Blog Archief

BESPAAR IN 2020 OP UW SUPPLY CHAIN DOOR SLIMMER TE VERPAKKEN

Er bestaat geen tekort aan kennis over supply chain besparingen. Van het beheersen van voorraadniveaus tot de realisatie van besparingen op het gebied van logistiek en leveranciers. Maar waar kan nog bespaard worden als de meeste kansen zijn benut? Welk

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING SUPPLY CHAIN PROFESSIONAL NODIG?

Bent u op zoek naar een supply chain professional op projectbasis? Of heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning en interim management in deeltijd bij het optimaliseren van de supply chain, om daarmee uw bedrijfsrendement te verhogen? SALVUM Supply

Verpakkingskansen: minder kosten, meer efficiëntie en een beter imago

Met de explosieve groei van de e-commerce, wordt de aandacht voor verpakkingen steeds belangrijker. Om meerdere redenen. Te grote verpakkingen leiden in combinatie met een ondoelmatige supply chain tot vele miljoenen aan extra verpakkings- en transportkosten

SALVUMEREN: DE SNELSTE WEG NAAR EEN EFFICIËNTE EN EFFECTIEVE INKOOPSTRATEGIE

SALVUMEREN Misschien bent u nog niet bekend met de betekenis van deze term. Het staat voor het verkrijgen van snel en eenvoudig inzicht in de inkoopkosten en tail end spend van verpakkingsmaterialen, waarbij het effect op het bedrijfsrendement direct

Heeft u voldoende inzicht in de totale kosten van uw verpakkingsproces?

E-commerce-bedrijven moeten om te kunnen blijven groeien en concurrerend te blijven, manieren vinden om de inkoop- en verzendkosten te verlagen en de winstmarges te verhogen. Er valt flink op kosten te besparen als er wordt ingezet op een doelmatiger

Hoe groen en recycleerbaar is uw e-commerce verpakking?

Alles wat de consument vandaag de dag koopt, is verpakt. Voor het maken van verpakkingen zijn grondstoffen en energie nodig. Dit belast het milieu. Daarnaast kost het vervoer van verpakkingen energie en geld. Verpakking zijn nuttig, want ze voorkomen

HOE LEAN IS UW VERPAKKINGSPROCES?

Over-verpakken is de grootste uitdaging in het verpakkingsproces Te grote verpakkingen en een ondoelmatige supply chain kost bedrijven jaarlijks vele miljoenen extra aan verpakkings- en transportkosten. Het teveel aan lucht in verpakkingen heeft bovendien

De juiste verpakking zorgt voor lagere kosten, grotere efficiëntie en beter imago!

MINDER KOSTEN, MEER EFFICIËNTIE, BETER IMAGO? GRIJP DE VERPAKKINGSKANSEN! Met de explosieve groei van de e-commerce, wordt de aandacht voor de verpakking steeds belangrijker. Om meerdere redenen. Te grote verpakkingen leiden in combinatie met een ondoelmatige

Taaltraining en cultuurmanagement

Beste allen! Bij deze maak ik dankbaar gebruik van de gelegenheid om mezelf te introduceren: ik heet Mateusz van Schaik en mijn onderneming heet Leading Linguist. Zoals mijn voor- en achternaam wellicht al doen vermoeden, ben ik half Pools en half Nederlands

Zit uw organisatie nog steeds vast in de Excel hel?

" Microsoft Excel is misschien wel de meest gevaarlijke software binnen uw organisatie" De Excel hel Bijna elke organisatie heeft er wel last van, complexe Excel bestanden in elkaar geknutseld door die enkele persoon met veel verstand van Excel. Elke

Waarom is Business Intelligence belangrijk voor uw organisatie?

De definitie van business intelligence is: “mogelijkheid om te leren, inzichten te verwerven en zich aan te passen aan de competitieve omgeving van uw organisatie”. Business Intelligence – Waarom eigenlijk? Tegenwoordig is er zo veel informatie dat het

Wanneer gaan we bedrijfsactiviteiten uitbesteden?

We kunnen niet altijd alles zelf doen. Vaak denken we dat we er goed aan doen om zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten in eigen hand te houden. Helaas houden we onszelf dan te vaak voor de gek. De kennis van de eigen organisatie en de beschikbare arbeid

"De Voorraad" als geheel bestaat niet !

Waar hebben we het eigenlijk over? Dagelijks komen we met voorraden in aanraking. Vaak spreken we voor het gemak over “de voorraad”. Alleen deze voorraad bestaat niet. Voorraad wordt vaak beschouwd als een kostenpost waar je niet graag veel geld aan

Hoe start je een succesvol project?

Dagelijks komen we met projecten in aanraking. Ondanks dat we niet iedere activiteit als een project herkennen. Je hebt projecten van klein tot heel groot. Je kan denken aan een kleine verbouwing in je eigen huis, een reorganisatie in je bedrijf, IT-implementatie

De 3 basisvoorwaarden voor het opstarten van een verbeterproject

Hoe begin je? Het opstarten van een project voor procesverbetering vraagt vooral in het begin om veel inspanningen die niet direct inhoudelijk aan de verbetering gekoppeld zijn, maar wel belangrijk zijn voor de opstart van het project. In het vorige

De vier grootste “dooddoeners” die verbeteringen in de weg staan.

Wat staat ons in de weg? Tegenwoordig is innovatie een activiteit die bij de meest bedrijven niet meer weg te denken is. Om te overleven zullen we het allemaal moeten gaan doen. Door te innoveren en het verbeteren van de processen kunnen we in veel gevallen

De basisvoorwaarden voor goed distributievervoer

Iedere ondernemer heeft in meer of mindere mate te maken met het verzenden van goederen. Dit distributievervoer geldt dus niet alleen voor de productie-, handels- en transportbedrijven, maar ook de ondernemer in de dienstverlening. Het gaat niet altijd

In 6 eenvoudige stappen bedrijfsrisico's in kaart brengen.

Wat zijn de risico’s? Het leveren van producten en diensten levert ons omzet en winst op. Echter er zitten ook gevaren en bedrijfsrisico's aan zakelijke activiteiten. Hoe meer gespecialiseerd we zijn in een bepaald product, type dienst of afzetmarkt

Hoe organiseer je een goede werkplek?

Iedere werkplek stelt z’n eigen eisen. Maar bij hoeveel bedrijven wordt er voldoende aandacht aan besteed? We vinden het wel belangrijk dat er op iedere werkplek doelmatig en snel gewerkt kan worden, maar richten de werkplek er niet naar in. Om dit toch

Wat is de waarde van de extern logistiek adviseur?

Als bedrijf krijgen we steeds vaker te maken met situaties in de logistiek waar we niet direct een passend antwoord op hebben. De wereld om ons heen verandert snel en het tempo zal alleen maar toenemen. Hier goed op inspelen vraagt om een innovatieve

Waarom we niet zonder logistieke processen kunnen?

In ons dagelijks leven ontkomen we niet aan de logistieke processen om ons heen. Zowel zakelijk als privé komen we ermee in aanraking of maken we er deel van uit. Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar zelfs boodschappen doen kunnen we zien

Procesverbetering. Hoe beginnen we?

"Zonder goede meting ook geen procesverbetering" Dit lijkt een overbodige kreet, maar toch staan we er niet altijd even vaak bij stil. Wat meer aandacht voor goede metingen zal zeker leiden naar goede procesverbeteringen. Immers vaak worden veel bedrijfsprocessen

De 6 elementen die een rem zijn op de productiecapaciteit

Hoe halen we meer uit de machine? Iedereen met een productieproces streeft naar een soepel lopend proces. Helaas laat de praktijk vaak wat anders zien. Binnen de gestelde tijd en voorwaarden wordende productiedoelen niet altijd gerealiseerd. Er kan gerust

Hoe kunnen we de productiviteit op de werkvloer verhogen?

Relatie tussen arbeidsproductiviteit en werkvloer Het hebben van plezier in het werk is voor velen van ons de reden om iedere dag weer aan het werk te gaan. De omstandigheden waarin we het werk wordt uitgevoerd bepalen voor een groot gedeelte het plezier

Entrepreneurs toss and turn with indecisiveness

The defining factor in the complex decision-making process of entrepreneurs is still human emotion – not the technological or analytical methods. How can indecisiveness be avoided? How can it be that entrepreneurs, who are considered by nature to be

Building Blocks for a Top Company

For more than 20 years, together with an extensive team of researchers, Jim Collins has been trying to determine why certain companies stand out above similar companies and moreover why they seem to be more resilient against various forms of adversity

The mental aspect of entrepreneurship is greatly ignored

There’s more than enough being written about starting a business, business plans, marketing, how team work should be encouraged, etc., but there’s little to find on what is perhaps the most difficult aspect of entrepreneurship: the mental. We’ve all

Het Dilemma van de Manager

In reactie op mijn vorige artikel, kreeg ik vragen over de manier waarop je mensen laat aansluiten bij je organisatie. Hier wil ik graag verder op ingaan. Zo kreeg ik de volgende vraag: ‘Leuk verhaal, maar een beetje te algemeen, want hoe ga je bijvoorbeeld

SterkteManagement; hoe kan dat helpen om waarde toe te voegen?

In deze spannende tijden zijn organisaties in toenemende mate op zoek naar een manier om waarde toe te voegen zodat hun diensten en producten afgenomen blijven worden. Vaak kunnen betere keuzes worden gemaakt door effectiever gebruik te maken van de

Griekse reders varen wel bij crisis

Griekenland stevent rechtstreeks af op een langdurige depressie, een exit uit de EU (Grexit) lijkt onafwendbaar en internationaal containervervoer opereert beneden kostprijs. Toch gaat het Griekse reders voor de wind. Wat is er hier aan de hand? Achtergronden

De verkopende bedrijfseigenaar komt nog weleens in een doolhof terecht

In veel gevallen zou de verkoop van het bedrijf de kroon op het werk van de ondernemer behoren te zijn. De markt spreekt in zo'n geval dan zijn waardering uit voor al zijn inspanningen en creativiteit door een passende prijs toe te kennen aan het bedrijf

Voorzorgsmaatregelen bij economisch zwaar weer

Steeds meer bedrijven zijn zich aan het voorbereiden op het eventueel uit de hand lopen van de huidige eurocrisis. Zelfs al is de kans nog zo klein, bedrijven hebben geen keus en moeten met alles rekening zien te houden. Tussen moeten en kunnen zit echter

De startende ondernemer kan beginnersgeluk afdwingen

Er wordt vaak gezegd dat de startende ondernemer zonder geluk het gewoon niet gaat redden. Zonder een onzichtbare hand die hem veilig langs de vele obstakels leidt zouden zijn initiatieven gedoemd zijn. Misschien is er een manier om naar de hand van

Besluiteloosheid houdt ondernemers 's nachts wakker

Voor ondernemers blijft menselijke emotie de doorslaggevende factor in het complexe besluitvormingsproces - niet de technologie of analysemethoden. Hoe kan besluiteloosheid voorkomen worden? Hoe kan het zijn dat ondernemers, die geacht worden van nature

Kan een zakelijk blog het verschil maken?

Het feit dat tegenwoordig de meeste klanten van een bedrijf online bereikbaar zijn, maakt een uitgebalanceerde internetstrategie onontbeerlijk. Uit het hiernaast staande overzicht blijkt overduidelijk dat bedrijven het met deze stelling eens zijn. Allen

Waarom is er niet meer samenwerking tussen bedrijven?

Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren

Het mentale aspect van het ondernemerschap is sterk onderbelicht.

Er wordt ontzettend veel geschreven over het opstarten van ondernemingen , ondernemingsplannen , marketing , over hoe teamwork moet worden bevorderd, etc., maar over het misschien wel moeilijkste aspect van het ondernemerschap, het mentale, is niet veel

Hoeveel kost stress uw bedrijf?

De ziektekosten die terug te voeren zijn op stressaandoeningen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. In een aantal beroepen is wel 60% van het ziekteverzuim te wijten aan dit fenomeen! Naast deze direct aanwijsbare kosten, zijn er ook nog de versluierde

Recessie-proof ondernemen!

In de titel van dit artikel bevindt zich een woord waar bijna een taboe op rust. Recessie! Bij veel lezers zal dat ongetwijfeld onmiddellijk een negatieve reactie oproepen. "Van een recessie is nog nooit iemand beter geworden en alleen al het praten

Hoe beïnvloedt de eurocrisis uw onderneming?

"Business as usual"? Met al de commotie rond de schuldencrisis in Europa, de recente volatiliteit op de financiële markten en de stagnerende economieën in Zuid-Europa en Ierland, voelt het "business as usual" in Nederland wat vreemd aan. In het kielzog

Strategische samenwerking zéker de moeite waard

In het vorige artikel Overnames en fusies de moeite waard? werd nog getwijfeld of het merendeel van de fusies en overnames een nuchtere kosten-batenanalyse wel konden doorstaan. Vaak vormden de hoge aanschafprijs en/of moeizame integratie een te groot

Overnames en fusies van bedrijven de moeite waard?

Redenen voor overnames en fusies Bedrijven op zoek naar een groter marktaandeel, nieuwe technologieën of zelfs uniek menselijk kapitaal kunnen ervoor kiezen andere bedrijven over te nemen of op voet van gelijkheid met hen samen te gaan. Onderzoekingen

Spaar tijd en geld met het 80/20 principe

Pareto Het 80/20 principe, ook wel genoemd het Paretoprincipe naar de gelijknamige econoom uit de 19e eeuw, gaat ervan uit dat 20% van de oorzaken in de regel 80% van de resultaten oplevert. Pareto struikelde toevallig over deze relatie tijdens een onderzoek

15 redenen voor de noodzaak van een zakenplan

Praatjes vullen geen gaatjes! Een goed uitgewerkt zakenplan laat aan iedereen zien dat men serieus is. Eventuele partners, investeerders, werknemers en niet in de laatste plaats de ondernemer zelf beschouwen een tastbaar bewijs als een teken van toewijding

© Multiraedt 2022