Blog Archief

Repeterende werkzaamheden? Doe het met boekhoudsoftware!

“Het overtypen van factuurgegevens van klanten in de boekhouding. Het uitpakken van dozen vol met papieren bonnetjes, klantenadministraties die op externe dragers zoals USB en dvd worden aangeleverd en het niet altijd hebben van een accuraat financieel

Don Quichot was dan ook geen accountant! Salut, kubus.nl

Ontdekken fraude geen taak van accountant Peter Schimmel In het artikel ‘Zoeken naar fraude bij reguliere accountantscontroles is geen kul’ citeert Marcel Pheijffer mijn mening over fraude en accountants (FD, 16 augustus). Omdat ik de accountant vrijpleit

De verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% kost huishoudens volgend jaar gemiddeld € 300

13 augustus 2018 door Accountancy Vanmorgen De verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% kost huishoudens volgend jaar gemiddeld € 300, heeft ING becijferd. De bank pleit voor een verdere verhoging zodat er één BTW-tarief ontstaat. Dat zou de

Bij nieuwe klanten heb je direct een goed verhaal

Jeroen Seijsener, Kubus Apeldoorn: ‘Bij nieuwe klanten heb je direct een goed verhaal’ 8 augustus 2018 door Yuki Jeroen Seijsener is in 2009 gestart met zijn Kubus vestiging in Apeldoorn. Kubus is een coöperatie, bestaande uit samenwerkende administratiekantoren

Kubus, grensoverschrijdend advies!

Grensoverschrijdend advies in Vietnam! In Vietnam gaat alles anders dan wij hier gewend zijn en steeds schiet het woord “ritueel” in mijn gedachten. Ritueel, omdat alles ogenschijnlijk doordacht gedaan wordt en met gepaste precisie. Neem alleen al het

De mens centraal: Isoleer het probleem en pak het gericht aan.

Als filosoof probeer je al denkend en beschouwend datgene dat we nog niet begrijpen te verhelderen. Het gaat hierbij niet perse om het vinden van DE waarheid, maar om de tocht naar waarheidsvinding. Herman de Neef is existentiefilosoof en zet zich in

Minder belasting op spaargeld (box 3)

Vanaf volgend jaar zijn spaarders enkele tientallen tot honderden euro’s voordeliger uit, doordat de belasting op spaargeld zal verminderen. Ook gaat er gekeken worden naar de werkelijke rente op het vermogen. De fiscus zal bij de berekening van de heffing

Het mkb ziet 2018 rooskleurig in

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf kijkt positief naar de toekomst. Men verwacht dat de omzet en winst zullen blijven stijven in 2018. Ook geven ondernemers aan een flinke groeispurt te verwachten, blijkt uit twee aparte onderzoeken van accountantsorganisatie

Het is definitief: wet DBA gaat niet door

De wet DBA gaat de prullenbak in. Dat laat het nieuwe kabinet vorige maand weten in het regeerakkoord. De onderhandelaars geven toe dat de Wet DBA voor meer onrust heeft gezorgd dan duidelijkheid. Nieuwe wet In de plaats van de Wet DBA komt er een nieuwe

Nieuwe wet AVG zorgt voor versterking van privacy rechten

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe wet AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) van toepassing zijn. Hierdoor krijgt iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt een nieuw recht, namelijk dat van overdraagbaarheid van persoonsgegevens (dataportabiliteit)

Zelfstandige Ondernemers willen regie over eigen geld

Staatssecretaris Jetta Klijnsma riep in een interview met het Financiële Dagblad het volgende kabinet op om verplichte pensioendeelname in te stellen voor zelfstandige ondernemers. Dit in tegenstelling tot de wensen van de zelfstandigen zelf, die de

Mkb slecht voorgelicht over Europese privacywet

Veel mkb-bedrijven blijken nog niet op de hoogte te zijn van de nieuwe Europese privacywetgeving. Zes op de tien bedrijven geeft aan niets van de wetswijzigingen af te weten en noemen de voorlichting door de overheid slecht tot heel slecht. Nieuwe wetgeving

Betaaltermijnen overheid aanzienlijk verbeterd

Betaaltermijnen overheid aanzienlijk verbeterd Ondernemers klaagden de afgelopen jaren steen en been over de trage betalingen door overheden. Ze moesten tot soms wel tot 60 dagen wachten op hun geld met alle gevolgen van dien. Gelukkig is er inmiddels

Zzp'ers positief over financiële positie

Zzp’ers zijn positiever over hun financiële positie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO. Ze vinden dat het nieuwe kabinet als taak heeft dat de discussie over zzp’ers evenwichtig wordt gevoerd. Maar liefst negen op de tien

Wet DBA zorgt voor krimping in detacheringsbranche

De daling is te wijten aan het feit dat er minder werk te bemiddelen viel voor zzp’ers. Dit is de eerste daling sinds 3 jaar. Wet DBA Terwijl de omzet uit bemiddeling van eigen personeel toenam met 4%, daalde de omzet uit bemiddeling van zelfstandigen

Massaal bezwaar aangewezen voor bezwaren tegen btw privégebruik auto

Massaal bezwaar aangewezen voor bezwaren tegen btw privégebruik auto. In de afgelopen vijf jaar is er circa twee miljoen keer bezwaar gemaakt door ondernemers tegen de btw die ze moeten betalen voor het gebruiken van de zakelijke auto in privésituaties

Mag een kapsalon aan huis eigenlijk wel? En een webwinkel dan?

Een onderneming aan huis voor startende ondernemers lijkt zo logisch. Je bespaart zo een hoop kosten. Klanten vinden het meestal ook niet erg of merken er vrij weinig van. Maar mag dat eigenlijk zomaar? Elke gemeente verschillend Niet in alle gemeentes

5 Tips om openstaande facturen sneller betaald te krijgen

Als ondernemer komt het je vast bekend voor: openstaande facturen. Je communiceert helder, maar die factuur blijkt nog steeds niet betaald te zijn. Hoe zorg je er nu voor dat openstaande facturen snel worden betaald en dat je er niet te druk mee bent?

Einde pensioen in eigen beheer

Einde pensioen in eigen beheer De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat er vanaf 1 april 2017 geen nieuwe pensioenaanspraken meer mogen worden opgebouwd in eigen beheer. Coulanceperiode Er geldt

Meer OnroerendZaakBelasting voor gemeenten in 2017

In totaal moet de OnroerendZaakBelasting, belasting op woningen, kantoren, winkels en bedrijfspanden, dit jaar bijna € 3,9 miljard opleveren. Woningen zijn goed voor het grootste gedeelde, namelijk € 2 miljard. Het Centraal Bureau voor de Statistiek

Dijsselbloem wil 2% loonsverhoging

Het gaat beter met onze economie en dus vindt Dijsselbloem het de hoogte tijd om te kijken naar een stijging van het loon met minimaal 2%. Of deze stijging rechtstreeks vanuit bedrijven of via belastingen bij de werknemers terecht komt, Dijsselbloem

Bedrijven kiezen uitzendkracht boven zzp’er

De onzekerheden rondom de Wet DBA zorgen ervoor dat grote bedrijven liever een uitzendkracht inzetten dan een zzp’er. Vooral voor opdrachtgevers in de bouw, het bank- en verzekeringswezen en de mediawereld is de verwarring rondom wet- en regelgeving

Spectaculaire groei franchise in accountancy: KUBUS Coöperatie voert de lijst aan

2016: snelste omzetgroei accountancy & administratie in tien jaar tijd Gepubliceerd op 21 februari 2017 om 14:46, door De Nationale Franchise Gids De branche accountancy & administratie profiteert na jaren van krimp weer van de groeiende Nederlandse

De toekomst van de aftrek kosten huurwoning

De toekomst van de aftrek kosten huurwoning Dat de kosten van een huurwoning in aftrek mogen worden gebracht wanneer deze ook deels zakelijk wordt gebruikt, is bij de meeste ondernemers niets nieuws. Echter is er in de afgelopen periode veel rumoer geweest

Inhouding op het minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden

Inhouding op het minimumloon vanaf 1 januari 2017 verboden Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn per 1 januari 2017 niet meer toegestaan. Dan zullen ook de aanpassingen in de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking treden. Inhoudingen

Bied het ‘bank referral scheme’ ook in Nederland de oplossing?

Het zogeheten “bank referral scheme” is per 1 november 2016 van start gegaan in Engeland. Dit betekent dat de 9 grootste banken in Engeland ondersteuning moeten gaan bieden aan het MKB wanneer zij worden afgewezen bij een financieringsaanvraag. De banken

Elektronische diensten buiten de EU: geen BTW! Of toch wel?

Ondernemers die online toegang bieden tot bijvoorbeeld games en databases moeten bepalen in welk land BTW verschuldigd is. Als is vastgesteld dat de afnemer buiten de EU is gevestigd, dan is er in principe geen BTW verschuldigd. Of toch wel? Regels binnen

Regels rond loonheffingen van stagiairs

Het schooljaar is weer begonnen. Studenten beginnen weer aan hun stages en afstudeeropdrachten. Wat zijn eigenlijk de regels omtrent loonheffingen voor bedrijven die stagiairs in dienst nemen? Als een stagiair een marktconforme vergoeding voor de werkzaamheden

ZZP-DBA-NEE.nl

Een handtekeningenactie vanuit het hart. Tegen de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), de vervanger van de VAR . ZZP’ers lopen massaal vast met wet DBA ZZP’ers voelen zich in de steek gelaten door hun belangenorganisaties, die het wetsvoorstel

Schuldhulpverlening aan ZZP’ers

Inleiding De helft van de NVVK-leden (NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening) meldt, dat er in 2015 een toename is van het aantal ZZP’ers, dat een verzoek doet om schuldhulpverlening. Dit is overigens een trend die al enkele jaren zichtbaar

Franchising als groeistrategie voor uw bedrijf?

Uw bedrijf heeft zich hopelijk bewezen in een markt waar voldoende vraag is naar uw product of dienst. Uw bedrijf is winstgevend. En nu bent u er klaar voor om uit te breiden in andere regio’s of in uw salesorganisatie. Kortom: u heeft groeiambities!

Franchise, een aanlokkelijk alternatief voor de ondernemer

Kip-ei in ondernemingsland De overgrote meerderheid van de ondernemers wordt dagelijks geconfronteerd met vele uitdagingen, die zij vaak alleen het hoofd moeten bieden. Gebrek aan financiële en organisatorische mogelijkheden laten hun geen keus, zij

Franchise, een aanlokkelijk alternatief voor de ondernemer

Kip-ei in ondernemingsland De overgrote meerderheid van de ondernemers wordt dagelijks geconfronteerd met vele uitdagingen, die zij vaak alleen het hoofd moeten bieden. Gebrek aan financiële en organisatorische mogelijkheden laten hun geen keus, zij

Hét businessmodel voor een franchise organisatie: de coöperatie?

ONBEKEND maakt ONBEMIND: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties roept de wereld op met de slogan "Cooperative Enterprises Build A Better World" . Als een ondernemer zich went tot een gemiddelde notaris of fiscaal–jurist met de vraag om een coöperatie

Hét businessmodel voor een franchise organisatie: de coöperatie?

ONBEKEND maakt ONBEMIND: De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties roept de wereld op met de slogan "Cooperative Enterprises Build A Better World" . Als een ondernemer zich went tot een gemiddelde notaris of fiscaal–jurist met de vraag om een coöperatie

Franchise formules bepalen steeds meer het straatbeeld

Ruim 40% van de omzet in de detailhandel wordt behaald via franchise formules en er zijn 258.000 personen in werkzaam. Laag risico Steeds meer zelfstandige ondernemers kiezen voor de relatieve veiligheid, dat een groot samenwerkingsverband kan bieden

Franchise formules bepalen steeds meer het straatbeeld

Ruim 40% van de omzet in de detailhandel wordt behaald via franchise formules en er zijn 258.000 personen in werkzaam. Laag risico Steeds meer zelfstandige ondernemers kiezen voor de relatieve veiligheid, dat een groot samenwerkingsverband kan bieden

Waarom is er niet meer samenwerking tussen bedrijven?

Juist nu de economische vooruitzichten aan het versomberen zijn en ook langetermijntrends als globalisering en vergrijzing van de bevolking voor nieuwe uitdagingen zorgen, mag de ondernemer geen kans voorbij laten gaan om de bedrijfsvoering te optimaliseren

Strategische samenwerking zéker de moeite waard

In het vorige artikel Overnames en fusies de moeite waard? werd nog getwijfeld of het merendeel van de fusies en overnames een nuchtere kosten-batenanalyse wel konden doorstaan. Vaak vormden de hoge aanschafprijs en/of moeizame integratie een te groot

© Multiraedt 2022