro of, en dat lijkt waarschijnlijker, tot een stilzwijgende fiscale eenwording van de Eurolanden:

Griekse kleptocraten zetten Europa voor het blok

De omschrijving in Wikepedia van kleptocratie als "regering door dieven" lijkt aardig te stroken met de huidige situatie in Griekenland. Na hun toetreding tot de EU onder valse voorwendselen hebben de Grieken maximaal geprofiteerd van de lage rente en

Een oplossing voor Griekenland is geen oplossing

In een reactie op het vorige artikel Grieks drama in uitverkocht Brussel's theater werd terecht de vraag gesteld of er überhaubt wel een oplossing is voor de Griekse crisis. Indien het Griekse debacle als een geïsoleerd probleem wordt gezien, is de oplossing

Reddingsoperatie Griekenland met de "Franse Slag"

Vrijdagmiddag wist het Franse "haantje" Sarkozy zich weer als eerste voor het voetlicht te wringen, enigszins gedwee gevolgd door Angela Merkel, om de zoveelste "reddingsoperatie" van Griekenland te presenteren. De oplossing behelst deze keer een substantiële

Europa verhoogt de inzet!

Griekenland bezorgt de beleidsbepalers van Europa en het IMF weer vele hoofdbrekens. Er moet een oplossing gevonden worden voor de hopeloze liquiditeitspositie van de Grieken. De hamvraag daarbij is hoe een land zo pijnloos mogelijk van een onbetaalbare

Economische crisis in Spanje: catastrofe of juist een uitdaging?

Voor diegenen die denken dat een recessie slechts kommer kwel betekent, wijzen onderzoekingen uit dat juist in moeilijke tijden de beste ideeën ontstaan en dat die vaak leiden tot onverwachte groeimogelijkheden! Terwijl de grote bedrijven, die onder

Europa pokert door

Na een tumultueus begin, nu alweer een jaar geleden, kabbelt de Europese schuldencrisis haast gezapig voort. De aankondiging dat Portugal de volgende is, die hulp zal gaan ontvangen uit het reddingsfonds, is bijna met schouderophalen begroet door de

Een wereld zonder geld

Sinds de Club van Rome in 1972 het rapport De grenzen aan de groei uitbracht, hebben talloze organisaties gewezen op de exponentiële bevolkingsgroei en de onverantwoorde manier waarop met de eindige grondstoffen wordt omgesprongen. Men is unaniem over

Tweespalt binnen Euroland nu vermeden?

Na een korte onderbreking, veroorzaakt door de gebeurtenissen in de arabische wereld, is de schuldencrisis in Euroland inmiddels weer voorpaginanieuws. Voor landen, die er niet goed voorstaan, fungeert de kapitaalmarkt als scherprechter door steeds hogere

Lange termijn visies onontbeerlijk

In Tips voor consistent ondernemerschap wordt gewezen op het gevaar alleen oog te hebben voor korte termijn voordelen, zonder rekening te houden met de continuïteit van de onderneming op lange termijn. Dat lijkt een voor de hand liggend advies, maar

Onbeheersbare staatsschulden

Nog niet zo lang geleden was het ondenkbaar dat staatsschulden een bedreiging zouden kunnen vormen voor de groei van de wereldeconomie. Ontwikkelde landen hebben namelijk allerlei interne en externe afspraken gemaakt die het uit de hand lopen van staatsschulden

Kan China voor Nederland in een "zwarte zwaan" veranderen?

In zijn boek met de gelijknamige titel beschrijft Nassim Taleb een Black Swan als een moeilijk te voorspellen gebeurtenis, die zich echter kenmerkt door de enorme invloed die zij uitoefent op de maatschappij. Een recent voorbeeld is de revolutie in de

© Multiraedt 2023